Dag lieve lezers,


“Chemotherapie bepaald geen wondermiddel.” Onder deze titel schrijft Joanna Evans een artikel in het tijdschrift Medisch Dossier van april 2012.
Nieuw onderzoek doet vermoeden dat chemotherapie alleen die kankercellen doodt die toch al gaan sterven. Een onderzoeksteam uit Boston stelt dat kankercellen die bijna het stadium van natuurlijke celdood (apoptose) hebben bereikt sterker reageren op bepaalde chemotherapeutische stoffen dan cellen die nog niet in dat stadium zijn.
Als dit waar is roept dat de vraag op of kankercellen die reageren op chemotherapie ook uit zichzelf zouden zijn verdwenen…………Dat zou bij de keuze voor wel of geen chemotherapie tot andere afwegingen kunnen leiden....


Inhoud:


-De vier voornaamste oorzaken van ziekte
-Zwarte Zalf
-Karma, gezondheid en ziekte
-Geneeskunde, geneeskunst en heelheid
-De les van de ganzenBoek: De vier voornaamste oorzaken van ziekte


Alle belangrijke ziekten worden veroorzaakt en voorafgegaan door een vorm van verstopping.
Een verstopping van de lever is bijvoorbeeld meestal te wijten aan galstenen in de galwegen (intrahepatische galstenen). Het beïnvloedt de toevoer van voedingsstoffen, de stofwisseling en de energiedistributie in het hele lichaam.


Een verstopte dikke darm zorgt ervoor dat afvalstoffen opnieuw opgenomen worden in het bloed en brengt zo toxines terug in het lichaam.
Een niersteen kan leiden tot het vasthouden van urine en de druk van het bloed tegen de vaatwanden verhogen; hoge bloeddruk is het resultaat.
Een blokkade in het lymfsysteem kan leiden tot lymf-oedeem, congestief hartfalen, kanker, obesitas, artritis en bijna iedere andere chronische ziekte.De soort en de mate van een toxinecrisis (ziekte) zijn afhankelijk van hoe erg de blokkade is en waar de verstopping in het lichaam zich bevindt.
Maar als een onderdeel van het lichaam ziek is, is het hele lichaam ziek. Het is gewoonweg niet mogelijk om systemen als het cardiovasculaire systeem, immuun- en lymfsysteem en het zenuwstelsel te zien als onderdelen die elkaar niet onmiddellijk en sterk beïnvloeden.
Hoe ernstig een ziekte is, wordt grotendeels bepaald door de hoeveelheid toxines, galstenen, nierstenen, ontlasting, stofwisselings- en cellulair afval die het lichaam heeft opgeslagen.
In bovenstaand boek basisremedies om ziektes te voorkomen.Zwarte zalf


Zwarte Zalf is een nieuw ontdekte Zalf naar oude overleveringen van Noord-Amerikaanse indianen die deze zalf voor het behandelen van tumoren gebruikten.
Bij de zwarte zalf gaat het om een diagnostische zalf waarmee u inderdaad kunt vaststellen of u wel of geen huidkanker heeft. Breng de zalf 24 uur op de vermoedelijke kankerplek aan. Daarna kunt u de zalf met water afwassen.


De zwarte zalf is een oeroude receptuur, die de indianen ook gebruikten om er hun leer (dierenhuiden) mee te impregneren.
Toch kan de zwarte zalf nog veel meer: appliceert men de Zwarte Zalf bij borst- of huidkanker op de aangedane plek, dan worden de kankercellen door de gezonde huidcellen afgestoten en valt de “kanker” uit de huid en laat een gat terug. Men kan dit met een ijsberg vergelijken waarvan 1/10 deel zichtbaar is.
Zo is dit ook het geval met huidkanker, waarvan men slechts de oppervlakte ziet, maar niet de diepere lagen. Het gat heelt in de daarop volgende weken.
Een speciaal boek over zwarte zalf, video’s, geneesberichten vindt u via http://schwarzesalbe.com/nl/zwarte-zalf/


Karma, gezondheid en ziekte


Waar komen mijn ziektes vandaan? Op welke manier heeft mijn gezondheid iets me mezelf te maken? En als het zo is dat een mens meerdere levens op aarde meemaakt, wat betekent dat dan voor vragen van ziekte en gezondheid in ons leven?


