Lieve mensen,


We kunnen momenteel genieten van winterse landschappen, sneeuw en schaatsen, en moeten tegelijkertijd omgaan met de lastige omstandigheden die dit in het verkeer met zich meebrengt.
Een middag in het Lauwersmeergebied leverde vele mooie plaatjes op, van de fel gekleurde vissersvloot, de weidse landschappen en rietkragen tot en met Anton Pieck-achtige plaatjes in een vakantiepark.
In deze nieuwsbrief laat ik jullie graag een beetje meegenieten.


Ook dit jaar wil ik jullie middels deze nieuwsbrief informeren omtrent gezondheid, genezing, zelfkennis en evenwicht in jezelf.
Graag ook stel ik in voorkomende gevallen in de nieuwsbrief ruimte beschikbaar als iemand iets met de andere lezers wil delen, zoals in deze nieuwsbrief het geval is.


Inhoud:


-Psychologische betekenis van onze organen
-Het verhaal achter de kwaal
-Boek: ‘Bijwerkingen’
-Waar is de werkelijke liefde?
-Stichting GezondZijn en Welbevinden



Psychologische betekenis van onze organen


In de Oosterse geneeswijzen heeft men ontdekt dat organen gerelateerd zijn aan bepaalde emoties.
De wetenschap heeft hier inmiddels ook al enig zicht op, omdat bij bepaalde emoties bepaalde neurotransmitters (lichaamseigen boodschappers) overmatig worden aangemaakt.
Een overmaat op het ene orgaan kan leiden tot tekorten op een andere plaats in het lichaam.
Serotonine is zo’n neurotransmitter waarvan bekend is dat hij veel effect heeft op de stemming; tekorten in het zenuwstelsel leiden tot depressie.
Op specifieke organen bevinden zich veel receptoren (ontvangstations) voor bepaalde neurotransmitters.
Een teveel aan neurotransmitters kan leiden tot onbalans in de energie van dat orgaan.
Lees hier over de specifieke betekenis van onze organen.


Het verhaal achter de kwaal


'Mag ik even uw aandacht?
Mijn naam is Josien Swart.
Foekje geeft me via deze nieuwsbrief de mogelijkheid om in contact te komen met mensen die met kanker in aanraking zijn gekomen.
Even een korte uitleg waarom ik dat graag wil:
In 2001 heb ik borstkanker gehad. Ik had in die periode heel sterk het gevoel “in een trein te zitten, waarin ik wel mee moest gaan”. Ik had (achteraf gezien) geen vat op mijn leven.
Het was voor mij snel duidelijk dat dat gevoel iets te maken had met de diagnose.
Met vallen en opstaan heb ik ontdekt dat ik zelf kan bepalen wat ik wil, doe en hoe ik mijn leven wil leven.
Dit jaar sluit ik mijn opleiding aan de Academie voor Psychodynamica in Scherpenzeel af. Ik mag me dan psychodynamisch therapeut noemen; een therapeut met een holistische visie.
Het onderwerp van mijn eindscriptie is “Het verhaal achter de kwaal”. Het gaat over de samenwerking tussen geest, ziel en lichaam, waarin de aandacht gericht is op kanker.
Ik heb een enquête gemaakt met 10 vragen die ik mensen, die geconfronteerd werden met de diagnose kanker, graag zou willen voorleggen.
Wilt u hieraan meewerken, dan kunt u me mailen op: josienswart@home.nl.
Misschien ten overvloede; maar u kunt er van verzekerd zijn, dat ik zeer discreet zal omgaan met de verkregen informatie.


Tevens ben ik nog op zoek naar het boek ‘Verborgen in stilte’ van Ian Gawler. Dit boek is niet meer te krijgen.
Is er misschien iemand die dit boek heeft en het wel wil verkopen?
Foekje, dank je voor deze mogelijkheid.'


Graag gedaan, Josien.
Ook kan een ervaringsverhaal geplaatst worden onder UW verhaal


Boek: 'Bijwerkingen'


In deze nieuwsbrief wil ik jullie aandacht vragen voor het boek ‘Bijwerkingen’.
Dit boek is geschreven door John Virapen.
In 1968 begon zijn carrière in de farmaceutische industrie.
Hij werkte zich op tot directeur van een van de grootste farmaceutische bedrijven ter wereld in Zweden.
In die functie heeft hij meegewerkt aan corruptie, omkoping van ambtenaren e.d. om medicijnen goedgekeurd te krijgen.


Later begon hij zich te realiseren dat de farmaceutische industrie uitsluitend geïnteresseerd is in winst en in het geheel niet in de gezondheid van de consument.
De farmaceutische industrie creëert zelfs nieuwe ziekten om verzekerd te zijn van omzet. Hij wilde deze praktijken kwijt aan de wereld.
Te bekijken en te bestellen via de pagina Boeken


Waar is de werkelijke liefde?


Theij Twijnstra is een schrijver van Friese origine, momenteel woonachtig in het oosten van het land.
Regelmatig komt hij terug naar zijn geboortegrond om lezingen te geven.
Theije Twijnstra voelt een opdracht de mensen te vertellen dat een ieder van ons in innerlijke zin volkomen zelfvoorzienend is.
In onszelf ligt de kiem, de route en de vervulling.
De ander inspireren op zoek te gaan naar deze kiem en hem te stuwen in de richting van zijn vervulling, ervaart hij als de beste bijdrage die hij aan anderen en aan zichzelf kan geven.


Toen hij dan ook in mijn woonplaats kwam, maakte ik graag van de gelegenheid gebruik zijn lezing te bezoeken.
Hij schrijft en spreekt als een poëet (“Het licht in je ogen vertelt een mooi verhaal” zei hij tegen me toen we elkaar na afloop even spraken) en straalt een grote liefde uit voor het mysterie van het leven.
Zijn boek ‘Diep in u’ geeft een leidraad om de geheime boodschap in jezelf te vinden, uit te voeren en in relatie met je jeugd te brengen, waardoor ook de al voorbije tijd vanuit een nieuw inzicht begrepen en aanvaard kan worden.
Graag wil ik jullie kennis laten maken met deze bijzondere man door te verwijzen naar een video waarop hij antwoord geeft op een vraag uit het publiek: ‘Waar is de werkelijke liefde?’ http://www.youtube.com/watch?v=nP80JrLvE_8


Stichting GezondZijn en Welbevinden


De Stichting Gezondzijn en Welbevinden ijvert al enige tijd voor de oprichting van een Organisch GezondzijnCentrum in het noorden van ons land.
Het Organisch Gezondzijn Centrum (OGC) wil voor mensen voorzieningen scheppen en gelegenheid bieden om onder deskundige begeleiding actief aan zichzelf te werken.
Het herstellen van het evenwicht in jezelf in alle facetten is dan ook de grondslag van het Organisch Gezondzijncentrum .
Organische Gezondzijnzorg is een open groeiproces.
Een groeiproces waar zowel de medewerkers van het toekomstige OGC als gasten iedere dag aan bij kunnen dragen door hun actieve deelname.


Voor wie betrokken wil zijn bij de vormgeving van dit centrum zijn er een tweetal bijeenkomsten georganiseerd, in Amersfoort op 19 januari a.s. en in Appelscha (Friesland) op 2 februari a.s.

Voor meer informatie of voor aanmelding kunt u kijken op: GezondZijn en Welbevinden





Dat was het voor deze keer.
Denk je dat deze nieuwsbrief iets kan betekenen voor iemand in je omgeving, stuur hem dan a.u.b. door.




Een warme wintergroet,


Foekje
www.kankervoorbij.com


Nieuwsbrief Kankervoorbij
Januari 2010