Back to Back Issues Page
Nieuwsbrief Kankervoorbij
March 31, 2015Dag lieve lezers,


De Wereldgezondheidsorganisatie bracht in 2012 een schokkend rapport uit over hormoonverstoorders en hun schadelijke invloed. Het rapport is geschreven door vooraanstaande wetenschappers en het vat de actuele wetenschappelijke literatuur samen. Volgens de studie is van ongeveer 800 chemische stoffen bekend dat ze hormoonverstoorders zijn, of ze worden daar op zijn minst van verdacht.
Daarbij stelt het rapport dat van de duizenden andere stoffen die op de markt zijn en in producten zitten, men vaak geen idee heeft of die wél veilig zijn.
De belangrijkste conclusie van het rapport is dat de invloed van deze stoffen op de volksgezondheid waarschijnlijk veel groter is dan tot dusver algemeen werd aangenomen.
We maken zelf heel wat hormonen in ons lichaam aan. Deze natuurlijke hormonen spelen onder andere een belangrijke rol in de groei en ontwikkeling, het immuunsysteem, de stofwisseling, de gemoedstoestand en voortplanting.
Hormoonverstorende stoffen zijn chemicaliën die de van nature in ons lichaam voorkomende hormonen nabootsen of ingrijpen op de werking daarvan en het natuurlijke evenwicht uit balans brengen. We krijgen deze schadelijke stoffen ook binnen via ademhaling, voeding (met name via pesticidenresiduen op gangbaar fruit en groente) en huid bij gebruik van de producten die schadelijke stoffen bevatten.
Het is juist de opstapeling van die kleine hoeveelheden die een risico voor de gezondheid kunnen vormen. Bijvoorbeeld parabenen, conserveringsmiddelen die beschermen tegen de aantasting van schimmels en bacteriën, en vaak terug te vinden in verzorgingsproducten.In deze nieuwsbrief:


-Moeilijke keuzes
-Het Mosboek
-Spiegelbeeld
-Blauwe bessen
Moeilijke keuzes


We maken allemaal deel uit van ons eigen familiesysteem en worden er enorm door beȉnvloed.Met name door de verborgen dynamieken en energetische informatie die met de conceptie al worden doorgegeven. Opvallend is onze loyaliteit voor het familiesysteem, hoe destructief de gevolgen soms ook zijn voor onszelf.
Vaak vergeten we onze eigen plek in te nemen, terwijl het belangrijk is jezelf op nummer 1 te zetten in de 'orde van liefde'. Want als jij jezelf niet genoeg waard vindt, en goed voor jezelf zorgt, wie doet dit dan wel?


Veel problemen in relaties, huwelijk, op ons werk, maar ook lichamelijke ziektes, depressies, druggebruik en herhaaldelijke ongevallen kunnen door een onbewuste verstrengeling met onze familie veroorzaakt worden.
Door identificatie en loyaliteit met het noodlot van een familielid plaatsen wij ons in een rol die niet de onze is. Wij doen dit uit liefde voor onze familie, voor onze ouders en grootouders. Wij geloven, door voor de ander te dragen, het verstoorde evenwicht in het familiesysteem te kunnen herstellen.

Met behulp van familieopstellingen kunnen deze verstrengelingen op een ontroerende en eenvoudige manier zichtbaar gemaakt worden. Door het zien van de werkelijkheid wordt onze ziel geraakt.
Hierdoor verandert iets wezenlijks in ons. Wat voordien onmogelijk leek, wordt nu mogelijk; wij kunnen en mogen een zelfstandig leven leiden.
Een dergelijk innerlijk proces kan een grote bijdrage leveren aan genezing en/of gezondheid.


Sommige mensen komen in je leven als zegeningen,
anderen als lessen. (Moeder Teresa)

Het Mosboek


Het Mosboek is een onderdeel van de website Ziek van zorg, een initiatief van tandarts H.L. van Nouhuys.
Centraal in deze website staat het onvervreemdbaar recht op vrijheid in de persoonlijke levenssfeer en dus ook in de gezondheidszorg.
In het Mosboek kun je symbolisch mos plaatsen.
Alle mensen die symbolisch ‘mos plaatsen’ willen in ieder geval het recht hebben om niet mee te doen met het huidige zorgstelsel.
Van dat recht kunnen zij dan onverhoopt gebruik maken, wanneer ze de premie en of het eigen risico niet meer kunnen of willen betalen of wanneer de keuzevrijheid verder afneemt of wanneer zij andere zorg willen of een andere zorgfinanciering. Dat recht maakt hen in potentie weerbaar tegenover het monopolie van de medische geldmacht.


