Back to Back Issues Page
Nieuwsbrief Kankervoorbij
July 09, 2015Dag lieve mensen,


De Verenigde Naties hebben 2015 uitgeroepen als het jaar van de bodem.
De bodem is nodig om voedsel, kleren en energie te produceren, zorgt voor bomen die schaduw geven, slaat water op en zorgt voor recycling van voedingsstoffen, vormt een buffer tegen overstromingen en slaat CO2 op.
Maar onze bodem is in gevaar. Wereldwijd gaan per minuut twee hectaren natuurlijke grond verloren, door o.a. ontbossing, slechte landbouwmethoden, vervuiling en overbegrazing. Onze natuurlijke bodem is wereldwijd snel aan het verdwijnen en het kost duizenden jaren om een gezonde bodem op te bouwen.
Een gezonde bodem is van vitaal belang voor een gezonde planeet en voor onze gezondheid. Evenwicht in het bodemleven is van het grootste belang.
Planten regelen dit via uitscheiding van bepaalde voedingsstoffen die juist die bacteriȅn voeden die de plant op dat moment nodig heeft. Ook dragen schimmels, eencelligen, wormen en minigeleedpotigen allemaal hun steentje bij.
Als alle bodemorganismen hun werk kunnen doen, wordt de structuur van de bodem beter, de wortels gaan dieper en water wordt beter vastgehouden. het is niet nodig om de gewassen afwisselend te verbouwen, de planten hebben van nature een evenwichtige samenstelling van voedingsstoffen, zijn daarmee gezond en hebben weerstand tegen ziekte.
En daarmee zullen mensen ook gezond kunnen zijn.In deze nieuwsbrief:


- Biochemische individualiteit
- Wijsheid versus intelligentie
- Natriumbicarbonaat
- Kies Natuurlijk
- Geneeskrachtige paddenstoelenBiochemische individualiteit


Bij wetenschappelijk onderzoek gaat het bij de uitkomst om gemiddelden. Veelal is het zo dat maar een deel van de mensen baat heeft bij een medicijn, anderen maar een beetje en weer anderen helemaal niet. Dat komt door wat de biochemische individualiteit wordt genoemd. Zoals niet een mens qua gedrag of karakter hetzelfde is als willekeurig welk ander mens, zo verschilt ook ieders lichaam en geest van ieder ander. Het is dus goed er rekening mee te houden dat een medicijn bij iedereen weer anders werkt.
Opzienbarend in dit verband was in 2003 de uitspraak van Allen Roses, topman bij het grootste Britse farmaceutische bedrijf GSK: De grote meerderheid van de medicijnen, ruim 90 procent, werkt bij slechts 30 tot 50 procent van de mensen. Deze uitspraak staat op gespannen voet met de pretentie ziektes met een standaardbehandeling aan te kunnen pakken.
Deze beperking geldt ook voor niet-reguliere geneeswijzen, met dit verschil dat deze meer geneigd zijn de individuele verschillen tussen de mensen als uitgangspunt te nemen. Zo nemen therapeuten van verschillende alternatieve disciplines uitvoerig anamnese af om een goed beeld te krijgen van de betreffende persoon en kunnen zij zo kiezen voor de meest passende behandeling.Wijsheid versus intelligentie


"U hebt alle wijsheid meegekregen die u nodig hebt om een bevredigend leven te leiden. Uw wijsheid is uw erfenis - u bent een kind van het Goddelijke. Deze wijsheid zit in uw hart en kunt u altijd raadplegen. Als u naar deze wijsheid luistert, zult u altijd de juiste keuze maken en in harmonie leven met het pad dat u hebt gekozen. Fouten maakt u enkel wanneer u naar uw hart vergeet te luisteren."


Wie slim is en goed nadenkt over leven en carrière, is vaak succesvol. Maar leidt succes ook tot geluk? Veel hoogopgeleide mensen lijken keuzes te maken die hen ontevreden stemmen.
Slimme, weldenkende mensen hebben vaak geen duidelijk beeld van wat geluk voor hen betekent. Of ze missen het verband tussen carrièredoelen en levensdoelen. Ze vinden het zelfs naïef om geluk na te streven. Ook zijn ze vaak kritisch en wantrouwend.
Hoe maak je keuzes die wél tot voldoening leiden?


