Inhoud:


- Kankersterfte laatste 50 jaar gelijk gebleven
- Nieuw op Kankervoorbij.com
- Gc-MAF-injecties
- Nieuwe website
- Boek: 100 jaar medische leugensLieve mensen,

Het Koningin Wilhelmina fonds bestaat dit jaar 60 jaar. Toen de Kankerbestrijding in 1949 werd opgericht was het overlevingspercentage bij kanker 25 %. Dat is nu 55 % (met een vijfjaarsoverleving).

Uiteraard worden er rond het jubileum van het Kankerbestrijdingfonds diverse evenementen georganiseerd, waaronder een groot fondsenwervend televisieprogramma, waarin uiteraard om meer geld gevraagd wordt voor onderzoek naar behandelmethoden.

Maar zijn al die opwekkende feiten en resultaten waar het KWF melding van maakt wel in de juiste context geplaatst?


Kankersterfte laatste 50 jaar gelijk gebleven

In het Ad van vrijdag 15 december jl. in de bijlage Diagnose wordt onder de kop 'Kanker: fluiten in het donker' vermeld dat de laatste vijftig jaar er ondanks miljarden aan onderzoeksgelden er nul komma nul procent vooruitgang is geboekt in het terugbrengen van de sterfte aan kanker. En bovendien zijn die cijfers opgeschoond door correctie naar ouder wordende mensheid, vroegtijdigere opsporing enz. Geen opwekkend nieuws dus!

Enkele citaten uit het artikel:

Journalist Paul van Laere citeert o.a. cardioloog en medisch publicist Prof. dr. Dunning die in 1982 het volgende opmerkte: "in de afgelopen 50 jaar is het totale voorkomen en de sterfte aan kanker in onze geïndustrialiseerde samenleving niet gewijzigd". Een pijnlijke constatering waaraan Dunning toevoegt:" dit zal in de nabije toekomst niet veranderen. De behandelingsresultaten van de belangrijkste gezwellen waren, zijn en blijven pover". En helaas krijgt Dunning nu gelijk.

Vorig jaar stelde Dunning in zijn opstelbundel "Betoverde wereld" naar aanleiding van positieve berichten op het congres van het KWF: de boodschap dat we met de kankerbestrijding op de goede weg zijn en dat steeds betere resultaten worden bereikt is oorlogspropaganda om de moed er in te houden en geeft een volstrekt onjuiste voorstelling van zaken" zo wees Dunning het KWF terecht.

De kille cijfers:

In 1950 overleden per 100.000 Nederlanders 200 mensen aan kanker (105 mannen en 95 vrouwen), in 1995 is dat aantal niet gedaald, maar zelfs gestegen tot 220 per 100.000 (140 mannen en 80 vrouwen) Deze cijfers zijn gecorrigeerd naar o.a. het vergrijzingseffect en geciteerd uit het Signaleringsrapport Kanker 1999 van datzelfde KWF dat op haar congres nog zo optimistisch melding maakt van vooruitgang en geweldige nieuwe ontwikkelingen.

Een ander cijfer (geciteerd uit artikel in AD):

In 1997 hield de befaamde gezondheidsonderzoeker Bailar de kankerstatistieken van de Verenigde Staten over de periode 1970-1995 tegen het licht. Ondanks een nationale kruistocht in de beginjaren zeventig tegen kanker waarmee de onderzoeksbudgetten flink werden opgeschroefd stuit Bailar op bedroevende resultaten. In 1970 stierven per 100.000 Amerikanen 190 mensen aan kanker, in 1995 was dat aantal gestegen met zes procent tot 200. De inspanningen voor een betere behandeling zijn een uitgesproken mislukking, concludeert Bailar in zijn artikel gepubliceerd in The New England Journal of Medicine.


Nieuw op Kankervoorbij.com

Sinds kort is het mogelijk uw eigen verhaal over kanker op Kankervoorbij.com te publiceren. Inmiddels zijn al enkele verhalen geplaatst, indrukwekkende verhalen, die de moeite waard zijn om te lezen. Heeft u ook kanker gehad en heeft het uw leven op indrukwekkende wijze beïnvloed? Heeft u bijzondere ervaringen meegemaakt, die uw leven veranderd hebben?

Door uw verhaal op deze website te plaatsen kan het een wegwijzer worden voor mensen die in deze situatie zitten en op zoek zijn naar herkenning, advies of steun.

Vertel uw verhaal en Kankervoorbij.com vertelt het aan de honderden bezoekers die per dag deze website bezoeken.

