Inhoud:


-Gezondheid en karakter

-Longkanker eerder ontdekt

-Winteraanbieding

-Spiegelbeeld

-Kies je reïntegratie

-Antibiotica-resistentie


Lieve lezers,

Dit is de eerste Nieuwsbrief Kankervoorbij. Het is de bedoeling abonnees regelmatig te informeren over ontwikkelingen op het gebied van kanker, gezondheid en persoonlijke ontwikkeling. Als voor iemand in je omgeving deze nieuwsbrief van belang zou kunnen zijn, zend hem dan alsjeblieft door. Inschrijven op deze nieuwsbrief kan op www.kankervoorbij.com/Nieuwsbrief.html Ook persoonlijke bijdragen voor de nieuwsbrief kun je hier kwijt.

Gezondheid en karakter.

Voor een deel bepaalt je karakter je gezondheid. Er zijn namelijk een paar karaktereigenschappen die het gehalte van ziekte. De kans op geestelijke en lichamelijke aan stress in je leven verhogen of verlagen. En stress heeft zeker invloed op het ontstaan klachten en ziektes wordt mede bepaald door je persoonlijkheid. Waar het allemaal om draait, is de hoeveelheid stress die je ervaart en de manier waarop je daarmee omgaat. En die twee zaken worden in hoge mate bepaald door je karakter.

De vijf karaktereigenschappen die een positieve of negatieve invloed hebben op de gezondheid zijn: extraversie, neuroticisme, vijandigheid , optimisme en zorgvuldigheid.


1.extraversie

Extraversie is de mate waarin je behoefte hebt aan sociale contacten en je mate van openheid en spontaniteit. Extraverte mensen hebben vaak veel vrienden, zijn uitbundig, hebben het hart op de tong en zijn vrolijk van aard. Extraversie is een gezonde karaktereigenschap.Hoe extraverter, hoe meer positieve emoties je ervaart, en vrolijke mensen ervaren minder stress. Als er zich toch een stressvolle situatie aandient gaan extraverten daar op een gezonde manier mee om. Ze zijn actie- en oplossingsgericht; ze pakken aan en zijn niet bang om te falen.


2. neuroticisme

Neurotische mensen zijn emotioneel instabiel: ze ervaren veel wisselende emoties, vooral veel negatieve. Neurotische mensen zijn vaak angstig en onzeker en ze kijken vooral naar wat er mis kan gaan. Ze zijn snel geïrriteerd en kunnen goed klagen. Bij stress worden ze hulpeloos en gaan ze in de put zitten. Neuroticisme is een ongezonde karaktereigenschap. Als je relatief veel negatieve gevoelens ervaart, raak je eerder en vaker gestresst.


3. vijandigheid

Ook vijandigheid is een ongezonde karaktereigenschap. Vijandige mensen hebben een cynische houding ten opzichte van anderen. Ze zijn wantrouwend, veroordelen anderen negatief, zijn onaardig en chagrijnig. Vijandige types worden snel boos en voelen zich snel gefrustreerd. Vaak hebben ze weinig vrienden. Hun woede en lage intolerantiegrens zorgen voor grote gezondheidsrisico’s. Door woede stijgt de bloeddruk en worden veel stresshormonen aangemaakt. Op termijn kan verkalking van de aderen ontstaan.


4. optimisme

Optimisten hebben een sterk gevoel van controle over hun leven. Hoewel dit gevoel niet altijd realistisch is, is optimisme wel een bijzonder gezonde karaktereigenschap. Er is namelijk een link met stress: optimisten zijn actiegericht en laten zich bij tegenslagen niet snel uit het veld slaan. Ook werken positieve gedachten geruststellend. Optimisten hebben een lagere bloeddruk dan pessimisten, ze herstellen sneller van ziektes en hebben minder kans op hart- en vaatziekten. Door hun gevoel voor controle kiezen ze eerder voor een gezonde levensstijl.


5. zorgvuldigheid

Ook mensen die in sterke mate over de karaktereigenschap zorgvuldigheid beschikken, houden er een gezondere levensstijl op na da anderen. Zorgvuldige types denken planmatig en houden van aanpakken en organiseren. Nemen ze zich iets voor, dan zetten ze ook door. Ook wat betreft de eigen gezondheid. Ze roken en drinken minder dan anderen en komen minder vaak om het leven door ongelukken of criminaliteit. Logisch: zorgvuldige mensen zijn geen risicozoekers, ze houden zich aan de regels en ze maken hun gezonde voornemens waar.

