Inhoud:


- Regenbogen en Sterrenlicht
- Stop met kijken, begin met zien
- Dichloorazijn
- Chemo? Of kan ik zelf kiezen?Lieve mensen,

Een belangrijk thema in deze nieuwsbrief is Licht.

In de 17e eeuw sprak Christiaan Huygens al over lichtdeeltjes, waarmee de ruimte gevuld was.

In de vorige eeuw werd aangetoond dat alle levende cellen licht uitstralen in alle kleuren van de regenboog.

In 1975 werd door middel van een uiterst gevoelige fotonenteller aangetoond dat in alle levende bio-organismen licht aanwezig is, zelfs in bacteriën en schimmels.

Verstoringen in ons lichaam kunnen op verschillende manieren met licht worden behandeld. Voorbeelden hiervan zijn: muziek, licht- of kleurentherapie, sport, meditatie, yoga of een therapeutisch gesprek.

Praten over je gevoelens kan hetzelfde effect hebben als een regulier medicijn.

Door verandering van gedachten, overtuigingen, wensen, angsten, verandert er iets in de cellen van je lichaam.
Regenbogen en Sterrenlicht

Een paar weken geleden is mijn boek ‘Regenbogen en Sterrenlicht’ uitgekomen.

Voor mij is het de afsluiting van een levensfase, waarin ongelooflijk veel is gebeurd.

Niet altijd een gemakkelijke tijd, maar wel een rijke tijd, door de vele levenslessen en bijzondere gebeurtenissen op mijn pad. Het allerbelangrijkste was de liefde in mijn leven, van mijn man en de mensen om me heen, die mij altijd weer de kracht gaf om door te gaan.

In mijn boek heb ik de tientallen columns die ik de afgelopen jaren schreef voor ParaVisie verwerkt. Het laatste hoofdstuk heb ik gewijd aan het Licht wat ieder van ons en de wereld zo hard nodig heeft. Ook hierin het wonderlijke, persoonlijke verhaal over een behandeling met BioGenesis lichtinstrumenten.

Mijn boek beleefde een prachtige start onder de sterrenhemel van het Planetarium van Artis in Amsterdam, een zeer toepasselijke omgeving.

Tijdens deze bijeenkomst van De Nieuwe Dokters was het bijzonder om enkele trouwe lezers van de Nieuwsbrief Kankervoorbij te ontmoeten.

Hier vindt u meer informatie over Regenbogen en Sterrenlicht


Stop met kijken, begin met zien

De Amerikaanse oogmeetkundige dr. Jacob Liberman is ervan overtuigd dat licht dé geneeswijze van deze eeuw wordt.

Hij deed ook een fascinerende ontdekking: de meeste mensen gebruiken hun ogen verkeerd. Ze kijken actief en ingespannen, terwijl zien moeiteloos hoort te zijn. Wij moeten leren om passief te kijken. Dan gaat er een totaal nieuwe wereld open.

Waar het op aan komt is dat we zelf evolueren door alles op een bepaalde manier in ons op te nemen zodat we meer ‘heel’ worden, beter met onze medemens omgaan en ons bewustzijn van de samenleving om ons heen versterken.

Onze taak bestaat uit het absorberen en benutten van Licht, opdat we de weg terugvinden naar ons ware zelf en onze eigenlijke bestemming, waarmee we de genezing van de planeet vergemakkelijken. Als we deze heelwording verwezenlijken – wat voor ieder van ons is weggelegd – beginnen we van binnenuit licht uit te stralen, zonder de remming van door onszelf opgeworpen emotionele en psychische blokkades.

Lichttherapie is de therapie van de toekomst. We genezen onszelf namelijk met datgene wat onze eigen essentie is.


Dichloorazijn (DCA)

Internist en oncoloog dr. Wim Huppes kreeg zijn prostaatkanker stadium IV onder controle met o.a. het toepassen van DCA-Dichloroacetic Acid.

Kort geleden is hij gestart met een zelfhulpgroep met DCA-Dichloorazijn voor uitbehandelde kankerpatiënten. Hij treedt op als privé persoon, zonder banden met officiële instanties.

Mensen met terminale kanker kunnen lid worden van de zelfhulpgroep. Zij wisselen met elkaar informatie uit. Zij onderzoeken of de behandeling met dichloorazijn en HAART hen helpt hun kanker te bestrijden. Wim Huppes is lid als patiënt. Hij heeft prostaatkanker.

