Boeken

Uit eigen ervaring weet ik hoe belangrijk het is om jezelf te informeren over je ziekte, hoe moeilijk het misschien ook is als je na de diagnose 'Kanker' in de medische heksenketel terecht bent gekomen.
Probeer hier, eventueel met een dierbare, toch aandacht aan te geven.

De Waarheid over Kanker
Ty Bollinger
E 24,95


Een bijzonder boek over de geschiedenis en de ontwikkeling in behandeling voor kanker.
Veel belangrijke informatie en tips.Mijn eigen boek, waarover je op deze website meer kunt lezen.
E 16,00
Mam gaat niet aan de chemo
E 29,50

Dit boek gaat over keuzes.
Biedt steun aan alle kankerpatiënten en hun gezin.
Becoming Supernatural
E 54,50

Geheimen achter chronische en onverklaarbare ziektes en hoe je uiteindelijk kunt genezen.
Eerlijke geneeskunde
E 24,50

Effectieve, beproefde, goedkope behandelingen voor levensbedreigende aandoeningen.
Kanker is geen ziekte - Andreas Moritz
E 19,50


Volgens Andreas Moritz is kanker één van de laatste redmiddelen van je lichaam. Kanker ontstaat als gevolg van eerdere gezondheidsproblemen die niet opgelost zijn en het is het ultieme wapen tegen levensbedreigende crises. Het opruimen van deze problemen is absoluut noodzakelijk om uiteindelijk de genezing van lichaam, geest en ziel mogelijk te maken.
Het ongeneeslijke genezen
E 34,50
Baanbrekend boek om aan te tonen welke wonderen vit. C kan verrichten.Het darmkankerlogboek E 22,50De Microbioomoplossing
E 24,50
Een totaal nieuwe manier om je lichaam van binnenuit te genezen.


100 jaar medische leugens - Randall Fitzgerald
E 29,50


Onze pogingen het leven te verbeteren met behulp van synthetische chemicaliën tasten de gezondheid van onszelf en van al het andere leven op aarde op een alarmerende manier aan. Ons lichaam wordt steeds zwaarder belast door vreemde chemicaliën, terwijl dieren steeds vaker muteren door de aanwezigheid van deze stoffen.
Fitzgerald onthult in dit boek de enorme omvang van het probleem en de risico's die we als mensheid nemen, en geeft aan wat we zelf tegen deze belasting door synthetische stoffen kunnen doen.
Handboek Zelfgenezing - Hulda Clark
E 29,50

Hulda Clark verrichte jarenlang wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de biofysica, celfysiologie en biologie, met zeer verrassende theorieën en therapieën als resultaat. Zij beschrijft haar bevindingen in een reeks boeken waarvan Handboek Zelfgenezing hét naslagwerk is.Je kunt kanker overwinnen - Ian Gawler
E 20,42

Een indrukwekkend boek, geschreven door een arts die op 27-jarige leeftijd de diagnose 'botkanker' kreeg. De artsen gaven hem nog maar 2 weken te leven. Samen met zijn vrouw begon hij aan een lange reis. Een reis die naar genezing leidde.Bondgenoot - Henk Franssen
E 13,75

Dit boek is in de ikvorm geschreven. De ik is een immuuncel, Bondgenoot geheten. Bondgenoot beschermt de mens tegen vijanden en herinnert alle cellen aan hun unieke opdracht. In dit meeslepende, superoriginele verhaal bindt bondgenoot de strijd aan met leegte, die de mens dreigt te vernietigen. Het lijkt aanvankelijk een hopeloze strijd: leegte is een geducht tegenstander en de behandelingen van Witjas maken het er ook niet veel beter op... Geholpen door het hart en Stem komt Bondgenoot echter tot diepere inzichten, zodat hij uiteindelijk zijn kroon verdient: hij buigt zijn teleurstellingen en pijn om in het voordeel van de mens en draagt zo bij aan de genezing van de mens.


Adverteren bij Daisycon
Wat je weten moet over kanker -Lynne Mc Taggart
E 14,95


Informatie stelt je in staat keuzes te maken. Dit boek behandelt behandelingsmethoden, risico’s en alternatieven. Zowel bij het voorkomen als genezen van kanker is het van groot belang dat je weloverwogen beslissingen neemt. Patiënten moeten niet alleen afhankelijk zijn van het oordeel van een arts.


Het Dr. Houtsmullerdieet - Dr. Houtsmuller
E 32,20

Dit boek is bestemd voor kankerpatiënten en hun familieleden die actief willen meewerken aan de verbetering van hun conditie d.m.v. voedingstherapie waarin een maximale hoeveelheid kankerremmende en gezondheidsbevorderende stoffen is opgenomen.
Op weg naar herstel - Carl O. Simonton
E 27,00

Psychische krachten kunnen kanker en andere ziekten beïnvloeden. Omdat de auteurs in hun dagelijkse omgang met opgegeven patiënten merkten, dat 'de wil om te leven' een krachtige invloed op het verloop van de ziekte leek te hebben, werkten zij een methode uit, waarbij de patiënten vooral gemotiveerd werden om te willen leven.


Antikanker - David Servan Schreiber
E 22,50
David Servan-Schreiber weet als arts, wetenschappelijk onderzoeker en patiënt zeer boeiend zijn zoektocht te beschrijven naar een nieuwe gezonde levenswijze waarin de natuurlijk afweer van het lichaam zelf centraal staat.
De Kwantumdokter -Amit Goswami
E 22,95


Niet het lichaam maar het bewustzijn is de basis van ziekte en genezing. Nieuwe wetenschappelijke feiten ondersteunen deze visie.

Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.