Inhoud:


- Zeven regels om de kans op kanker te verkleinen
- Symboliek van de lever
- Patienten sneller thuis na borstamputatie
- Biefstuk zonder spinazie ongezond
- Kraanwater verhoogt kans op blaaskanker


Lieve mensen,

Het is de bedoeling met deze nieuwsbrief abonnees regelmatig te informeren over ontwikkelingen op het gebied van kanker, gezondheid en persoonlijke ontwikkeling. Als voor iemand in je omgeving deze nieuwsbrief van belang zou kunnen zijn, zend hem dan alsjeblieft door. Inschrijven op deze nieuwsbrief kan op www.kankervoorbij.com/Nieuwsbrief.html

Zeven regels om de kans op kanker te verkleinen.

Kanker eist steeds meer slachtoffers, en dreigt in de nabije toekomst zelfs doodsoorzaak nummer 1 te worden. Het is dus meer dan ooit nodig om de vele oorzaken tot op de bodem na te speuren. Zeker vanaf ons veertigste levensjaar is het belangrijk zo weinig mogelijk met kankerverwekkende stoffen in aanraking te komen. Er zijn tegenwoordig al risico’s genoeg om deze ernstige ziekte op te lopen. Het is niet erg verstandig dit gevaar onnodig te vergroten.

Het is nuttig de volgende zeven regels voortdurend voor ogen te houden. Ze geven enig inzicht in de maatregelen die we kunnen nemen om ons in belangrijke mate tegen kanker te beschermen.

Regel 1: Leef evenwichtig. We leven in een onrustige, rumoerige tijd, die veel ellende en frustraties met zich meebrengt. In plaats van het accent te leggen op de moeilijkheden die ons kunnen overkomen, is het belangrijk het innerlijk evenwicht te bewaren. Als we ons laten beheersen door zorgen en ergernissen, tast dit onze gezondheid aan. Aanhoudende psychische druk werkt als gif. Drukkende zorgen leiden rechtstreeks tot het optreden van kramptoestanden. Dit kan na verloop van tijd in belangrijke mate bijdragen tot het ontstaan van kanker.

Regel 2: Eet gezond. Het is belangrijk zoveel mogelijk natuurlijk voedsel te eten. Het is een vaststaand feit dat verschraalde voedingsmiddelen met toevoegingen van kleur- en smaakstoffen en resten van bespuitingsmiddelen, met een tekort aan vitaminen en mineralen, een fundamentele bijdrage leveren tot het ontstaan van kanker.

Regel 3: Vermijd kankerverwekkende stoffen. Onze lichaamscellen moeten niet vergiftigd worden met chemicaliën. Om dit te bereiken moeten alle synthetische (genees)middelen zoveel mogelijk van de hand gewezen te worden. Vooral middelen die van fenol (teer) zijn afgeleid vallen hieronder. Verslaafdheid aan verdovende middelen verstoort het biologisch evenwicht, zowel lichamelijk als psychisch. Want wie betaalt uiteindelijk het gelag?

Regel 4: Neem voldoende lichaamsbeweging. Als we te weinig bewegen, onthouden we het lichaam een belangrijke krachtbron: zuurstof. Wandelen dwingt ons tot flink ademhalen. Hierdoor nemen we voldoende zuurstof op en juist daaraan heeft de cel behoefte om gezond en veerkrachtig te blijven. Een tekort aan zuurstof is een van de voornaamste oorzaken van celdegeneratie.Tank daarom geregeld zuurstof!

Regel 5: Verzorg uw lever. Aan de lever moet de grootste aandacht geschonken worden. We moeten dit orgaan zelfs zorgvuldiger verzorgen dan alle andere organen. Als de lever goed en zonder stoornissen functioneert, kan er namelijk geen kanker ontstaan! De lever vormt de belangrijkste barrière in de strijd tegen ziekte. Zolang dit prachtige laboratorium goed werkt, kan er geen kwaadaardige ontaarding van de cellen plaatsvinden.