Persoonlijkheid laat zich niet veranderen. Wel kun je jezelf aanleren je gevoelens in goede banen te leiden. Dat betekent dat je je bewust moet zijn van je gevoel. Voel je boosheid of angst opkomen, vraag je dan af waarom je dat gevoel krijgt. Is het nodig? Overdrijf je niet? Is het de moeite waard om gestresst over te raken? Door jezelf tot de orde te roepen, zorgt je verstand ervoor dat je je niet laat meeslepen door innerlijke neigingen. Impulsen zullen er altijd zijn, maar je gedrag en denken kun je leren beheersen. En dat zorgt voor een betere gezondheid en een langer leven.

Longkanker eerder ontdekt.

Het Longkanker Informatiecentrum is een campagne gestart die patiënten moet helpen de symptomen van longkanker eerder te ontdekken. Bij de meeste patiënten wordt de ziekte te laat ontdekt, zodat genezing vaak niet meer mogelijk is. Dat komt deels doordat de ziekte meestal lange tijd geen klachten geeft deels doordat de symptomen erg vaag zijn.

Uit een recente enquête op de website van het Longkanker Informatiecentrum blijkt dat 82 % van de patiënten met longkanker al symptomen had voor de diagnose, 30 % van hen had al langer dan zes maanden symptomen. Onderzoek wijst uit hoe eerder longkanker wordt ontdekt, hoe beter de overlevingskansen zijn van de patiënt. Informatie over de ziekte is te verkrijgen via de brochure ‘u kunt er beter maar snel bij zijn’ die via huisartsen wordt verspreid, of op de website www.longkanker.info en via het telefoonnummer 0900-1230456 (E 0,35 per minuut).

Winteraanbieding!!! Geldig tot 21 maart 2005!!!

Spray voor meer weerstand.


Echinacea + Geelwortel spray
Stimulator van het afweersysteem, pakt virussen direct aan, bestrijdt infecties

Echinacea heeft een weerstandverhogende werking en is nu ook beschikbaar in sprayvorm, met de voordelen van de snelle en hoge opname in het lichaam. De spray kan preventief worden gebruikt om de weerstand blijvend te verhogen. Daardoor krijgen griep, verkoudheid en keelontsteking nauwelijks nog een kans. De spray bevat tevens Canadese Geelwortel, een kruid dat al door de indianen werd gebruikt bij maagklachten, ontstekingen en hoest. Vanwege de krampopheffende werking wordt het tevens gebruikt bij menstruatiestoornissen, spierpijn en ischias.

Voordeelprijs tot 20 maart 2005: € 20,-- i.p.v. € 22,65. (inclusief verzendkosten)

Bestelling kunt u doen op www.kankervoorbij.com/Contact

Spiegelbeeld.

In het februarinummer van Spiegelbeeld, onafhankelijk maandblad voor persoonlijke ontwikkeling en bewustwording staat mijn artikel: “Samenwerken en delen. Van kenniseconomie naar Organomie”. (Nog tot 26 februari in de winkel)

Kies je reïntegratie.

Als je na langdurige ziekte weer aan het werk wilt/kunt gaan, kan het UWV je het adres van een reïntegratiebureau geven. Dit kan een reïntegratiefabriek zijn, die niet noodzakelijk je persoonlijke belangen als prioriteit hanteert. Kies daarom een IRO, ‘Individuele Reïntegratie Overeenkomst’, bij het bureau van je keuze, de consulent van je keuze en een plan op maat. Je hebt immers de meeste baat bij een op jouw persoon toegesneden, prettig en leerzaam traject bij een bureau dat je persoonlijk aanspreekt.

De Bestemming is een mens-betrokken en idealistische branche-organisatie voor reïntegratie- en loopbaanbureaus. De aaneengesloten bureaus voelen zich aangesproken door het gedachtegoed van De Bestemming. Kies je voor een ontdekkingsreis door je leven, durf je het aan je droom gestalte te geven, dan kun je voor een reïntegratiebureau in jouw regio klikken op www.kiesjereintegratie.nl/bureaus.html

Antibiotica-resistentie

Antibiotica worden succesvol ingezet tegen bacteriële infecties en ontstekingen die vroeger dodelijk konden zijn. Bacteriën raken echter resistent. Resistente bacteriën reageren niet meer op antibiotica, waardoor het steeds moeilijker wordt ze te bestrijden. Als de resistentie zich met de huidige snelheid blijft verspreiden onder bacteriën, zijn er over tien jaar misschien geen middelen meer voorhanden om een aantal ernstige infecties te behandelen. Nu nog goed behandelbare infecties worden weer dodelijk.

Gebruik daarom zo weinig mogelijk antibiotica en neem in plaats daarvan colloïdaal zilver. Voor meer informatie en/of bestelling: www.colloidaalzilver.nl

Een hartelijke groet,

Foekje Meijer-Linstra

Februari 2005 nieuwsbrief 1/2005