Inhoud:


- Een laatste groet
- Cirkels van Vertrouwen
- De Gezonde Patient
- Behandeling met natriumbicarbonaat
- Boek


Lieve mensen,

De Nieuwsbrief Kankervoorbij heeft een nieuw jasje. Het symbool van de adelaar werd mij tijdens enkele bijzondere ervaringen aangereikt.

Volgens inheemse Amerikaanse stammen wordt het recht om het wezen van de kracht van de Adelaar te gebruiken pas verworven als iemand zowel de dieptepunten als de hoogtepunten van het leven heeft ervaren, en nadat hij of zij is gaan vertrouwen op zijn of haar verbondenheid met de Grote Geest.


Within each man dwells
The spirit of the eagle
Longing to soar high and free
One with all creation,
Seeking his special destiny

Een laatste groet

In de vorige nieuwsbrief stond het ervaringsverhaal van Inge, een jonge vrouw van 39 jaar die al een paar jaar borstkanker had.

Naar aanleiding van haar bezoek aan de website Kankervoorbij.com wisselden we verschillende keren mails uit. Soms is het gemakkelijker om bij een onbekende je hart uit te storten. Ze vond het heel spannend om haar levensverhaal te schrijven voor de Nieuwsbrief Kankervoorbij, maar tegelijkertijd putte ze er ook kracht uit en vond ze het belangrijk om te doen.

In december liet ze me weten, dat er ook uitzaaiingen waren geconstateerd in de longblaasjes, en dat er geen vooruitzicht meer was op genezing.

Met haar heldere woorden maakte ze me deelgenoot van haar proces. Ze wilde niet meer lijden, en nam de beslissing om de chemo stop te zetten en het traject van euthanasie in werking te zetten. Deze beslissing voelde goed voor haar, en is ook goed blijven voelen.

Juist omdat ze haar eigen keuzes bleef maken, ervoer ze vrijheid. Vrijheid om zichzelf te kunnen zijn zonder schuldgevoel. Dat was ook haar boodschap: er komt een enorme kracht vrij als je je eigen keuzes maakt.

De ziekte teisterde haar lichaam, maar op spiritueel niveau was Inge de kanker voorbij.

Die laatste dagen maakte ze tijd voor het allerbelangrijkste in haar leven: haar dierbaren. En toen was het tijd voor afscheid.

Haar laatste berichtje, waarin ze me een lieve groet stuurde, las ik met vochtige ogen. Op 31 december liet haar man me weten, dat Inge zacht en vredig was ingeslapen.

Een moedige, wijze vrouw is teruggekeerd naar Huis.

Het is bijzonder en waardevol haar ontmoet te hebben.


Cirkels van Vertrouwen

In vorige nieuwsbrieven kwamen de boeken van de arts Henk Fransen al eens aan de orde, te weten Bondgenoot en Samen sterk bij kanker.

De boodschap van Henk Fransen is liefde te zien en te gebruiken als herstellende kracht. De kracht die we elkaar daardoor geven is vreselijk belangrijk.

Kanker is een ziekte die soms met sterven en afscheid nemen gepaard gaat. De laatste tijd die een gezin met elkaar doorbrengt, kan zo bijzonder zijn, dat het richting geeft aan de rest van het leven. De echte tragedie is als er in die situatie geen liefde en steun is.

Binnenkort begint Henk Fransen in Utrecht met de Cirkels van Vertrouwen. Dit zijn gespreksgroepen voor en door mensen met kanker. Het doel is het zelfgenezende vermogen van de deelnemers te versterken, waardoor extra kracht wordt gemobiliseerd om uitdagingen en moeilijkheden het hoofd te bieden.

De uitgangspunten van de Cirkels zijn:
- Bondgenotencontact
- Focus op kracht
- Samen sterker dan alleen
- Zieke en gezonde mensen

Uiteindelijk is het de bedoeling in elke provincie deze Cirkels op te richten.

Meer informatie op www.bondgenoot.com


De Gezonde Patient

Per jaar zijn er in Nederland duizenden slachtoffers van medische missers. Natuurlijk wil niemand dat meemaken.

