LeverreinigingskuurEen simpele en goedkope leverreingingskuur


Kook ’s morgens ongeveer 1 liter (mineraal)water gedurende twintig minuten.
Giet daarna het kokend water in een thermoskan met daarin 1 mespunt gemalen gemberwortel of geelwortel (curcuma) en drink hier gedurende de dag telkens slokjes van.
Het water moet zo heet zijn dat u het net kunt drinken zonder uw tong en mond te verbranden.

Geelwortel


Drink iedere keer zoveel dat u er een aangenaam gevoel in de maag van krijgt.
Heeft u een keer weerzin tegen het drinken, forceer dan niets.
Mocht het water te warm zijn, laat het dan iets afkoelen.
De heetwaterkuur helpt mee om de afvalstoffen uit het lichaam via darmen, nieren en huid uit te scheiden.E-boek


Via www.reiniginglever.nl kunt u een e-boek aanvragen die vol staat met nuttige informatie waarmee u uw lever gezond kunt maken en onderhouden.E 14,90
Wat heb je op je lever?Curcuma


Zowel in India als China, en eigenlijk in heel zuidoost Azië speelt de curcuma al heel lang een rol in de volksgeneeskunde, en wordt zowel inwendig als uitwendig gebruikt.
Geelwortel en gemberwortel zijn botanisch aan elkaar verwant. Men gebruikte het in de eerste plaats tegen leverkwalen en galstuwingen.
Curcuma heeft dan ook een uitwerking op de galvorming en ook op de ontlediging van de galblaas. Curcuma
Bijna iedereen kent vast de geelwortel die men bij iedere supermarkt, kruidenwinkel of toko in een kruidenpotje of los kan kopen. Ook zijn de wortels vers verkrijgbaar.


Het wordt gebruikt om bijvoorbeeld de rijst geel te kleuren en natuurlijk als culinair kruid.
De stoffen waaruit curcuma bestaat zijn o.a. curcumine, turmeron en zingiberon, etherische olie en tevens caroteen dat vitamine A bevat (bevat per 100 gram 50 internationale eenheden (IE) vitamine A).
De curcumine in de geelwortel heeft een bewezen anti-oxidantwerking.
Er zijn tegenwoordig heel veel wetenschappelijke studies verschenen over de curcuma en daaruit is gebleken dat deze specerij op diverse aandoeningen een geneeskrachtige uitwerking zou kunnen hebben.


Van leverreingingskuur naar gratis boek over de lever


Vier oorzaken van ziekte
E 9,95Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.