Inhoud:


- Ervaringsverhaal van een nieuwsbrieflezeres
- Innerlijke vrede als helende kracht
- Het vervolg van Imagine
- Persoonlijke bijdrage van Marlies Vollaers


Lieve mensen,

Vorige maand sloot ik mijn nieuwbrief af met de vermelding dat ik regelmatig geraakt word door de reacties die ik soms krijg van bezoekers van de website. Deze nieuwsbrief wil ik graag beginnen met het gevoelige verhaal van een vrouw die reageerde nadat ze mijn gratis boek 'Kanker voorbij' had gelezen. Steeds meer mensen gaan ziekte zien als een diepere boodschap voor hun leven. Op haar verzoek blijft deze lezeres anoniem.

Als voor iemand in je omgeving deze nieuwsbrief van belang zou kunnen zijn, zend hem dan alsjeblieft door. Inschrijven op deze nieuwsbrief kan op www.kankervoorbij.com/Nieuwsbrief.htmlErvaringsverhaal van een nieuwsbrieflezeres

"Momenteel ben ik net hersteld van een preventieve behandeling voor baarmoedermond/halskanker. Deze behandeling heb ik voor de 3de keer gekregen in de afgelopen 10 jaar.

Gelukkig ben ik er elke keer op tijd bij en heeft de arts mij plaatselijk kunnen behandelen d.m.v een cryo-coagulatie. Het aangetaste weefsel wordt door bevriezing vernietigd en zo ontstaat er nieuw gezond weefsel. Bepaalde soorten leverkanker schijnen ook zo behandeld te worden (heb ik ergens gelezen). De behandeling zelf valt reuze mee (in mijn beleving). Alleen de periode daarvoor heb ik als zwaar ervaren. Heel veel bloedverlies, energiegebrek, gewichtsverlies ,lichte haaruitval en schimmelinfecties. Kortom algehele malaise. Vanaf mijn vroege kindertijd is mijn buik een tere plek en ben ik 2 maal geopereerd waarvan 1 operatie mijn leven gered heeft (waar ik toen als kind eigenlijk helemaal niet zo blij mee was, want ik had heimwee naar Huis) Op dit moment heb ik als ondersteunende behandeling gekozen voor acupunctuur. Deze slaat heel goed aan! Het is een aangename pijnbestrijding en helpt goed tegen littekenweefsel en verklevingen. Ook geeft het geestelijke rust en maakt dat ik me lekkerder in mijn velletje voel.

Wat mij zo raakt uit jouw boek, is je innerlijk proces. Wat je schreef heeft me zo gesterkt. Nu ik op mijn 37ste voor de derde keer een fikse waarschuwing heb gekregen ben ik gaan stilstaan wat deze aandoening mij wil vertellen. Nooit eerder gedaan.

Elke keer komen oude (destructieve) overtuigingen naar boven waar ik me eigenlijk niet eens bewust van was. Hoe kan een mens zichzelf te kort doen, zonder dat deze zich dat beseft!

Na elke acupunctuur behandeling worden de blokkades in de energiebanen aangepakt wat tevens een bewustzijnsverandering (bij mij) teweeg brengt. Dit is heel confronterend maar ook verhelderend. Ik merk in mijn proces dat ik vooral aan het onderzoeken ben wat Liefde is. Waarom hou ik niet van mezelf is elke keer een vraag die in me opkomt. Deze kan ik beter ombuigen naar de vraag hoe kan ik mezelf waarachtig liefhebben. Langzamerhand wil ik de oude drijfveer die angst heet loslaten. Ik heb nog wel een weg te gaan hoor, want pfffff die valkuilen liggen zo op de loer. Wat ik wel moeilijk vind is dat sommige overtuigingen uit vorige levens komen. Dat ik me dat niet helemaal kan herinneren vind ik lastig. Het geeft zo'n gevoel van je vinger er niet op kunnen leggen.

Wat je schreef over dat het je opgelegd is om Foekje te zijn in dit leven maar dat Foekje eigenlijk niet bestaat was ook een herkenning. Elke keer kom ik toch weer bij de vraag wat of wie ik nou ben. Ik heb me heel erg laten vormen wat andere mensen graag van mij zien. Je eigen verantwoordelijkheid daarin zien is een eerste stap heb ik al door. Ik besef me nu terdege dat je als mens zelf een keuze hebt hoe je met bepaalde situaties om gaat.

Het is inspirerend om te lezen in jouw boek hoe jij steeds meer jezelf wordt. Laagje voor laagje pel je af. Inderdaad, je ben meester over je eigen leven geworden. Dank je wel Foekje!!"


Innerlijke vrede als helende kracht

Onze gedachten aan de toekomst, onze zorgen en angsten uit het verleden zullen ons altijd inhalen zolang we hun oorzaak, namelijk onverwerkte ervaringen van ons leven, niet verwerkt hebben. Daartoe hebben we diepe rust nodig in het zenuwstelsel om de innerlijke dokter de mogelijkheid tot verwerking en genezing te geven. Vertrouwen in het heden groeit uit de ervaring van innerlijke vrede en onsterfelijkheid. Deze ligt voorbij de veranderingen en wisselingen van onze gedachtewereld en van ons lichaam. Zij is onze laatste werkelijkheid, de onvergankelijke wezenskern in ons. Deze is vrede en diep vertrouwen. Wie dit ervaart, kan zeggen: ik leef in de geborgenheid van het tijdloze ogenblik en weet dat de dingen des levens gebeuren voor onze bestwil.

