Orale absorptieEen bewezen nieuw conceptpillen, vitaminen, vitaminenspray, mineralenMultiple: Essentieel dagelijks supplement met de vitaminen die uw lichaam nodig heeft. E 22,65

B12: Vitaal voor vele lichaamsprocessen, waaronder de synthese van rode bloedcellen, de omzetting van eiwitten, vetten en koolhydraten in energie E 22,65

C+Zinc: Zowel vit.C als zink zijn bekend om hun vermogen het immuunsysteem in goede staat te houden E 22,65

Colloïdal Minerals: Meer dan 70 belangrijke sporenelementen voor de instant houding van goede celfuncties E 22,65

Multiple 50+: unieke combinatie van vitaminen en mineralen, speciaal op maat gemaakt voor deze snel groeiende leeftijdsgroep E 22,65

LadyMate: Kruiden-vitaminen spray die nutriële tekorten aanvult welke kunnen dienen ter verlichting van menstruatie-en overgangsproblemen E 22,65

Pine Bark en Grape Seed: Voor een goede doorbloeding en versterking van de bloedvaten. Sterke anti-oxidant: 20x zo werkzaam als vitamine C en 50x zo werkzaam als vitamine E E 31,55

CalMag: Voorziet in calcium , magnesium, vitamine D en een unieke kruidenmix, welke samenwerken ter bevordering van gezonde botten E 27,50


statistiek, absorptie, vitaminensprays, vitaminenRevitalizer: Geeft direct weer energie wanneer u het nodig heeft. Revitaliseert het lichaam met natuurlijke ingrediënten die uw energie weer op peil brengen E 22,65

B-Calmplex: De stress-formule spray brengt de benodigde B- en C vitamine en zo’n 15 aanvullende kruidenextracten binnen seconden in de bloedsomloop E 22,65

E+Selenium: Voor een goede conditie van de huid, vermindert littekenvorming en beschermt als anti-oxidant uw cellen E 22,65

Ex.O: Geeft verlichting bij hooikoorts, astma, bronchitis en andere luchtwegaandoeningen E 22,65

ProFlex: Een combinatie van acht verschillende ingrediënten waarvan de werking is aangetoond bij problemen van gewrichten, zoals o.a. artritis, artrose en reuma E 22,65

Echinacea+ G: Weerstandverhogende werking van Echinacea en Geelwortel, waardoor infecties als griep, verkoudheid en keelontsteking minder kans krijgen. Vanwege de krampopheffende werking van Geelwortel wordt het tevens gebruikt bij menstruatiestoornissen. E 22,65Bestelformulier Sprayvitaminen

Please note that all fields followed by an asterisk must be filled in.

Please enter the word that you see below.

  
Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.