Inhoud:


- Complementaire zorg
- Kanker is een schimmel
- Lezing 'Genezing op eigen kracht'
- Boek 'Liefhebben zonder voorwaarden'


Lieve mensen,

De afgelopen maand werden we opgeschrikt door het overlijden van Jos Brink aan darmkanker. Velen zullen dit ervaren als het verlies van een betrokken, warm mens, maar zullen ook geschrokken zijn van het snelle verloop van zijn ziekte. Wederom wordt duidelijk hoeveel gezichten kanker heeft: genezing is mogelijk, maar de ziekte kan ook genadeloos zijn.

Wat is wijs om te doen als er zo’n fatale diagnose wordt gesteld? Kan het lichaam het aan om geopereerd te worden, als het al ernstig wordt ondermijnd door kanker? Kan het lichaam een behandeling met chemotherapie verdragen, wetend dat dit een behandelingstherapie is die een zware wissel op het lichaam trekt?

Iedereen moet daarin op zijn eigen wijze afwegingen en keuzes maken, en dit zijn ongetwijfeld mee van de moeilijkste keuzes die een mens in zijn leven moet maken.

Als voor iemand in je omgeving deze nieuwsbrief van belang zou kunnen zijn, zend hem dan alsjeblieft door. Inschrijven op deze nieuwsbrief kan op www.kankervoorbij.com/Nieuwsbrief.htmlComplementaire zorg

Complementaire zorg bevindt zich op het snijvlak van reguliere en alternatieve geneeskunde en bestaat uit therapieën en behandelmethodes die door ervaring en resultaten hun werkbaarheid hebben bewezen. De mens wordt holistische benaderd, onderzocht en behandeld.

Een samengaan van complementaire zorg en reguliere zorg kan, op basis van wederzijds respect, misschien wel opzienbarende resultaten opleveren en vooral ongekende mogelijkheden geven. Beide terreinen kunnen elkaar immers enorm versterken.

Het begrip ‘heling’ staat voor het in contact brengen van alle delen van de mens. Hierbij worden de fysieke, emotionele, mentale en spirituele aspecten van onszelf met elkaar verbonden. Echt genezen, heel worden is gezond maken, de balans herstellen, compleet maken, weten wie je werkelijk bent. Vaak hebben we onszelf verwaarloosd, of hebben we het contact met delen van onszelf afgesloten of verdrongen.

Wie bewust leeft en kritisch is ten opzichte van lichamelijke en geestelijke gezondheid, is misschien geïnteresseerd in het mini-symposium over Complementaire Zorg, dat op 9 september a.s wordt gehouden in Friesland. Voor meer informatie kun je kijken op www.niettegeloven.org


Kanker is een schimmel

In de Nieuwsbrief Kankervoorbij van april 2007 gaf ik informatie over een nieuwe therapie voor de behandeling van kanker met natriumbicarbonaat. Ik heb beloofd dat ik daar nog op terug zou komen. Mijn vriend met ingekapselde prostaatkanker heeft om persoonlijke redenen nog niet de behandeling in Rome ondergaan, zodat ik daarover nog geen resultaten kan laten weten.

Wel wil ik de lezers graag wijzen op de website www.cancerfungus.com . Op deze site kun je een aantal video’s bekijken , o.a. van een Nederlandse vrouw die succesvol is behandeld voor borstkanker met natriumbicarbonaat.

Zeer interessant is de video inzake een interview met dr. Simoncini, grondlegger van de therapie, waarin hij aan de hand van vragen zijn visie uiteen zet.

Belangrijke informatie over de behandeling van diverse soorten kanker is te vinden op www.curenaturalicancro.nl . Op deze site vind je de bespreking van een aantal klinische casussen o.a. over longkanker, levercarcinoom, levermetastasen en terminale baarmoederhalskanker.

Als je serieus geinteresseerd bent in deze behandelingstherapie en/of een behandeling overweegt, dan is in Nederland een contactpersoon beschikbaar. Hij kan zorgen voor een intraveneuze toepassing met ‘bica’ in Nederland of een intensieve behandeling in Rome nader regelen.


Lezing 'Genezing op eigen kracht'

Op 31 auguststus a.s. geeft Lara Masanowa de lezing ‘Genezen op eigen kracht’ in Enschede.

Lara is de schrijfster van het boek ‘Ik en Kanker’, wat ze schreef om haar proces van zelfgenezing onder de aandacht te brengen en anderen te inspireren hun eigen weg te volgen. Nadat bij haar borstkanker was vastgesteld, stelde haar dokter dat de tumor zo snel mogelijk operatief verwijderd moest worden en dat ze daarna bestraling of chemotherapie moest ondergaan. Ze genas zichzelf echter zonder operatie en zonder de genoemde behandelingsmethoden.

Het volgen van je eigen weg is zeker niet gemakkelijkste weg. Het afwijken van gebaande wegen kan zorgen voor onbegrip en boosheid in je naaste omgeving. Ook Lara heeft dat ondervonden. Toch is ze ervan overtuigd dat de beste wegwijzer in haarzelf zit. En is het niet zo, dat ‘wie geneest, gelijk heeft’?

De lezing begint om 20.00 uur en wordt gegeven in Landgoed AlGoed in Enschede. Ik zal er in ieder geval bij zijn.

Voor nadere informatie zie haar website www.laramasanowa.info bij ‘Agenda’.


Boek 'Liefhebben zonder voorwaarden'

Deze maand wil ik graag het prachtige boek ‘Liefhebben zonder voorwaarden’ van Paul Ferrini onder de aandacht brengen.

Iedereen kent waarschijnlijk het gevoel dat verliefdheid ons soms helemaal in beslag kan nemen. We staan er niet bij stil dat dit een chemisch proces in ons lichaam is met een biologisch doel. De aardse liefde, zoals die wordt bezongen en beschreven in ontelbare liedjes en gedichten, is echter heel iets anders dan de onvoorwaardelijke liefde die onze ziel ons wil leren.

Jezelf en de ander liefhebben zonder voorwaarden is het leerproces waarvoor wij op aarde zijn. Het niet kunnen aanvaarden van je ‘donkere kant’ of je lage emoties kan het onvoorwaardelijk liefhebben in de weg staan. Oefenen met gevoelens van liefde, vertrouwen, dankbaarheid en vergeving brengt ons in contact met de grote krachten die ons helen en genezen.

De ziekte ‘kanker’ is een harde levensles, maar ook een kans. Een kans om opnieuw de uitdaging van het leerproces van het leven aan te gaan.

Prachtige teksten in een ontroerend boek, te bestellen via de pagina Boeken van Kankervoorbij.com.Weer veel om over na te denken en misschien te bespreken met anderen. Laat het me weten als je daarbij voor jou belangrijke (levens)vragen tegenkomt waarover je van gedachten wilt wisselen.

Gebruik daarvoor de contactpagina van Kankervoorbij.com, of bel mijn telefonische hulplijn 0900-0401146 (80 cpm).

Voor lezers van de nieuwsbrief is mijn Leverboek (‘Haal het gif uit jezelf en de wereld’) nog steeds gratis verkrijgbaar. Simpelweg door het woord ‘leverboek’ te verzenden via de contactpagina krijg je het in pdf-file toegestuurd naar je emailadres.

Warme groet en tot de volgende keer,

Foekjeaugustus 2007
Nieuwsbrief Kankervoorbij 5/2007