Effectieve micro-organismen

(column Paravisie 2001)In mijn nimmer aflatende zoektocht om te herstellen en mijn krachten te herwinnen, kwamen er verschillende producten op mijn pad, die bij het grote publiek waarschijnlijk niet zo bekend zijn.
Zo ontdekte ik het product colostrum, gemaakt van de eerste melk van een koe die gekalfd heeft.
Dit middel versterkt en herprogrammeert het immuunsysteem, zodat het lichaam levensbedreigende substanties herkent, er mee afrekent en het zich herinnert.
Gedurende ons leven loopt ons immuunsysteem allerhande beschadigingen op. Colostrum herstelt deze.
Dit product kan gebruikt worden als ondersteuning van een bestralings- of chemokuur. Daarnaast kan het worden toegepast bij virussen, schimmels, parasieten en bacteriële kwalen.


Lees hier meer over colostrum

Noch de chirurg noch de radioloog hebben mij voor mijn operatie verteld, dat de bestraling mijn immuunsysteem grondig zou aantasten.
Hadden ze dat wel gedaan, dan had ik de gelegenheid gehad om maatregelen te kunnen nemen.
Ik noem mijzelf dan ook geen kanker- maar een stralingspatiënt.
De lange nasleep die ik heb ondervonden na mijn kwaal had niets met de ziekte kanker te maken, maar alles met de behandeling die ik heb gehad.
Ik hecht eraan zaken zuiver te benoemen.


Een kennis die wist dat ik een lezing voor kankerpatiënten ging geven, raadde me aan het boekje “EM-X” van Shigeru Tanaka, ISBNnr 90-9015601-1 (E12,-) te bestellen.
EM-X is een drank, ge-extraheerd uit rijstezemelen en zeewier, die met effectieve micro-organismen zijn gefermenteerd.
Het is een immunologisch medicijn zonder bijwerkingen en heeft bij alle ziekten een positieve werking.
Het is ontwikkeld aan de universiteit van Okinawa, Japan, en dat proces heeft 19 jaar geduurd.


De belangrijkste oorzaak van ziekte is geactiveerde zuurstof, de zogenaamde vrije radicalen.
Alle ziekten worden veroorzaakt door oxidatie als gevolg van geactiveerde zuurstof.
Derhalve moet het mogelijk zijn om met behulp van anti-oxidatie de invloed te verminderen om een verbetering in het ziektebeeld te bereiken.


E 10,00
EM-XDe drank EM-X is de sterkste anti-oxidant die bekend is.
Het is bijvoorbeeld honderd keer werkzamer dan de bekende anti-oxidanten vit. C en E.
Anti-oxidanten worden ook wel de schoonmaakploegen voor het lichaam genoemd.


In het genoemde boekje worden door de schrijver verschillende kankergevallen die hij heeft behandeld met EM-X, beschreven.
Opvallend daarbij is dat soms in heel ernstige situaties door de toevoeging van EM-X aan de reguliere behandeling een gunstige wending wordt verkregen.
Na een operatie kan het helpen voorkomen dat de kanker weer oplaait, of het kan ondersteunen bij pijn.
Zoals gezegd bevat de drank micro-organismen.
Zuurkool, yoghurt, kaas en alcoholische dranken worden ook geproduceerd met micro-organismen.
Sedert de allervroegste geschiedenis hebben in de natuur voorkomende en uiterst hulpvaardige micro-organismen de menselijke gezondheid ondersteunt omdat ze meehelpen de levensbevorderende functies te activeren.
EM-X alleen kan de kanker niet rechtstreeks overwinnen, maar bij aanvullende inname vervult het een soort brug-functie.
Indien bij kanker met bepaalde medicijnen wordt gewerkt, bestaat de mogelijkheid dat bijwerkingen van die medicijnen wordt verzacht.
Daarnaast activeert het de lichaamseigen zelfgenezingskrachten.
Volgens onderzoek oefent EM-X een krachtige impuls uit in de richting van het doen herleven van de lichaamskrachten.


Bij inname van het produkt kunnen zich in het begin koude rillingen of opvliegingen (zog. flare ups) voordoen.
Daarom dient dit product altijd in overleg met een alternatieve arts of natuurkundige te worden genomen.
Deze kan de in te nemen hoeveelheid vaststellen.
Deze hoeveelheid moet namelijk worden aangepast aan de toestand van de patiënt.
In breder verband kan hierover gezegd worden, dat in hoogontwikkelde landen mensen leven in een omgeving waar veelvuldig stress voorkomt.
Dit bevordert oxidatie in het lichaam.
Om die reden zal de dosis voor een westerling hoger moeten zijn dan voor iemand in zuid-oost Azië, omdat daar een heel andere levensstijl gehanteerd wordt.Had ik het hiervoor uitsluitend over kanker, ook bij hartziekten, chronische hepatitis, diabetes en reuma kan EM-X een rol spelen.
Het bloedsuikergehalte kan door deze drank aanhoudend worden verlaagd, terwijl bij pijnvolle ziekten de pijn verzacht kan worden door de werking van anti-oxidanten.
In het geval van reuma bijvoorbeeld staat de moderne geneeskunde daarbij vaak machteloos.
EM-X wordt ook genoemd bij de behandeling van aids, omdat het de weerstandskrachten versterkt.
Vaak is het zo dat bijzondere, goede producten prijzig zijn, en dat is ook bij EM-X het geval.
Aan de andere kant is er niets belangrijker dan om in je gezondheid te investeren. Iedereen die chronisch ziek is, zal dat beamen.
Toen ik de eerste druppels EM-X (2 ml) innam, kon ik na een paar uur voelen dat het een positieve invloed had op mijn lichaam.
Op dit moment gebruik ik deze drank samen met een Ayurvedisch produkt om mijn lichaamskrachten te revitaliseren.


Home

Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.