Leden wordt aangemoedigd ook andere wegen tot genezing te zoeken. Informatie over de behandelingen van de leden zal worden bijgehouden. Mochten er aanwijzingen zijn dat een bepaalde vorm van behandeling tot genezing kan leiden dan worden de leden daarover zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

Op de website www.thedcasite.com wordt de literatuur redelijk bijgehouden. Er is daar melding gemaakt over gunstige werking van dichloorazijn (DCA) in combinatie met bestraling bij sommige vormen van prostaatkanker.

Er is daar meer literatuur die aannemelijk maakt dat DCA gecombineerd moet worden met andere middelen om te kunnen genezen van kanker. DCA heeft een nieuw werkingsmechanisme. Het legt de energievoorziening van de kankercel plat. Andere middelen werken anders, en verhogen daarbij vaak de energiebehoefte van een kankercel. Combinatie zou dus gunstig zijn. Het is denkbaar dat palliatieve chemotherapie wordt gecombineerd met DCA.

Mensen zullen ook verschillende dosis DCA uitproberen, gaande van twee maal daags 200mg, eenmaal daags 400 mg, tot hogere dosis tot enkele grammen enkele malen per week. Hierover de resultaten te horen is ook voor andere gebruikers interessant.

Met de opgerichte zelfhulpgroep voor mensen met terminale kanker, die regulier zijn uitbehandeld, wordt gezocht naar een behandeling die minstens vijf procent kans geeft op vijfjaarsoverleving. Het korte termijn doel is om bij één of meer mensen met terminale kanker een complete respons (remissie) te krijgen, waarbij de kanker verdwenen lijkt te zijn of verdwenen is.

Momenteel is er veel ophef in België rond twee Vlaamse kankerpatiënten, die beweren dat hun tumoren zijn verkleind door het slikken van dichloorazijn (DCA). DCA wordt al tientallen jaren gebruikt als medicijn bij stofwisselingsziekten.


Chemo? Of kan ik zelf kiezen?

Graag wil ik ook uw aandacht vragen voor het nieuwe boek van mijn vriend Henk Trentelman, die een paar jaar geleden het boek ‘Voor en na de diagnose’ heeft geschreven.

Zijn nieuwe boek is geheel gewijd aan chemotherapie en het feit dat de kankerpatiënt zelf moet kunnen kiezen hoe hij/zij behandeld wil worden.

In het boek ‘Chemo? Of kan ik zelf kiezen?’ laat Henk zien hoe de politiek en de farmaceutische industrie bepalen hoe een patiënt behandeld dient te worden.

Eigenlijk is het beschamend dat dit boek niet door een arts geschreven is, maar door een kankerpatiënt. Een patiënt, die als hij zelf chemotherapie zou hebben ondergaan, al niet meer zou hebben geleefd.

In dit boek vertelt hij u wat u niet behoort te weten en hoe het komt dat u geen andere keus dan chemo of bestraling wordt voorgelegd en de terminale patiënt geen therapievrijheid heeft.


• 80% van de ondervraagde oncologen in Amerika wijst chemotherapie af als kanker bij henzelf of hun familie zou worden vastgesteld.
• 75% van diezelfde ondervraagde oncologen beveelt chemotherapie ten zeerste aan bij patiënten!

De bijwerkingen en kans op genezing van chemotherapie zijn in dit boek beschreven.

Meer informatie, ook betreffende ervaringen die mensen hebben met chemotherapie, vind u op Chemo versus Hippocrates

Het boek zal, gezien de inhoud, de nodige weerstand oproepen, doch dat is beslist noodzakelijk om in de Nederlandse gezondheidszorg de nodige veranderingen tot stand te brengen. Naast chemotherapie en/of bestraling hebben andere, effectieve en mensvriendelijker, behandelmethoden ook bestaansrecht. Door de vele getuigenissen wordt dat aangetoond in dit boek.
Tenslotte:

Ik deel bovenstaande informatie graag met jullie.

Steeds meer mensen vragen om verandering om op een andere manier naar het leven te kijken. Dan zullen we zelf meer leren in balans te zijn, en kunnen we gezond oud worden.

Dan kunnen we ook onze kinderen op een nieuwe manier opvoeden, met nieuwe ideeën over wat het betekent om een mens te zijn.

Het gratis boek over de lever is nog steeds op te vragen via de contactpagina


Voor een optimale ondersteuning van het immuunsysteem in dit jaargetijde beveel ik van harte Tansfer Factor aan. Meer informatie hierover op www.kankervoorbij.com/TransferFactorcapsules.html


Als voor iemand in je omgeving deze nieuwsbrief van belang zou kunnen zijn, zend hem dan alsjeblieft door.

Hartelijke groet,

Foekje
okt. 2008
Nieuwsbrief Kankervoorbij 5/2008