Inhoud:


- Tabak die kanker bestrijdt
- De zon en kanker
- Ongebreidelde behoefte aan glucose
- Oprechte en onverdeelde aandacht
- Corpus EnergeticusLieve mensen,

Het positieve nieuws rondom kanker, en daarvan zagen we iets in het tv-programma rond het 60-jarig bestaan van de KWF Kankerbestrijding, is dat er de laatste jaren steeds meer doelgerichte medicijnen komen: middelen die afwijkingen in tumorcellen gebruiken en vooral daarop inwerken. De rest van het lichaam heeft er dus geen last van.

Immunotherapie is hier een voorbeeld van. Dit medicijn stimuleert de natuurlijke afweerreactie van het lichaam tegen kankercellen. Verder zijn er middelen die de groei van kanker op verschillende manieren afremmen, de zog. monoklonale antilichamen.

Voor een steeds grotere groep patiënten wordt kanker in de nabije toekomst een ziekte waaraan men niet meer hoeft te overlijden. Natuurlijk is dat bij de ene soort kanker gemakkelijker dan de andere. Voor longkanker en alvleesklierkanker zijn nog maar weinig effectieve middelen. Hoopgevend is dat binnen 10 tot 15 jaar kanker voor de meeste mensen een ziekte is waarmee je kunt leven. Het allerbelangrijkste is natuurlijk om als mens zelf verantwoordelijkheid te nemen voor je leven en jezelf te informeren over allerhande ontwikkelingen rond het thema gezondheid.


Tabak die kankerbestrijdt

Statistisch gezien sterven rokers veel vaker aan longkanker dan andere mensen. De slechte gewoonte doodt enkele miljoenen mensen per jaar maar de productie van sigaretten blijft groeien.

Russische wetenschappers hebben onlangs een baanbrekende ontdekking gedaan: ze vonden de antikanker remedie in tabak. De leidende wetenschapper van het Moscow Laboratory of Transgenic Medications, Vyacheslav Kosorukov, zei dat de remedie was gevonden als resultaat van een reeks testen uitgevoerd op dieren. De tests vonden plaats om moderne antikanker medicijnen te creëren.

Russische wetenschappers besteden aandacht aan planten omdat planten de eindeloze en goedkope bron van eiwitten uitmaken op de planeet. Kruiden bevatten geen infecties die gevaarlijk kunnen zijn voor de mens. De genezende tabaksplantage bevindt zich aan het in Moskou gevestigde Instituut voor de fysisch-chemische biologie, genoemd naar A.N. Belozersky.

Wie weet horen we in de toekomst hier meer over.


De zon en kanker


In tegenstelling van wat we dagelijks horen in de reclame krijg je van de zon geen kanker.
Het is juist het tegenovergestelde doordat zonlicht zorgt voor meer vitamine D.
De meeste Amerikanen en Europeanen hebben juist een gebrek aan vitamine D met als resultaat dat tumoren meer kans krijgen zich te ontwikkelen onder andere bij borst en prostaat kanker.
Verstandige blootstelling aan natuurlijk zonlicht is de beste kanker preventie door de aanmaak van vitamine D, … en dat ook nog eens gratis.


Zonnebrand wordt eigenlijk veroorzaakt door langdurige blootstelling en een vitamine gebrek van antioxidanten in de huid.Ongebreidelde behoefte aan glucose

In cellen bevinden zich minuscuul kleine energiefabriekjes, zogeheten mitochondriën, die zuurstof gebruiken om glucose te verbranden. Daarbij komt energie vrij die de cel nodig heeft om te overleven.

De Duitse geleerde Warburg ontdekte dat kankercellen de mitochondriën kennelijk passeren. Ze halen hun energie uit een proces dat hij fermentatie noemde. Daarbij wordt energie uit glucose gehaald zonder dat er zuurstof aan te pas komt. Het is te vergelijken met gisting.

Dat is bijzonder, omdat deze vorm van energieopwekking niet erg efficiënt is. Er is veel meer glucose voor nodig dan bij het verbrandingsproces in gezonde cellen. Aangezien kankercellen zich snel vermenigvuldigen en de drang hebben zich te verplaatsen, hebben ze extra veel energie nodig en dus ook extra veel glucose.

Dat verklaart voor een deel waarom kankerpatiënten zo vermageren. Dat komt niet alleen doordat hun immuunsysteem zo aangetast is, maar ook door de ongebreidelde behoefte van kankercellen aan glucose. De gedachte dat deze behoefte aan glucose een typisch kenmerk is van een groeiende tumor, lijkt nu de sleutel te worden voor een nieuwe, herontdekte richting in het fundamenteel onderzoek naar het hele ziekteproces.