De samenlevingen van de moderne industrielanden zijn in wezen verziekt door egoïsme. Dat bestaat echter niet uit een overdreven zelfzuchtige zorg voor onze lichamelijke en psychische gezondheid, maar uit het feit dat we ons van de vroege morgen tot de late avond om alles druk maken, maar juist niet om het wezenlijke in onszelf.

Miljoenen mensen verwaarlozen op die wijze dagelijks hun gezondheid, gebruiken maar een klein deel van hun scheppende vermogen en missen het geluk in hun leven, dat ze meestal daar zoeken waar ze het bij voortduren niet zullen vinden: in de wereld buiten.
Het vervolg van Imagine

In het juni- nummer van de Nieuwsbrief Kankervoorbij informeerde ik jullie over het artikel wat ik heb geschreven voor het blad Imagine samen met Marlies Vollaers en Henk Trentelman inzake een holistische behandeling van kanker.

Onze samenwerking krijgt een vervolg.

Marlies Vollaers heeft als psycholoog en theoloog 40 jaar ervaring in het begeleiden van (terminale) kankerpatiënten. Zij pleit voor een andere manier van het beleven en behandelen van kanker en heeft vanuit haar ervaringen en geschreven werk een verkorte brochure gemaakt. Deze brochure heeft de titel “Gedachten onderweg” en is verkrijgbaar door E 5,00 in een envelop te sturen naar :
Marlies Vollaers
Goringdijk 7
7863 TC Gees

Vermeld daarbij uiteraard je naam en adres, en de brochure wordt zo snel mogelijk toegestuurd.

Op zaterdag 15 december 2007 en zaterdag 12 januari 2008 verzorgen Marlies en Foekje een workshop in de praktijk van Marlies in Gees (bij Hoogeveen). Van 12.00 – 16.00 behandelen we thema’s als natuurlijke geneeskracht, innerlijke leiding, het herstellen van het contact met Grote Wijsheid; onderweg naar genezing of om ziekte geen kans te geven.

Van 16.00 – 18.00 is er eventueel gelegenheid voor een persoonlijk gesprek of consult. Kosten voor deze middag bedragen E 25,00. Aanmelding via de contactpagina van www.kankervoorbij.com of bij Marlies tel. 0524-290801.

We willen de groep niet groter maken dan 8 – 10 personen. Meld je dus snel aan, want vol is vol.


Persoonlijke bijdrage van Marlies Vollaers

Hieronder een persoonlijke bijdrage van Marlies aan de Nieuwsbrief Kankervoorbij:

‘In het artikel in Imagine zeg ik dat ik de belangrijkste zin in het boek van Henk Trentelman vindt: ‘De mens heeft het contact met Grote Wijsheid verloren’.

Nu, maanden later en vele gesprekken met zieke mensen verder lijkt het mij van groot belang die uitspraak verder toe te lichten.

Ik wil dit doen door de essenties uit mijn vier schrijfsels samen te vatten en zo tot de bedoelde verduidelijking te komen. Het is het verslag van een groot gedeelte van mijn weg en van de gedachten en gevoelens die al voortgaand opkwamen. Het “En leid mij op de eeuwige weg” is een leidraad en een allesoverheersende ervaring in de laatste jaren geweest; dat ik als het ware niets te kiezen had dan die leiding en eerder een gevoel van gekozen te worden.

De boeken die ik nodig bleek te hebben kwamen als vanzelf op mijn pad. Ik kon ze niet zoeken want ik kende ze niet. Ik heb me laten leiden. Een volledig maar laten gebeuren, maar daarin wel steeds op zoek naar de rode draad, waarvan ik voel dat hij in mij bekend is, maar nog niet tot woorden geworden. Het hele gebeuren werd een overweldigend avontuur met grote hoogten en diepe dalen. Ik hoopte de wijsheid te krijgen me tot het juiste te beperken en de goede woorden te vinden, waarin ook de diepe ontroering meegedeeld zou worden die ik heb mogen ervaren. Tijdens die reis, in mijn werk vooral, trokken velen voorbij, anderen zullen nog komen. Ontroerende ontmoetingen door diep gedeelde emoties. Allen waren spiegels.


Om te kunnen leven, om te kunnen ademen
Moesten zij eruit, de gedachten en gevoelens
Verpakt in woorden
Ontvangen tijdens geduldige lange stilten.
Woorden, die naar ik mag hopen
Voorzichtig opgevangen worden
Door de ander
als een zeepbel uit de lucht.
Woorden die alle nuances met zich meedragen
Van de ziel die ze vormde
Om zo tot wezenlijk verstaan te komen.

Marlies VollaersTenslotte:

“Een wijze werd eens gevraagd, welk het belangrijkste uur is dat een mens beleeft, welke de belangrijkste mens die hem ontmoet en welk het noodzakelijkste werk. Het antwoord luidde: Het belangrijkste uur is altijd nu, de belangrijkste mens altijd degene die nu tegenover je staat en het noodzakelijkste werk altijd de liefde’.

Voor lezers van de nieuwsbrief is mijn Leverboek (‘Haal het gif uit jezelf en de wereld’) nog steeds gratis verkrijgbaar. Simpelweg door het woord ‘leverboek’ te verzenden via de contactpagina krijg je het in pdf-file toegestuurd naar je emailadres.

Een hartelijke groet en misschien to 12 december of 18 januari,

Foekjeoktober 2007
Nieuwsbrief Kankervoorbij 7/2007