Minerale celzouten


Dr. Schüssler’s celzouttherapieCelzouttherapie is een veilige, natuurgeneeskundige therapie.
Celzouten kunnen door jong en oud gebruikt worden naast elke andere vorm van medicatie, zowel regulier als homeopathisch.
Het gaat om zouten die wij normaal gesproken via onze voeding binnen zouden moeten krijgen.


Een zout is een verbinding tussen 2 of meer mineralen. Zouten zijn bestanddelen van onze voeding en komen voor in fruit, groenten en granen.
Planten vormen zouten uit de minerale stoffen die zij uit de bodem hR>en.

celzouten
Celzouten heten zo omdat deze zouten in elke cel in meer of mindere hoeveelheid moeten voorkomen.
Ze zijn essentieel om de cellen goed te kunnen laten functioneren en daarmee van het grootste belang voor onze vitaliteit, herstellend vermogen en een gezonde weerstand.


Door verschillende oorzaken kunnen er tekorten ontstaan (stress, electrosmog, verkeerde voeding, etc.), waardoor mineralen en vitamines niet voldoende door de cel opgenomen kunnen worden.
Het gevolg is dat de vitaliteit vermindert en er kunnen gezondheidsproblemen ontstaan.Vier oorzaken van ziekte
E 9,95Dr. Schüssler


Dr. W.H. Schüssler (1821-1898) was arts, homeopaat en anatoom-patholoog.
Hij ontdekte in zijn werk als anatoom-patholoog dat na crematie 12 anorganische zouten als reststof van het gecremeerde lichaam overbleven.
Ook constateerde hij dat een wanverhouding in deze anorganische verbindingen terug waren te vinden in het ziektebeeld van de overleden persoon.
Vanuit deze ervaringen werd door hem een basis gelegd naar de celzouttherapie, de basis naar natuurlijke gezondheid.

Schussler


De zouten van Dr. Schüssler worden gewonnen uit bronwater en verwreven op basis van melksuiker.
Dit om door de lichaamscellen opneembare stof te verkrijgen en herstel en weerstand op celniveau te bevorderen.
De tabletten moet men in de mond laten versmelten. Door het mondslijmvlies worden de zouten direct in de bloedbaan opgenomen, waardoor zij niet in contact komen met maagsappen.
In contact met maagsappen vallen de zouten uiteen in enkelvoudige mineralen en verliezen daarmee hun werking.


Dit zijn de 12 basiscelzouten:


-calcium fluoratum
-calcium phosphoricum
-ferrum phosphoricum
-kalium chloratum/ muriaticum
-kalium phosphoricum
-kalium sulfuricum
-magnesium phosphoricum
-natrium chloratum/ muriaticum
-natrium phosphoricum
-natrium sulfuricum
-silicea
-calcium sulfuricum


Compositumpoeder bestaat uit celzouten 1 t/m 12, dit werkt algemeen gezondheidsondersteunend als een Multi-supplement, door 2 keer per dag een half theelepeltje in een glas water in te nemen.Gezichtsdiagnose


Door middel van een gezichtsdiagnose is vast te stellen welke tekorten een persoon heeft.


Dr. Schüssler ontdekte nl. dat innerlijke stofwisselingsstoornissen zich in het gezicht laten zien. Het gaat daarbij om veranderingen in de huidstructuur door kleuringen, plooien, pigmentvlekken, bollingen etc.

gezichtsdiagnose


De plaatsen in het gezicht waar de tekortkenmerken zich aftekenen, zijn de plaatsen waar de ‘reservevoorraad’ celzouten normaal gesproken zijn opgeslagen. Als deze opslagplaatsen uitgeput zijn, en de zouten worden d.m.v. de voeding niet aangevuld, dan tekent zich dat in het gezicht af als ‘tekortkenmerken’.


Het grote voordeel van gezichtsdiagnostiek is, dat men onafhankelijk van verschillende klachten (die soms vaag of moeilijk te duiden zijn) het juiste celzout of celzouten kan kiezen.


Ook is het heel goed mogelijk preventief te werken:
voordat de eerste klachten zich voordoen, is het zouttekort reeds in het gezicht te herkennen, soms zelfs zeer lang van tevoren.
Daardoor kan men met de gezichtsdiagnose het ontstaan van klachten voorkomen en de gezondheid behouden.

Als u meer wilt weten over het gebruik van de celzouten bent u altijd vrij om te informeren via de contactpagina


Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.