Inhoud:


- Microarry test
- Wordt borstkanker veroorzaakt door een bacterie ?
- Wie is Hulda Clark ?
- Handboek Zelfgenezing
- Meditatie avonden


Lieve mensen,

Ook in deze nieuwsbrief komt het thema zelfgenezing weer aan de orde. Deze keer aan de hand van de overtuiging van Hulda Clark, dat veel welvaartsziekten veroorzaakt worden door verontreiniging van het lichaam. Zij ontwikkelde reinigingskuren voor darmen, nieren en lever.

Als voor iemand in je omgeving deze nieuwsbrief van belang zou kunnen zijn, zend hem dan alsjeblieft door. Inschrijven op deze nieuwsbrief kan op www.kankervoorbij.com/Nieuwsbrief.htmlMicroarry test

Bij de behandeling van borstkanker speelt het voorkomen van uitzaaiingen of terugkomen van de ziekte, nadat de tumor operatief verwijderd is, een belangrijke rol. Veel patiënten krijgen hiervoor na de operatie aanvullende chemo-, hormoon- en/of antilichaamtherapie voorgeschreven. Het blijkt echter dat voor een deel van deze patiënten deze nabehandeling niet nodig is, omdat zij ook zonder deze therapie geen uitzaaiingen hadden gekregen. Maar hoe voorspel je of iemand wel of geen risico op uitzaaiingen loopt? Momenteel worden hiervoor genetische testen ontwikkeld.

Alle functies van onze lichaamscellen worden aangestuurd vanuit de genen (erfelijk materiaal). Fouten in de genen kunnen ervoor zorgen dat gezonde cellen ontsporen en zich ontwikkelen tot kankercellen. Ook het vermogen om uit te zaaien wordt door bepaalde genen gestuurd, niet iedere kankercel is in staat zich in het lichaam te verspreiden. Om uit te vinden welke genen een rol spelen bij uitzaaiingen in borstkankerpatiënten hebben Nederlandse onderzoekers een grote hoeveelheid borsttumoren onderzocht. En met resultaat. Dit heeft een set genen opgeleverd die belangrijk lijken te zijn bij het ontstaan van uitzaaiingen van borstkanker.

De eigenschappen van deze genen kunnen mogelijk voorspellen of de tumor (snel) zal gaan uitzaaien of dat dit in de eerste 10 à 20 jaar niet verwacht wordt. Met deze zogenaamde Microarray test kan men de eigenschappen van deze genen per patiënt bepalen en kan nog individueler dan voorheen bepaald worden of, en in de toekomst wellicht ook welke, therapie gegeven moet worden. Met de Microarray test is straks wellicht dus beter te voorspellen wie al genezen is dankzij de operatie en dus geen aanvullende therapie nodig heeft. Wanneer deze test algemeen beschikbaar komt, is de verwachting dat ongeveer 10-20% van de vrouwen de therapie na operatie bespaard kan blijven.Om dit uit te zoeken wordt de Microarray test momenteel alleen binnen wetenschappelijk onderzoek toegepast.


Wordt borstkanker veroorzaakt door een bacterie?

Australische onderzoekers hebben ontdekt dat vrouwen met borstkanker veel vaker - 42% van de vrouwen met borstkanker - een bepaalde bacterie bij zich dragen. Vrouwen zonder kanker hadden zelden deze bacterie bij zich. Interessant was ook dat de bacterie alleen voorkwam in het weefsel dat kankercellen bevatte en niet in het weefsel dat geen kankercellen bevatte. Zelfs in de aangetaste borst was de bacterie alleen in het aangetaste weefsel te vinden.