Rondom deze intrigerende vragen is Jaap van de Weg al vele jaren actief; als arts, als schrijver of cursusbegeleider.
Daarin is hij op zoek naar de samenhang tussen individu, gezondheid en ziekte en wil zich daarbij niet beperken tot oorzaken die alleen direct zichtbaar en verklaarbaar zijn.


De brochure die Jaap van de Weg hierover geschreven heeft kost € 3,- exclusief verzendkosten en kan worden besteld via www.gezichtspunten.nl


Geneeskunde, geneeskunst en heelheid


“Een menselijk wezen maakt deel uit van het geheel dat door ons ‘heelal’ wordt genoemd .... een deel dat beperkt is in tijd en ruimte.
Hij ervaart zijn gedachten en gevoelens als zijnde afgescheiden van de rest -- een soort optische illusie van zijn bewustzijn.
Deze illusie is een soort gevangenis voor ons, die ons beperkt tot onze persoonlijke wensen en tot de genegenheid voor enkele personen in onze nabijheid.
Onze taak moet zijn om onszelf uit deze gevangenis te bevrijden door het verbreden van onze cirkel van compassie en alle levende wezens en het geheel van de natuur in haar schoonheid te omarmen.”
(Albert Einstein)


Hoe kijken we aan tegen ziekte? En wat doen we ermee?
Het lijkt alsof we in de loop der eeuwen gigantische sprongen hebben gemaakt bij het genezen van ziektes. De westerse geneeskunde lijkt welhaast tot bijna alles in staat. Of toch niet?
Een mooi artikel over geneeskunde, geneeskunst en heelheid op www.wijwordenwakker.org


De les van de ganzen
Als je ganzen op weg naar het
zuiden ziet gaan voor de winter,
overvliegend in V-formatie,
zou je eraan kunnen denken
wat de wetenschap ontdekt heeft
over de vraag waarom ze op die manier vliegen.
Iedere vogel die met zijn vleugels slaat,
creëert daarmee een opwaartse kracht
voor de vogel die onmiddellijk achter hem vliegt.
Omdat ze reizen met behulp van elkaars stuwkracht.
Als een gans uit de formatie valt,
voelt hij plotseling de remming
en de weerstand bij zijn poging
om alleen te vliegen
en hij gaat snel terug in de formatie,
om weer te profiteren van het hef vermogen
van de vogel voor hem.
Als de gans op de kop moe wordt,
neemt hij een plaats in meer naar achteren
en vliegt een andere gans op kop.
Het is verstandig om van beurt te wisselen
als je een veeleisende klus doet.
Ganzen gakken vanuit de achterhoede
om degene die op kop gaan aan te moedigen
om op snelheid te blijven
Als een gans ziek wordt,
of gewond raakt door geweerschoten
en daardoor uit formatie valt,
vallen twee andere ganzen met die gans mee
en volgen hem naar beneden om hulp en bescherming te verlenen.
Ze blijven bij de uitgevallen gans
totdat die weer kan vliegen of tot hij sterft.
Dan pas stijgen ze weer op,
op zichzelf of in een andere formatie,
om zich weer bij de groep te voegen.
Als we het verstand van een gans hebben zullen we elkaar net zo bijstaan.Lezing op 18 juni a.s.: het verzwegen verhaal over kanker

Een verzuurd lichaam maakt ziek. Ontzuur je lichaam

Bloemen bloeien waar ze ruimte krijgen.
Mensen ook.


Dat was het voor deze keer.
Laat alle prachtige lentebloemen ons eraan herinneren, dat ook wij bedoeld zijn om te bloeien.
Hartelijke groet,


Foekje Meijer-Linstra

www.kankervoorbij.com
www.regenbogen-en-sterrenlicht.com


Nieuwsbrief Kankervoorbij
April 2012