Inhoud:


- Borstkanker
- De Nieuwe Dokters
- Natuurlijke kankerbehandeling
- Diagnose longkanker in 1 dag
- Ziekte maakt niet ongelukkig
- F-scan
- Consumentenbond
- Pink Ribbon


Lieve lezers,

Alweer de vijde Nieuwsbrief Kankervoorbij van dit jaar.

Het is de bedoeling met deze nieuwsbrief abonnees regelmatig te informeren over ontwikkelingen op het gebied van kanker, gezondheid en persoonlijke ontwikkeling. Als voor iemand in je omgeving deze nieuwsbrief van belang zou kunnen zijn, zend hem dan alsjeblieft door. Inschrijven op deze nieuwsbrief kan op www.kankervoorbij.com/Nieuwsbrief.html

Borstkanker

Omdat de meeste bezoeksters van mijn website vrouwen zijn, en velen daarvan geïnformeerd willen worden over borstkanker, in deze nieuwsbrief nog eens de veroorzakers van knobbels in de borsten op een rijtje.

Als we onze borsten ons hele leven willen houden, moeten we hen regelmatig op knobbeltjes controleren. Veel borsten zijn van nature onrustig, met name vlak voor en na de menstruatie. Het vinden van een knobbeltje hoeft geen reden tot paniek te zijn, omdat acht van de tien knobbeltjes goedaardig zijn en geen bedreiging vormen. Maar daarom moeten we wel goed letten op de knobbeltjes die we van nature hebben, zodat we direct naar de dokter kunnen gaan als er eentje verschijnt die “anders” lijkt. De oorzaak van knobbels in de borsten en van kwaadaardige gezwellen is nog steeds niet helemaal doorgrond. Maar er zijn wel duidelijke aanwijzingen. Hieronder een lijst van mogelijk of duidelijke vijanden van de borst:
1. Roken
2. Misbruik van alcohol of drugs
3. Te veel vet in de eetgewoonten
4. Overgewicht
5. Witte suiker en witmeel
6. Cafeïne (koffie, cola, chocola)
7. De pil
8. Hormoontherapie
9. DES, een verboden middel om miskramen te voorkomen. Wordt tegenwoordig toegevoegd aan kippenvoer en voeder voor koeien om hen vet te mesten.
10. Chemische stoffen, additieven en plastic die aan voedingsmiddelen worden toegevoegd
11. Borstprotheses van siliconen
12. Conserveringsmiddelen in voedsel
13. Vervuilde lucht
14. Bestraling
15. Lichamelijk, chemisch of mechanisch letsel
16. Een dieet met veel dierlijke eiwitten
17. Ongebruikelijk veel stress
18. Een emotioneel verlies
19. Gevoelens van hulpeloosheid of wanhoop over een langere periode
20. Een ongelukkige jeugd leidend tot problemen in de volwassenheid
21. Sommige virussen
22. Depressies

Borstkanker komt twee maal zoveel voor bij vrouwen waarvan moeder, grootmoeder, zuster of tante de ziekte al had. 70 tot 80 % van alle borstkankerpatiënten heeft geen duidelijk hoge risicofactoren.

Bent u nog niet klaar met uw onverwerkte verleden, ga er dan in het belang van uw eigen gezondheid mee aan de slag!
De Nieuwe Dokters.

Ook in deze nieuwsbrief wil ik u attent maken op een boek dat gratis via mijn website besteld kan worden. Het gaat om het boek ‘De Nieuwe Dokters, 7 stappen naar een gezond en gelukkig leven in de 21e eeuw’.

De Nieuwe Dokters: dit handboek geeft u een evolutionaire kijk op ziekte en gezondheid. Na het lezen van dit boek zal uw idee over hoe mensen ziek worden en genezen, voorgoed veranderd zijn. Het gaat hierbij niet alleen om nieuwe ontdekkingen, maar ook om het openbaar maken van geheimen die duizenden jaren verborgen zijn geweest voor het grote publiek. U kunt het bestellen door te klikken op www.kankervoorbij.com/De-Nieuwe-Dokters.html
Natuurlijke kankerbehandeling.

Ook nieuw op mijn website is het boek Natural Cancer Treatments That Work, dat u kunt bestellen. Dit boek bevat 350 natuurlijke behandelwijzen van kanker. Zo worden er o.a. alternatieven aangereikt voor de schadelijke chemotherapie, er wordt een specifiek kankerdieet in beschreven en er wordt een middel aangereikt wat het effect van chemotherapie kan versterken. Bij bestelling van dit boek krijgt u o.a. het boek ‘Hoe succesvol zijn conventionele kankerbehandelingen?’(in het engels) gratis.

Kijkt u op www.kankervoorbij.com/Behandeling.html voor alle informatie.
Diagnose longkanker in 1 dag.