De bacterie lijkt voor 90% op het virus dat bij muizen borstkanker veroorzaakt, het zogeheten mouse mammary tumour virus (MMTV). De vraag is wel of de bacterie er al zat voordat de kanker zich openbaarde en dus de veroorzaker van kanker zou zijn of dat met kanker aangetast weefsel een plaats is waar bacteriën zich snel ontwikkelen. We weten wel dat Hulda Clark al haar hele leven beweert dat kanker voornamelijk veroorzaakt wordt door parasieten. Deze studie zou dit nu kunnen bevestigen.
Wie is Hulda Clark?

Dr. Clark studeerde biofysica, celbiologie en promoveerde cum laude in de biologie. In haar praktijk ontdekte en ontwikkelde zij de elektronische techniek voor het scannen van het menselijk lichaam. Ze verrichte jarenlang wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de biofysica, celfysiologie en biologie, met zeer verrassende theorieën en therapieën als resultaat. Zij beschrijft haar bevindingen in een reeks boeken waarvan Handboek Zelfgenezing hét naslagwerk is, waarin zij een breed scala aan ziektebeelden en hun oplossingen beschrijft. Deze beschrijving stelt zowel therapeut als consument - elk op geheel eigen terrein - in staat om 'ziek zijn en gezond worden' op een totaal andere, maar succesvolle wijze te benaderen.

Dr. Clark ontdekte de ziekteverwekkers en vond oplossingen in zowel kruidenpreparaten als therapeutische apparatuur om ze te bestrijden. Zij ontdekte o.m. dat reumatische artritis wordt veroorzaakt door een bepaalde parasiet en dat zelfs hartkwalen en dementie veroorzaakt worden door lichaamsvervuiling vanuit onze dagelijkse routine én de aanwezigheid van bepaalde parasieten. Volgens Dr. Clark zijn er maar twee oorzaken voor alle ziekteprocessen: vervuiling en parasieten. Tevens schreef Hulda Clark het boek ‘Cure for all Cancers.’


Handboek Zelfgenezing

In het Handboek Zelfgenezing is Hulda Clark er in geslaagd om een moderne wetenschappelijke verdieping te geven aan de kruidengeneeskunde. Daarbij heeft ze ook zeer belangrijke ontdekkingen gedaan bij veel voorkomende "beschavingsziekten" van onze tijd.

De wetenschap ontkent vaak nog de belangrijke en unieke werking van moeder natuur. De macht van de chemische en farmaceutische industrie, het academisch denken en de toenemende onnatuurlijke levenswijze van de moderne mens zijn voor een groot deel debet aan het wantrouwen voor het natuurlijke en alternatieve genezen.

Het Handboek Zelfgenezing is te bestellen via de pagina Boeken van Kankervoorbij.com.

Meditatie avonden

Vanaf woensdag 31 januari a.s. geef ik meditatie avonden in de praktijk van Marjan Adema, Dorpsweg 6 in Cornwerd (Frl). Deze locatie, gelegen aan de kop van de Afsluitdijk, is goed bereikbaar voor mensen uit zowel Friesland als Noord-Holland.

Tijdens deze thema meditatie avonden wordt gewerkt met verhalen van grote wijsheid uit de wereld van christelijke en boeddhistische traditie.

Van 31 januari tm 28 februari 2007 krijgt iedereen de gelegenheid 1 les gratis bij te wonen. Er wordt gewerkt met kleine groepen.

Tijd: 19.30 - 21.00 uur

Opgave bij Marjan Adema, tel. nr. 0515-231681. Graag vooraf aanmelden.

Tarief vanaf maart 2007: 10 euro per meditatie avond (incl. thee)In wezen is elke genezing zelfgenezing. Je geestelijke gesteldheid, je wilskracht, maar ook de behandeling van een arts/specialist, leidt tot genezing vanuit de diepe helende krachten van jouw wezen. Van wie je werkelijk bent, en van wat je hier op aarde komt doen.

tot de volgende keer,

Foekje Meijer-Linstra
www.kankervoorbij.com
www.telefoonhealingonline.nljanuari 2007
Nieuwsbrief Kankervoorbij 1/2007