Inhoud:


- Innerlijke arts
- Invloed van de psyche op het immuunsysteem
- Iscador
- Innerlijke beleving
- Je kunt kanker overwinnen


Lieve mensen,

Wat zijn de bronnen van gezondheid, en hoe kunnen we als mens gezichtspunten ontwikkelen waardoor we zelf een grote invloed op onze gezondheid kunnen uitoefenen. Ook in deze Nieuwsbrief Kankervoorbij hoop ik daarvan weer iets te ontsluieren.

Als voor iemand in je omgeving deze nieuwsbrief van belang zou kunnen zijn, zend hem dan alsjeblieft door. Inschrijven op deze nieuwsbrief kan op www.kankervoorbij.com/Nieuwsbrief.htmlInnerlijke arts

Hoe komt het dat de ene mens gezond blijft en de andere mens ziek wordt onder dezelfde zware omstandigheden? Waarom krijgt de een wel asbestkanker en de ander niet? Waarom kregen veel burgers in de omgeving van Tsjernobyl wel kanker en anderen niet? Niet alleen de kankercel, maar ook het organisme waarin de tumor optreedt, speelt dus een belangrijke rol. Blijkbaar bestaat er een bescherming in het lichaam tegen ontsporingen. Deze ‘innerlijke arts’ is een soort regelsysteem dat elke afwijking van de normale situatie in de gaten houdt. De drie systemen die hierin een belangrijke rol spelen zijn het immuunsysteem, het hormonale systeem en het zenuwstelsel. Deze drie vormen een samenhangend geheel dat reageert op alles wat het lichaam van binnen- of van buitenaf zou kunnen aantasten.

Als dit systeem niet goed werkt, kan dit zowel een fysieke als een psychologische oorzaak hebben. Als dit het geval is, kan er onvoldoende antwoord zijn op een eventuele ontsporing in de celvorming. Het tekort schieten van de ‘innerlijke arts’ zou dan ook een oorzaak van kanker kunnen zijn.

Uit onderzoek is gebleken dat kankerpatiënten vrijwel altijd een sterk verminderde afweer hebben.


Invloed van de psyche op het immuunsysteem

Nadat ontdekt was dat het immuunsysteem communiceert met het zenuwstelsel en het hormonale systeem, werd duidelijk dat psychische processen invloed kunnen hebben op het immuunsysteem. Daar is vrij veel onderzoek naar gedaan.

Zo is ook de invloed van de psychische autonomie, ook wel zelf-regulatie genoemd, onderzocht op het ontstaan van kanker. Daarbij bleek dat hoe meer mensen hun manier van leven zelf bepalen, en zich daarin dus niet laten leiden door andere mensen, hoe minder kans ze hebben op het krijgen van kanker en hoe langer ze leven.

Ook werd de overlevingstijd onderzocht bij mensen die aan kanker waren geopereerd. Er werden mensen vergeleken met een goede en met een slechte zelf-regulatie in verschillende situaties: na een operatie, en met en zonder bestraling en-of chemotherapie. In alle gevallen bleek dat kankerpatiënten met een goede zelf-regulatie verschillende jaren langer (over)leefden als mensen met een slechte zelf-regulatie.


Iscador

Een natuurlijk middel dat toegepast kan worden in de behandeling van kanker is Iscador, een geneesmiddel op basis van maretak. Dit middel heeft een ondersteunende en opbouwende functie bij de behandeling van kanker, en heeft geen bijwerkingen. De belangrijkste eigenschappen van Iscador:


- het activeert het immuunsysteem
- het bevat stoffen die de celdeling van tumoren kunnen afremmen
- het stimuleert de vorming van witte bloedcellen zodat bij kanker de bijwerkingen van bestraling en chemotherapie beter te verdragen zijn
- het kan DNA in de celkernen repareren

Door al deze eigenschappen kan Iscador bij kanker de overlevingstijd verlengen en de kwaliteit van het leven verhogen. Natuurlijk kan Iscador ook worden ingezet bij andere ziekten waarbij het immuunsysteem gestimuleerd moet worden.
Innerlijke beleving

Aaron Antonovsky (1923-1994) kreeg de opdracht om de gezondheidstoestand van oudere mensen in Israël te onderzoeken. Hij ontwikkelde daarbij criteria om lichamelijke en psychische gezondheid te meten. Tot zijn grote verrassing kwam hij er daarbij achter, dat zich onder de meest gezonde oudere mensen personen bevonden die de verschrikkingen van de holocaust hadden overleefd.

Abraham Maslov stuitte tijdens zijn onderzoek naar de psychische gezondheid op verrassingen. Om de criteria voor psychische gezondheid te vinden, onderzocht hij gezonde mensen . Het bleek dat juist de meest gezonde mensen allen innerlijke belevenissen hadden meegemaakt, ervaringen van spirituele aard, een Godservaring of andere mystieke ervaringen.

Hij ontdekte ook dat in ieder mens een gezonde kern aanwezig is. Als deze gezonde kern wordt versterkt (door persoonlijke ontwikkeling), dan kan de mens beter met zijn problemen omgaan en gezonder op zijn menselijke omgeving inwerken.

De allersterkste weerstandsbron is het beleven van het eigen Ik als eeuwig wezen gebleken.Je kunt kanker overwinnen

Het boek dat ik deze keer onder jullie aandacht wil brengen is ‘Je kunt kanker overwinnen’ geschreven door Ian Gawler.

Het is het verhaal van een 27-jarige arts, bij wie botkanker wordt geconstateerd. De artsen geven hem nog maar 2 weken te leven. Samen met zijn vrouw begint Ian aan een lange reis. Een reis die hem naar zijn genezing voert.

Te bestellen via de pagina Boeken van Kankervoorbij.com.We kunnen allemaal leren om gezonder en menselijker te worden, als we ons bewust worden van de verschillende levensgebieden in onszelf en deze gebieden opwekken door onze persoonlijke ontwikkeling.

Als we uitgaan van de overtuigingen dat toeval niet bestaat, en dat op elke vraag het antwoord in onszelf te vinden is, worden de mogelijkheden onbeperkt en openbaart het leven zich vol verrassingen.

hartelijke groet,

Foekje Meijer-Linstra
www.kankervoorbij.com
www.telefoonhealingonline.nlnovember 2006
Nieuwsbrief Kankervoorbij 7/2006