Inhoud:


-Huidkanker te lijf

-Experimentele middelen tegen kanker

-Hooikoorts

-Licht op kankerLieve lezers,

Dit is de tweede Nieuwsbrief Kankervoorbij. Het is de bedoeling abonnees regelmatig te informeren over ontwikkelingen op het gebied van kanker, gezondheid en persoonlijke ontwikkeling. Als voor iemand in je omgeving deze nieuwsbrief van belang zou kunnen zijn, zend hem dan alsjeblieft door. Inschrijven op deze nieuwsbrief kan op www.kankervoorbij.com/Nieuwsbrief.html Ook persoonlijke bijdragen voor de nieuwsbrief kun je hier kwijt.

Huidkanker te lijf.

Het ziekenhuis De Tjongerschans in Heerenveen begint met fotodynamische therapie tegen voorstadia en oppervlakkige vormen van huidkanker. Bij deze nieuwe methode worden aangetaste kwaadaardige huidcellen extreem gevoelig gemaakt voor licht d.m.v. een crème. Met een gekleurde lamp kan vervolgens afsterving van deze cellen worden bewerkstelligd. Bij deze methode wordt alleen de aantasting aangepakt en de gezonde huid wordt niet beschadigd. Ook zijn er amper bijwerkingen en ontstaan er geen littekens. Ontaarde moedervlekken (melanoom) en het zogenaamde plaveiselcarcinoom kunnen niet met de lamp worden verwijderd.

Heel goed behandelbaar met licht zijn zonnewratten op het hoofd, die bij het ouder worden ontstaan door zonlicht. Bij de therapie kunnen tegelijkertijd grote oppervlakten en meer plekken tegelijkertijd worden behandeld.

Experimentele middelen tegen kanker.

Mensen met kanker in een vergevorderd stadium hebben baat bij deelname aan een experimenteel onderzoek naar de werking van nieuwe middelen. Uit een Amerikaans onderzoek onder bijna twaalfduizend kankerpatiënten die niet reageerden op de gangbare behandeling, blijkt dat bijna de helft enige tot aanzienlijke verbetering ondervindt van middelen die nog in de testfase zijn. Van de onderzochte patiënten ondervond 11 procent een aanzienlijke afname van de ziekteverschijnselen, 34 procent enige afname.

Hooikoorts.

Hooikoorts is een veel voorkomende aandoening die ieder jaar duizenden mensen raakt. Het wordt veroorzaakt door een allergie voor pollen of soms door schimmelsporen. Bij hooikoorts ontstaat een overreactie van het immuunsysteem voor de aanwezigheid van externe stoffen, alsof ze giftig zijn. Dit resulteert in irritatie en ontstekingen. Hooikoorts komt vaak voor binnen de familie en is ook gerelateerd aan astma en soms aan eczeem.

Om heldere open sinussen en bronchiale weefsels te behouden, probeer dan VitaMist Ex.O. Uit eigen ervaring weet ik dat deze spray ogenblikkelijk weer lucht geeft. De spray bevat o.a. cayenne, dat helpt bij een diepe ademhaling en het lichaam stimuleert bij de voorziening van een verhoogde zuurstofdoorstroming.

!!!Deze maand aanbieding: Ex.O spray € 20,-- in plaats van € 22,65.

Dit aanbod is geldig tot en met 15 mei 2005.

Bestel deze spray op www.kankervoorbij.com/Contact

Licht op kanker.

We kunnen de ziekte kanker niet los zien van de mens, die de ziekte heeft. We worden allemaal beïnvloed door verschillende factoren, die ons leven kleur, vorm en inhoud geven. Niet alle invloeden zijn gezond. Veel invloeden op allerlei niveau’s kunnen ons ziek maken of kunnen kanker veroorzaken. Kanker is een ziekte die in de westerse wereld voor veel lijden zorgt.

Kanker is evenals andere chronische ziektes een uitdrukkingsvorm van het pijnlichaam. De uitdrukking ‘het pijnlichaam’ is afkomstig van Eckhart Tolle, de schrijver van “de kracht van het NU”. Hij zegt in zijn boeken dat alle onverwerkte en schokkende ervaringen in een mensenleven weggesluisd worden in een vat, dat op de bodem van het onderbewuste zetelt. Dit onbewuste vat vol pijnlijke ervaringen zorgt ervoor dat we uit de helderheid van het hier en nu weggetrokken worden.

Emotioneel en/of fysiek pijnlijke ervaringen kunnen we vaak niet verwerken op het moment dat ze hebben plaatsgevonden. We hebben ze niet kunnen verwerken omdat we te jong of te klein waren of omdat we geen tijd hadden of omdat ze te verschrikkelijk zijn om onder ogen te zien of omdat ze te heftig zijn om ze te voelen. Er zijn allerlei redenen, waarom ervaringen onverwerkt wegzakken in het onbewuste pijnlichaam. Dit onbewuste, latente pijnlichaam kan actief worden als het aangeraakt wordt door een min of meer schokkende ervaring. Vanaf dat moment wordt het immuunsysteem door het pijnlichaam ondermijnd en bestaat de kans dat het pijnlichaam zich manifesteert in het fysieke lichaam als b.v. kanker.

Door middel van training en coaching kunnen we bewust worden van de psychodynamische processen, die het immuunsysteem ondermijnen en daardoor zijn we in staat om deze tendensen transformeren. Het zelfgenezend vermogen van het lichaam wordt hierdoor geactiveerd en dit ondersteunt het herstel van de patiënt.

In deze training, waarvan we binnenkort een aantal pilots draaien leren we in elkaar een aantal emotionele en mentale processen herkennen en transformeren. De confrontatie met de dood is belangrijk voor mensen met kanker. We kunnen met een grote boog om de dood heen lopen. Toch weten we dat deze ons eens zal inhalen en ons zal confronteren met loslaten. De ziekte kanker confronteert ons ook met de zinloosheid van het bestaan. Toch schuilt er een wijze les in deze ziekte. De les die de meeste mensen hierdoor tegenkomen is de angst om voluit te leven.

Kijkt u voor ondersteuning in het ziekteproces op www.lichtopkanker.nl

Er is ruime aandacht voor het activeren van het enorme zelfgenezend vermogen van de mens. Dit heeft uiteraard een preventieve werking tegen het uitbreken van elke ziekte en kwaal.

--------------------------------------------
Dit was het weer voor deze keer. In de volgende nieuwsbrief hoop ik aandacht te kunnen besteden aan het prachtige initiatief om een Organisch Gezondzijn Centrum in Drenthe neer te zetten. Het is de bedoeling dat dit het begin is van een periode waarin we op een hele andere manier leren kijken naar gezondheid. Veel mensen zijn samengebracht om aan dit project gestalte te geven.

Over de bijzondere vormgeving van dit centrum, en hoe die tot stand is gekomen, kun je lezen in mijn column "Visie en visioen" in het tijdschrift ParaVisie van mei 2005.

Een hartelijke groet,

Foekje Meijer-Linstra

April 2005
nieuwsbrief 2/2005