6. Vermijd radioactieve straling. We weten tegenwoordig hoe schadeling bepaalde stralen voor ons kunnen zijn. Het is dus duidelijk dat we onze lichaamscellen daar tegen dienen te beschermen. Niet alleen radium – en röntgenstralen zijn schadelijk, ook de steeds meer toenemende radioactiviteit speelt bij de ontaarding van de cel een belangrijke rol. We moeten deze mogelijkheden zoveel mogelijk uit de weg gaan.

Regel 7: Streef naar een harmonisch huwelijksleven en/of goede relaties. Het juiste evenwicht in relaties voorkomt onnodige klachten. Niet iedereen is even evenwichtig, maar als relaties niet voedend en inspirerend zijn, is het beter los te laten en nieuwe vriendschappen te sluiten. Overmatige prikkels en spanningen bevorderen op den duur kwaadaardige ontaarding van de cellen. Wees gelukkig!

Een gezonde leefwijze is een stap in de goede richting. Wie zijn best doet om deze zeven gezondheidsregels in acht te nemen, zal er zelf alles aan gedaan hebben om kanker te voorkomen. Zelfs iemand met een ongunstige erfelijke aanleg zal zijn gezondheid aanzienlijk kunnen verbeteren door deze regels op te volgen. Het is misschien niet altijd eenvoudig om deze discipline aan de dag te leggen, maar als u bedenkt hoeveel leed u zichzelf en uw omgeving kunt besparen, loont het beslist de moeite.Symboliek van de lever

De lever ontvangt en zuivert het bloed; zij heeft een ontgiftende functie. In het stofwisselingsproces worden voedingsstoffen hier omgezet in voor het lichaam bruikbare elementen.

Opname, verwerking, afbraak, zuivering en uitscheiding.

De lever vertegenwoordigt dan ook het voortdurende psychische veranderingsproces: het omzetten en verwerken tot groei, tot geestelijke evolutie, van nieuwe ervaringen en emoties. De lever toont ons in hoeverre wij onze primitieve emoties, ook zwaardrukkende gevoelens, verwerken, uitzuiveren en als nieuwe bouwstenen hanteren om weer in harmonie en vreugde te kunnen leven.

De lever staat voor de kracht van een mens om zich meester te maken over het onbewuste, over zijn emoties, door juist te vertrouwen op die veranderingsprocessen. Actief bouwen aan een vredig bestaan. De lever staat voor het geloof en het vertrouwen in ons zelf, voor onze verwerking van ervaringen. Tot inzicht komen leidt dan weer tot begrip en loslaten. Symbool voor jezelf de kans geven te groeien naar vreugde, vrede en vrolijkheid. Je taken met plezier en liefde waarnemen. Het rustig achterlaten van zaken die in je leven beter niet meer aan bod kunnen komen, omdat ze je afremmen in je groei.

Bij aandoeningen van de lever worden krachten, emoties, productieve energieën onderdrukt. Er is sprake van diepe angsten, een gevoel van onvermogen, stilstand. Er is geen vertrouwen in de eigen bron, waardoor bepaalde mensen en situaties worden vastgehouden. Hierdoor wordt een mens afgesneden van het diepste Zelf.

De angsten zijn een signaal dat een mens op een verkeerd spoor zit. Omdat emoties als woede, haat, wrok, worden vastgehouden, wordt het verleden niet verwerkt en is er sprake van verstikking.

In een dergelijke situatie is de weg om in actie te komen en te zoeken naar creatieve zelfontplooiing. Geniet van de natuur, van de zon, van het leven. Bezie alles veel lichter, en bouw actief aan een nieuw leven met vrolijke, optimistische activiteiten. Een mens is niet machteloos. Door je meester over jezelf te maken groei je in zachtheid en vrede tot jezelf en kun je een nieuwe wending in je leven toestaan.

Patienten sneller thuis na borstamputatie.