Oprechte en onverdeelde aandacht


Vorige maand heb ik tijdens een sabbatviering Geert Kimpen, de schrijver van het bekende boek 'De Kabbalist' ontmoet.
Ik was aanwezig op een bijeenkomst waarbij hij voor ging in de sabbatviering, en ons uitleg gaf over de rituelen.


Elke vrijdagavond, als de eerste sterren zichtbaar zijn aan de hemel, verwelkomt de gastvrouw de Shekinah, de vrouwelijke kant van God, in haar huis. Ze doet dat door middel van het aansteken van twee kaarsen en het uitspreken van een welkom aan de Shekinah.


Het haastige, jachtige leven, dat door de week ons leven domineert, wordt voor 24 uur losgelaten. Op vrijdagavond is er aandacht voor alle nobele, vrouwelijke eigenschappen: liefde, mededogen, troost, warmte, inspiratie, genegenheid en vriendelijkheid.
Het is bijzonder en inspirerend om één dag in de week werkelijk aandacht te hebben voor de mensen die belangrijk zijn in je leven. Door de week komt dit er vaak niet van.


De aanwezigen aan de sabbatmaaltijd wensen elkaar een goede sabbat door elkaar te omhelzen en ‘sjabbat sjalom’ te zeggen.
Alleen al deze activiteit bracht een vrolijke, aangename sfeer in de groep waarmee ik aan zat aan deze feestmaaltijd.
De mannen waren, op verzoek van Geert Kimpen, gekleed in het wit, terwijl de vrouwen feestelijk uitgedost waren. Als uitleg gaf hij hierbij, dat de vrouw van nature zuiverder is en dichter bij God staat dan de man. Een vrouw is van nature verbonden met het goddelijke.
Om de goede wil te tonen kleden mannen zich op de sabbat in het wit, terwijl de vrouwen hun natuurlijke schoonheid onderstrepen met feestelijke kleding.


Vervolgens worden er verschillende rituelen uitgevoerd door afwisselend de mannen en de vrouwen.
De overvloed van het leven wordt gesymboliseerd door het uitschenken van de wijn door de man.
De vrouw zuivert vervolgens met een kan water de handen van degenen aan tafel.
Een belangrijk element is het uitspreken door de man van zegeningen en dankbaarheid voor datgene wat zijn vrouw voor hem betekent.
De Westerse man is niet gewend om zijn oprechte gevoelens voor de dierbare vrouwen in zijn leven rechtstreeks te uiten.
Met verwondering stelden mijn tafelgenoten en ikzelf vast dat dit ritueel een warme, liefdevolle sfeer tussen de aanwezigen bracht.


Nadat het brood, bestrooid met zout, was gedeeld en genuttigd, kon worden begonnen met de maaltijd, waarbij het niet de bedoeling was met elkaar over oppervlakkige zaken als voetbal, nieuwe aankopen of mode te spreken, maar waarbij gesprekken gevoerd werden om elkaar echt te leren kennen. De Sabbat is een feest van overvloed, gastvrijheid en mooie, warme gesprekken.
Het was dan ook een fijne avond, die werd beëindigd door het doven van de kaarsen, en het was net of het een beetje kouder werd in de ruimte.


En allemaal waren we het met elkaar eens:
Oprechte, onverdeelde aandacht voor elkaar maakt het leven warmer, leuker en gezonder.


Daarna nam Geert Kimpen ruim de tijd om boeken te signeren. Daarbij gaf hij je eerst een hand, vroeg je naam en keek je daarbij diep in de ogen. Vanuit dit zielscontact schreef hij voor een ieder een persoonlijke opdracht in het gekochte boek.
Want wat te denken van:
’ Lieve Foekje,
een Godin die schuimt op de zee,
vrouw in volle kracht,
alchemiste met grote dromen’…..
Pure poëzie!
Corpus Energeticus


In onze hedendaagse belaste leefomgeving (straling computer, mobiele telefoon etc.) is het van belang ons energiesysteem zo sterk mogelijk te houden.
Op mijn website Regenbogen en Sterrenlicht wordt de Corpus Energeticus aangeboden om de aura te versterken. Dit buisje zou iedereen in zijn zak moeten dragen.
Helpt ook bij kinderen die gepest worden op school.
Meer informatie op Corpus Energeticus

Tenslotte:


Uiteindelijk ben je je eigen voornaamste healer.


Iedereen probeert op een bepaalde manier speciaal te zijn om daarmee zijn eigenwaarde te bewijzen. De strijd om de eigenwaarde stopt zelden. De manier om uit deze vicieuze cirkel te breken is de bedrieger van binnen te identificeren en te stoppen met proberen jezelf om te smeden teneinde de ander te behagen.


Een van de krachtigste wegen van zelfgenezing is het aangaan van een positieve gevoelsrelatie met jezelf.Tot de volgende keer,


Foekje
www.kankervoorbij.com


april 2009
Nieuwsbrief Kankervoorbij 3/2009