Oud Soefi-gezegde: Het pad is effen, gooi geen stenen op uw weg.


Natriumbicarbonaat


Het boek 'Natriumbicarbonaat' is de eerste medische boekbespreking over dit middel.
De veelzijdigheid van natriumbicarbonaat is enorm. Naast dat natriumbicarbonaat goed werkt bij aandoeningen van de luchtwegen, is natriumbicarbonaat van onschatbare waarde bij de behandeling van, voedselvergiftiging, nierbekkenontsteking, hyperzure urine, urinezuurverstoringen, reuma en brandwonden. Af en toe een driedaagse kuur met natriumbicarbonaat om de alkaliniteit van het bloed te verhogen, ondersteunt de verwijdering en verhoogt de weerstand van het lichaam tegen alle infectieziekten.

Ook wordt in dit boek besproken hoe natriumbicarbonaat kan worden ingezet bij kanker. Het is nauwelijks te geloven dat iets wat zó goedkoop en simpel is als Baking Soda, oftewel natriumbicarbonaat, onder andere in staat kan zijn om de werkzaamheid van de meest kostbare farmaceutisch-chemische medicijnen niet alleen te evenaren, maar zelfs ver achter zich te laten.
Kies Natuurlijk


Sinds kort is er een nieuwe website in het leven geroepen: ikkiesnatuurlijk.nl.
Deze website biedt (online) activiteiten gericht op natuurlijke, veilige, duurzame, groene, milieuvriendelijke, spaarzame en eerlijke producten en/of diensten.
Voor de informatie op deze website wordt gebruik gemaakt van de kennis en ervaring van de hiervoor speciaal opgeleide deskundigen in de meest brede zin van het woord. De website biedt veel informatie en inspiratie op het gebied van gezond en duurzaam leven. De initiatiefnemers hopen hiermee een bijdrage te leveren aan, de gezondheid van mens, dier en milieu. Kijk eens op deze informatieve websiteGeneeskrachtige paddenstoelen


Het toepassen van specifieke paddenstoelen in de geneeskundige praktijk noemt men ook wel mycotherapie en in het boek 'Geneeskrachtige paddenstoelen'leest u alles over de twaalf belangrijkste in deze mycotherapie gebruikte paddenstoelen, alsmede over hun traditionele en onlangs herontdekte medische indicaties.
De schrijver informeert u over de werking van medicinale paddenstoelen en neemt u mee in de mogelijke toepassingen ervan bij verschillende ziektes en met name ook bij kanker.


'We hebben geen tempels nodig, geen ingewikkelde filosofie.
Ons hart is onze tempel en onze filosofie is vriendelijkheid.'


Dalai Lama

Het is altijd goed om op reis Transfer Factor bij je te hebben. Een verkoudheid of virusje is soms snel opgelopen, en dan is het fijn als je dat zo snel mogelijk kunt bestrijden.

Natuurlijk ben ik Bondgenoot geworden van het prachtige project van Henk Fransen 'De zoektocht naar genezing'. Wil je ook nog meedoen of wil je er meer over weten?


De eerste opnamedagen voor 'De zoektocht naar genezing' zijn vastgelegd op 12 en 13 september. De theaters hiervoor zijn reeds besproken en twee cameraploegen zijn ingehuurd. Het programma van de dagen en de lijst van deskundigen die aan het woord komen kun je al downloaden onder de filmpjes op de crowdfundpagina: henkfransen.nl/crowdfunding/


Leer om te laten gaan; de stress los te laten.
Echte controle heb je toch nooit gehad.


Ik wens iedereen nog mooie zomerse dagen.


Een hartelijke groet,


Foekje Meijer-Linstra


www.kankervoorbij.com
www.regenbogen-en-sterrenlicht.com


Nieuwsbrief Kankervoorbij
Juli 2015

Back to Back Issues Page