Een nieuwe behandelmethode zorgt ervoor dat patiënten met borstkanker na de operatie gemiddeld al na twee tot drie dagen naar huis kunnen. Bij de traditionele behandeling duurde dat vijf tot zeven dagen. Bij de nieuwe aanpak is er sprake van een kortere drainage na borstamputatie waarbij de okselklier wordt verwijderd. De methode wordt toegepast in de Haagse ziekenhuizen Leyenburg en Rode Kruis en het Nederlands Kankerinstituut Anthonie van Leeuwenhoekziekenhuis in Amsterdam.

Circa een derde van de patiënten met borstkanker heeft een uitzaaiing in de lymfklieren in de oksel. Deze patiënten komen in aanmerking voor een volledige verwijdering van de okselklieren. De vochtophoping die ontstaat na de operatie leidt tot zwelling onder de oksel en spanning op de gehechte randen van de wond.

Biefstuk zonder spinazie ongezond.

Wie bij zijn biefstuk een paar opscheplepels spinazie eet, verlaagt de kans op darmkanker die het rode vlees veroorzaakt, concludeert onderzoeker Johan de Vogel die kortgeleden in Wageningen promoveerde. Dat rood vlees de kans op darmkanker vergroot is bekend uit epidemiologisch onderzoek. De Vogel wilde weten hoe dat komt en of er wat tegen te doen is. Rattenonderzoek maakte hem duidelijk dat heem de boosdoener is. Dat is een (rood) stikstof- en ijzerhoudend molecuul dat in grote hoeveelheden in rood vlees zit, maar niet in wit vlees, bijvoorbeeld van kippen.

Het bladgroen (chlorofylmolecuul) in groene groente heeft wat chemische structuur betreft een grote overeenkomst met heem. De Vogel onderzocht of chlorofyl de schadelijke effecten van heem afremt en dat bleek in ratten zo te zijn. Ratten hebben een dikke darm die veel op de darm van de mens lijkt. Gecombineerd met gegevens uit een groot onderzoek naar voeding en kanker bleek dat mannen die veel heem aten in verhouding tot chlorofyl, een verhoogde kans op darmkanker hadden. Bij vrouwen was het beeld minder duidelijk.

Omgerekend komt het erop neer dat 75 gram spinazie de schadelijke effecten van 150 gram rood vlees grotendeels teniet doet. Andijvie of boerenkool zijn evengoed. Wie aan broccoli de voorkeur geeft, moet daarvan dan wel 750 gram eten.

Kraanwater verhoogt kans op blaaskanker.

Onderzoekers in Barcelona zeggen dat de aanwezigheid van resten van chemische stoffen in kraanwater, en met name van trihalomethanen (THM), een belangrijke risicofactor zijn voor blaaskanker bij mannen. Het onderzoek analyseerde gegevens van 2.729 kankerpatiënten en vergeleek die met 5.150 gezonde personen. Mannen die meer dan 3,5 liter water per dag drinken hebben een verhoogde kans op blaaskanker in vergelijking met mannen die slechts 2 liter per dag drinken. Dit verschil werd alleen vastgesteld bij kraanwater en niet bij flessenwater. Ook bij vrouwen werd geen verhoogd risico vastgesteld. Hetzelfde onderzoek stelt ook een verhoogde kans op blaaskanker vast bij mannen die dagelijks meer dan 5 koppen koffie drinken.Dit was het voor deze keer. In februari is de Stichting Gezondzijn & Welbevinden opgericht, waarbij ik zitting heb genomen in het bestuur. Doel is om sponsors en deelnemers te werven voor het bouwen en inrichten van een Organisch Gezondzijncentrum in het noorden van het land. In dit centrum worden mensen begeleid om beter te worden, maar vooral willen we mensen leren zichzelf te genezen. Uiteindelijk is iedereen zijn eigen gezondzijncentrum! Ik hou jullie op de hoogte.

Een hartelijke groet,

Foekje

P.S. Aarzel niet te reageren als je vragen hebt.


maart 2006
Nieuwsbrief Kankervoorbij 1/2006