Een deel van dit register (Mosboek) is afgeschermd voor het publiek. Het andere deel is openbaar.
ZiekvanZorg volgt de wet bescherming persoonsgegevens. Ondertekenaars kunnen kiezen voor het openbare ofwel afgeschermde deel. Ze kunnen tevens een persoonlijke ‘noot’ toevoegen bij het plaatsen van het mos. Deze wordt indien geschikt opgenomen in de ‘persoonlijke noten carrousel’.
Hoe dikker het Mosboek hoe moeilijker het wordt om de mens zijn onvervreemdbaar recht op vrijheid in de zorg te onthouden.
www.ziekvanzorg.nl


Spiegelbeeld


Het blad Spiegelbeeld van de maand april, met daarin opgenomen een special over kanker, ligt inmiddels in de winkel.
In dit blad het relaas van Paulien Kegge, die 'nee' heeft gezegd tegen chemo en borstamputatie. Tegelijkertijd blijkt uit haar verhaal hoe lastig het is voor iemand om in het woud van de complementaire therapieën de weg te zoeken die bij hem of haar past.
Uiteraard zijn er artikelen over alternatieve behandelmethoden, o.a. betreffende paddenstoelen en lichttherapie.
De bijdragen van dokter Hans Moolenburgh en Désirée Röver plaatsen kanker in een kritisch historisch perspectief.
Van mijzelf is er een artikel over psychische, emotionele en spirituele aspecten met betrekking tot kanker.


Wie een lamp aansteekt voor een ander,
verlicht daarmee zijn eigen pad.

Blauwe bessen


Onderzoekers hebben ontdekt dat blauwe bessen de groei van borstkankertumoren kunnen remmen.
Bij twee afzonderlijke experimenten door onderzoekers in Californië werd ontdekt dat blauwe bessenpoeder de grootte van borstkankertumoren bij muizen reduceert met 60 tot 75 procent in vergelijking met een controlegroep, de groei van borstkanker tumoren vertraagde bij de muizen, en ook zagen ze minder verspreiding van de ziekte.


Blauwe bessen zijn rijk aan flavonoïden en worden op grote schaal bestudeerd voor een scala aan gunstige effecten, variërend van mogelijke bescherming tegen inflammatoire darmziekten, zoals vermeld in een recent onderzoek uit China, het verlagen van de bloeddruk, verbetering van de hersenfuncties en een positieve invloed op de gezondheid van de botten.Nieuwe pagina's op de website:


-Stoppen met roken

- Superfoods

Onlangs kwam Angelina Jolie in het nieuws omdat ze haar eierstokken preventief had laten verwijderen.
Ard Pisa schreef het boek: 'Wat Angelina niet wist over kanker'

Ernstige vermoeidheid kan soms worden veroorzaakt door bijnieruitputting

Ieder mens heeft een natuurlijke neiging om zichzelf te uiten naar de wereld.
Hoe je dit ook doet, in een fysieke vorm of gewoon door te lachen, huilen of spreken, laat deze neiging zich ten volle manifesteren.
Houd je expressie niet binnen, het is gezond en helend om open te communiceren.


Wel is het belangrijk dat gesprekken met anderen gemakkelijk verlopen. Als het jouw tijd is om te luisteren, luister dan zonder planning of oordeel over de ander. Als het jouw tijd is om te spreken, doe dat dan geduldig, rustig en duidelijk.
Geef je woorden waarde en weet dat je het waard bent om naar geluisterd en gehoord te worden.

Veruit het grootste probleem bij communicatie is
de illusie dat er communicatie heeft plaatsgevonden.
(George Bernard Shaw)


Dat was het voor deze keer. Stuur deze nieuwsbrief a.u.b. door, als je denkt dat je anderen hiermee kunt helpen.


Een hartelijke groet,


Foekje Meijer-Linstra


www.kankervoorbij.com
www.regenbogen-en-sterrenlicht.com


Nieuwsbrief Kankervoorbij
Maart 2015

Back to Back Issues Page