De huisarts Jannes Koetsier schreef het boek De Gezonde Patiënt, waarin hij met waargebeurde verhalen de problemen in de gezondheidszorg illustreert, en uitlegt dat je niet altijd een dokter nodig hebt. Veel te vaak wordt een doktersvoorschrift als een gebod ervaren, en zijn we ons niet bewust van onze eigen verantwoordelijkheid voor onze gezondheid. Veel te vaak ook worden medicijnen geneesmiddelen genoemd, terwijl het alleen maar symptoombestrijders zijn.

Hij heeft het boek geschreven omdat consumenten zich onvoldoende bewust zijn van de beperkingen en risico's van het medisch bedrijf. Voor veel voorkomende kwalen heeft het medisch bedrijf minder te bieden dan mensen denken. Met het boek 'De gezonde patiënt' wil hij de consument hiervan bewust maken en helpen om mondiger te zijn tegenover dokters.

Een mens moet zelf de essentie van gezond leven ontdekken. Het boek geeft tips om de regie over de gezondheid in eigen hand te houden en minder afhankelijk te worden van een huisarts of specialist. U kunt op de website al een kijkje nemen in het boek om te kijken of u het wilt bestellen. www.degezondepatient.nl


Behandeling met natriumcarbonaat

Ook schreef ik vorig jaar een paar keer over een revolutionaire behandeling van kanker met natriumbicarbonaat, gebaseerd op de theorie van Dr. Simoncini dat kanker een schimmel is.

Inmiddels hebben verschillende Nederlanders de reis naar Rome gemaakt, om een behandeling met ‘bica’ te ondergaan.

Een grote groep mensen heeft inmiddels de krachten gebundeld met als doelstelling de theorie van Dr. Simoncini te verspreiden. Daarnaast streeft men naar het oprichten van een Stichting/Fonds, waarin mensen met financiële 'speelruimte', danwel vermogende Nederlanders financieel kunnen bijdragen.

Gezocht wordt dus naar welgestelde Nederlanders, die bereid zijn substantiële bedragen te storten in het Fonds van een Stichting die onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek (om de huidige status quo hieromtrent te kunnen doorbreken) financiert, met betrekking tot de effectiviteit van natriumbicarbonaat.

Er zijn inmiddels twee weblogs die het grote publiek op de hoogte houden van alle ontwikkelingen. Door de artikelen te lezen zullen jullie verbaasd en wellicht verbijsterd zijn over wat zich achter de schermen van de kankerindustrie afspeelt. www.natriumbicarbonaat.blogspot.com en kanker-is-een-schimmel.blogspot.com .

Ervaringen van mensen, die een behandeling met natriumbicarbonaat hebben gehad, zijn op video te zien via www.curenaturalicancro.nl/video-testimonials.html#


Boek

Deze keer heb ik het boek Het Sprookje van de Dood gekozen.

Het Sprookje van de dood is een verhaal over een Zieltje dat voor de allereerste keer de reis naar de Aarde gaat maken. Wat gaat daar allemaal aan vooraf en hoe is het voor een ziel om in een mensenlichaam geboren te worden.

Hoe wordt een leven op Aarde ervaren door de ogen van een ziel, en tenslotte: hoe ervaart een ziel het sterven, ofwel de terugkeer naar Huis. Je wordt door het Zieltje meegenomen op haar grote avontuur. Het is een wonderbaarlijke reis die je misschien opnieuw laat ontdekken wie je werkelijk bent en waar je eigenlijk vandaan komt.

Je kunt het verder bekijken en bestellen via de pagina BoekenTenslotte:

Als deze Nieuwsbrief je heeft geraakt, of je wilt iets delen, stuur dan gerust een bericht.

Voor lezers van de nieuwsbrief is mijn Leverboek (‘Haal het gif uit jezelf en de wereld’) nog steeds gratis verkrijgbaar. Simpelweg door het woord ‘leverboek’ te verzenden via de contactpagina krijg je het in pdf-file toegestuurd naar je emailadres.

Als voor iemand in je omgeving deze nieuwsbrief van belang zou kunnen zijn, zend hem dan alsjeblieft door.

Hartelijke groet,

Foekjejanuari 2008
Nieuwsbrief Kankervoorbij 1/2008