Sinds kort is het mogelijk dat in het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis in Amsterdam de diagnose longkanker in één dag gesteld wordt. De patiënt verkeert dan niet alleen korter in onzekerheid, maar ook kan de behandeling eerder beginnen, iets dat van groot belang is. In de nieuwe opzet vinden alle onderzoeken achter elkaar plaats en worden de uitkomsten aan het einde van de dag door een team van artsen besproken en indien nodig een behandelplan vastgesteld.
Ziekte maakt niet ongelukkig.

De meeste mensen denken dat ziekte ongelukkig maakt, maar in werkelijkheid zijn zieke mensen echter veerkrachtig. Uit een Amerikaans onderzoek blijkt dat gezonde mensen en nierpatiënten even gelukkig zijn. Ook onderschatten patiënten hun eigen aanpassingsvermogen, want wanneer ze zichzelf inbeelden gezond te zijn, voelen ze zich tevredener dan gezonde mensen. Dit zegt volgens de onderzoekers niet dat een chronische ziekte geen frustraties met zich meebrengt, maar wel dat men zich uiteindelijk emotioneel goed aan kan passen.
F-scan.

Een tijdje geleden heb ik een behandeling ondergaan met een bijzonder apparaat, de F-scan. In Rusland is een aantal jaren geleden de F- scan ontwikkeld om zieke mensen zonder toevoeging van dure ingrepen of medicatie beter te maken. De werkwijze hiervan is even simpel als wonderbaarlijk. De reflectie van een orgaan wordt door middel van een laser, die op de patiënt gericht is, letterlijk in beeld gebracht. Hierdoor wordt de huidige situatie van het betreffende orgaan vergeleken met de gezonde toestand. Mocht blijken dat het orgaan op dit moment niet in een optimale toestand verkeert wordt dit aan hand van symbolen aangegeven, als ook de locatie van de storing. Tevens wordt door middel van de gemeten referentiewaarde direct de diagnose gesteld. Verder worden nu de therapiemogelijkheden aangegeven. Deze kunnen bestaan uit reguliere of alternatieve medicijnen. Elk medicijn bevat een frequentie. De therapeut die met de F-scan werkt, zoekt de juiste middelen uit en via een koptelefoon worden deze frequenties (klinkt als piepjes) aan de patiënt toegediend. De F-scan bevat namelijk de frequentie van duizenden medicijnen van over de gehele wereld. Zonder schadelijke bijwerkingen wordt het zieke orgaan gestimuleerd om te genezen. Er kan dus ogenblikkelijk met de therapie worden gestart.

Is de toegediende trilling tijdens het consult niet toereikend, dan bestaat de mogelijkheid om diverse medicaties op een chip te zetten, en die gedurende een bepaalde periode achter het oor te dragen. Zo kreeg ik voor de lever medicatie uit Rusland door middel van trilling, voor de nieren uit de USA, voor de darmen uit Japan, en voor de maag uit Frankrijk. Omdat een eenmalige toediening niet toereikend was om voldoende correctie te veroorzaken, werden al deze medicijnen op een piepklein chipje gezet, die ik vervolgens met een stukje leukoplast achter mijn oor geplakt kreeg. Dit draag ik, op het moment dat ik dit schrijf, nog steeds achter mijn oor. Onnodig te vermelden, dat de F-scan geen farmaceutische belangen mee laat spelen, maar zich uitsluitend laat leiden door vibraties. Er bevinden zich momenteel slechts 6 F-scans in West-Europa. Wil u graag meer informatie, of zou u een afspraak voor een behandeling willen maken, dan kunt u contact opnemen met therapeut Koos Knoop, tel. 0598-468752.
Consumentenbond.

In het septembernummer van de Gezondgids van de Consumentenbond uitgebreide informatie over borstkanker: wat is het, hoe vaak komt het voor en wat zijn de verschijnselen? Tevens worden ziekenhuizen vergeleken op borstkankerzorg. Waar krijgt u de beste behandeling? U kunt deze Gezondgids van september nog bestellen in de webwinkel van de Consumentenbond.
Pink Ribbon.

Het Pink Ribbon Magazine ligt vanaf 22 september jl. weer in de winkel. De Stichting Pink Ribbon richt zich op bewustwordingsactiviteiten rond borstkanker.Deze keer veel persoonlijke mededelingen en ervaringen. Ik hoop er mijn lezers en lezeressen een plezier mee te doen

Een hartelijke groet,

Foekje Meijer-Linstra

P.S. Uiteraard is mijn eigen boek "Kanker Voorbij - met gedachtekracht en innerlijke leiding door het ziekteproces" op pdf-file ook nog gratis verkrijgbaar. U kunt daarvoor een berichtje achterlaten op de contacpagina van

www.kankervoorbij.com


september 2005
Nieuwsbrief Kankervoorbij 5/2005