Laetrile


Laetrile: geen alternatief medicijn maar gewoon vitamine B17


De basis van het persoonlijke gezondheidsprogramma is een algehele ontslakking, ontstressing en opbouwen van het lichaam.
Wat eten betreft wordt het lichaam volgeladen met vitaminen, versgeperste groente- en vruchtensappen, ongepelde granen, groenten en fruit.


Een goede graansoort om te eten is gerst. Het werkt als een stofzuiger: het lichaam wordt erdoor bevrijd van een teveel aan cholesterol, stresshormonen en kankerverwekkende stoffen.
Gerst is een van de voedingsmiddelen die laetrile bevatten, een voedingsstof waarvan wordt beweerd dat hij kanker tegen gaat en gezwellen doet verdwijnen.


Het is echter geen mysterieus alternatief medicijn, maar gewoon vitamine B 17, wat in twaalfhonderd verschillende soorten voedsel aanwezig is.
Het bevat natuurlijke cyanide, een stof die door normale cellen wordt gebruikt om kankercellen te doden.Parelgerst is een goed voedingsmiddel, met veel vezels en weinig vetten.
Gort is lekker in de soep en ook als pudding. Ook dit zit vol met laetrile.
Gort is waarschijnlijk de oudst bekende graansoort, en werd al 2.000 jaar geleden in China gekweekt. Het eten ervan geeft een voldaan gevoel.
Andere voedingsmiddelen die deze stof bevatten zijn kikkererwten, linzen, lima bonen, mung boontjes, cashews, alfalfa, gort, bruine rijst, gierst, abrikozenpitten, perzikpitten, en amandelen.
Uit pitten werden in het oude China middeltjes tegen gezwellen gemaakt.


Abrikozenpitten zijn ‘de chemotherapie van de natuur’ .
Een gewone dagelijkse portie voor volwassenen bedraagt 5 à 15 pitten verdeeld over de dag (als preventie).
Laat u informeren als u abrikozenpitten wilt gebruiken als kankerbestrijding.
De pitten (kernen) moeten gekauwd worden en zo lang mogelijk in de mond gehouden worden, waardoor ze goed door het lichaam kunnen worden opgenomen.
Ook chemotherapie of bestraling kan samen gaan met het eten van abrikozenpitten. Ze verlagen de bloeddruk, versterken de slagaders en het hart.


Wel moet men alert zijn op de signalen van het lichaam.
Drie signalen van vergiftiging door het eten van te veel pitten zijn duizeligheid, vaag zien en misselijkheid.
Uiteraard dient er dan onmiddellijk geminderd te worden.
Als de signalen aanhouden, dient een arts geraadpleegd te worden.


Het innemen van abrikozenpitten is geen garantie voor het genezen van kanker.
Uiteraard is het hele voedingspatroon van invloed.
En het voedingspatroon is slechts één van de aspecten van het persoonlijk gezondheidsprogramma.


Van laetrile naar gezondheid

Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.