Uw ervaringen kunnen een bron van hoop en verandering zijn voor diegenen die in een moeilijke situatie verkeren. Op de pagina’s Chemo en Uw verhaal kunt u uw verhaal kwijt.


Gc-MAF injecties

Injecties met Gc-MAF, een vitamine-D verbindend eiwit, werken zeer ef-fectief (100% genezing bij 40 kankerpatienten) als vernietiging van en be-scherming tegen terugkeer van ondermeer darm- prostaat- en borstkan-ker, zo is gebleken uit drie los van elkaar staande studies. Gc-MAF speelt ook een genezende rol bij AIDS, COPD (chronische longaandoening) en ernstige verwondingen.

Gc-MAF lijkt ook een bepalende rol te spelen bij herstel van immuunziektes en activering van het eigen immuunsysteem. Het wondermiddel kreeg de medische benaming Gc-Maf en is een natuur-lijk geproduceerde molecule waarin glucose en eiwit vermengd worden.

Uit Japans onderzoek blijkt nu dat de therapie binnen het jaar alle kanker-cellen van 40 patienten vernietigde, en terugkerende cellen ook later, na de officiele genezing, afstootte. De resultaten, die onlangs gepubliceerd werden in het ‘International Journal of Cancer’, kunnen een DOORBRAAK betekenen als succes ook bij een grotere groep mensen bewezen wordt.

Voorlopig werd er enkel onderzoek gedaan op patienten met prostaat- borst-, en darmkanker, maar het team van Dr. Nobuto Yamamoto is ervan overtuigd dat Gc-Maf ook andere en meer agressievere vormen van kanker, zoals ondermeer leukemie, enzovoort, succesvol kan bestrijden.

Bij darmkankerpatienten vernietigde de therapie alle tumorcellen na 35 tot 50 wekelijkse injecties. De tumoren van de zestien prostaatkankerpatien-ten waren na 14 tot 25 weken geelimineerd, en bij de zestien borstkanker-patienten was er sprake van succes na een periode van 32 tot 45 weken.

OPMERKELIJK: bij geen enkele patient was er sprake van een recedief (terugkeer kanker) in de eerste zeven jaar na de succesvolle behandeling en er werden gedurende die periode ook geen kwalijke bijwerkingen waargenomen.


Nieuwe website

De afgelopen tijd ben ik bezig geweest met het maken van een nieuwe website met dezelfde titel als mijn boek:’ Regenbogen en Sterrenlicht’.

Insteek is een bijdrage te willen leveren aan een grotere bewustwording van wie wij als mens werkelijk zijn. Ons potentieel is veel groter dan we ons realiseren. Als we onze ongekende mogelijkheden leren kennen, zullen we onszelf en de gemeenschap waar wij toe behoren kunnen genezen en de samenleving weer in harmonie kunnen brengen.

Ook worden via deze site verschillende healingsmethoden aangeboden, waarop ik in de toekomst ongetwijfeld in nieuwsbrieven terug zal komen.

De lezers van de Nieuwsbrief Kankervoorbij zijn van harte welkom op www.regenbogen-en-sterrenlicht.com


Boek: 100 jaar medische leugens

We hebben voedsel en medicijnen nodig om gezond te blijven. Maar hoe gezond zijn ons huidige voedsel en medicijnen eigenlijk? Staat bij fabricage en gebruik ervan de gezondheid wel voorop, of spelen hele andere motieven een hoofdrol?

Onze pogingen het leven te verbeteren met behulp van synthetische chemicaliën tasten de gezondheid van onszelf en van al het andere leven op aarde op een alarmerende manier aan. Ons lichaam wordt steeds zwaarder belast door vreemde chemicaliën, terwijl dieren steeds vaker muteren door de aanwezigheid van deze stoffen.

Fitzgerald onthult in dit boek de enorme omvang van het probleem en de risico's die we als mensheid nemen, en geeft aan wat we zelf tegen deze belasting door synthetische stoffen kunnen doen. Ik kan iedereen aanraden het eerste hoofdstuk van dit boek te lezen via de website van Succesboeken. De inhoud zal u ongetwijfeld schokken.

Meer informatie en te bestellen via de pagina Boeken
Dat was het voor deze keer. Blijf rustig onder de kredietcrisis. Het zal uiteindelijk veel goeds teweegbrengen.

Ik zie jullie verhalen tegemoet.

Hartelijke groet,

Foekje
febr. 2009
Nieuwsbrief Kankervoorbij 1/2009