Back to Back Issues Page
Nieuwsbrief Kankervoorbij
May 14, 2013Lieve lezers,


Half april was het dan zover: in een grote boekhandel in het midden van het land werd het boek 'Een ontmoeting met jezelf', 18 vrouwenverhalen waaronder het mijne, gepresenteerd.
Het werd een warme en hartelijke middag, met ontmoetingen van de vrouwen die een bijdrage aan het boek hebben geleverd, een hapje en een drankje.
Er was een woord van welkom door de uitgever en de samenstelster van het boek, Diana Bergsma en enkele presentaties van vrouwen wier verhaal in het boek is opgenomen.
In dit boek komen verschillende thema's aan bod, o.a. een eetstoornis, burnout, van hoofd naar hart, kanker, van armoede naar directeur.
De bedoeling van het boek is mannen en vrouwen aan te moedigen om bewust te worden van de invloed die ze zelf op hun leven hebben. En het kan je leren dat je altijd een keus hebt om te worden wie je bent.


Inhoud:


-Ontmoeting met jezelf
-Ziekte-opstellingen
-Voor vrije keuze
-Jezelf weer vrouw voelen
-Kiwi, een voedzame vruchtEen ontmoeting met jezelf


In dit boek vertellen 18 vrouwen hoe zij hun leven hebben vormgegeven, vaak na ingrijpende gebeurtenissen.
De verhalen in dit boek zijn geschreven door inspirerende vrouwen die opkomen voor zichzelf, hun familie, hun werk, hun dromen en verlangens.
Zij illustreren hun verhaal aan de hand van vele voorbeelden die aanmoedigend, ontroerend en troostend zijn.
De schrijfsters laten zien dat beperkingen ook mogelijkheden kunnen worden, wanneer je bereid bent open en eerlijk naar je leven te kijken en als je durft te veranderen.
Ziekte-opstellingen


Ziekte-opstellingen hebben een sterke verwantschap met familie-opstellingen, waarbij naast eventuele personen ook de ziekte en haar symptomen kunnen worden opgesteld.
De meeste therapieën richten zich op het bewust maken van wat er in ons leeft. Systemische werk, zoals familie- en ziekte-opstellingen doen dit ook, maar gaat verder dat het individuele.
In opstellingenwerk komen onze onbewuste bindingen aan ons familiesysteem en de doorgegeven patronen aan het licht.
Systemisch werk richt zich vooral op de laag van de ziel. De cliënt stelt in overleg met de begeleider zichzelf en zijn familieleden, ziekte of symptomen in de ruimte op zoals hij zich in relatie tot hen beleeft; een ruimtelijke weergave van zijn innerlijk beeld.
Hij gebruikt hiervoor de andere deelnemers in de groep. We noemen dit de representanten. Dan komt de opstelling tot 'leven' en worden de onderlinge verhoudingen en verstoringen zichtbaar en voelbaar.
De begeleider en de representanten staan open voor dat wat zich wil ontvouwen. Vervolgens wordt gezocht naar een gezonde herordening waarin ieders plek en lot wordt erkend.
In het eindbeeld van de opstelling is een ordening zichtbaar die op liefde is gebaseerd en die de cliënt een opening biedt om helende stappen te zetten.


Op 22 november a.s. komt Stephan Hausner, een autoriteit op het gebied van ziekte-opstellingen, naar Nederland om een dagworkshop te geven.
Deelname is mogelijk voor mensen met kanker en hun partners, maar ook voor therapeuten die meer over kanker van Stephan willen leren. Meer informatie en opgave via www.genezendvermogen.nl/stephan-hausner-ziekte-opstellingen/


"In ieder van ons zit een kern waar we niet gekwetst zijn,
waar we gezond, ontvankelijk en krachtig zijn.
Die kern terugvinden is misschien wel
de mooiste zoektocht van ons leven."
Voor vrije keuze


Na een intensieve periode van voorbereiding is de stichting Voor Vrije Keuze opgericht. 'Voor Vrije Keuze' is een stichting die zich inzet voor bevorderen van het recht op een vrije keuze en het recht op eigen verantwoordelijkheid van kinderen, jongeren en volwassenen. Voor Vrije Keuze zet zich in voor verschillende doelen.


Op dit moment zet' Voor Vrije Keuze' zich in voor het behoud van informatie over homeopathische zelfzorgmiddelen in Nederland.


Ons belangrijkste doel is dat de homeopathische zelfzorgmiddelen in de toekomst weer voorzien worden van informatie, zodat iedereen weet waarvoor ze bedoeld zijn.
Wilt u Voor Vrije Keuze ondersteunen? Ga naar de site www.voorvrijekeuze.nl


Jezelf weer vrouw voelen


Als je wordt behandeld voor kanker gaat gedurende een lange periode al je aandacht naar je ziekte en jouw genezing. Na de behandelingen ontstaat er ruimte en ontmoet je het keerpunt: hoe kun je het vechten voor je leven vervangen door het weer oppakken van je leven? Je wilt je het liefst weer vrouw voelen, je wilt leven!


Cindy Bucher en Leonie Linssen verzorgen een tweedaagse workshop voor vrouwen die een volgende stap willen zetten in hun genezingsproces van borstkanker, eierstokkanker of baarmoeder(hals)kanker. Deze vormen van kanker in het bijzonder hebben een impact op de beleving van jouw vrouwelijkheid. Daarom ligt de focus van het weekend op jouw pad (terug) in je vrouwelijke zelf.


Vrouwen zijn er in de wereld om elkaar te helpen en te steunen. In dit weekend creëren we een veilige omgeving met vrouwen die weten waar je doorheen bent gegaan. De kracht van vrouwen in een groep (sisterhood) zullen we benutten om samen te helen en te groeien.
De workshop ‘Terug in je vrouwelijke zelf na kanker’ wordt gegeven van 7 t/m 9 juni 2013. Hier lees je meer over de workshop: http://www.liefdedelen.nl/scholing/terug-in-je-vrouwelijke-zelf-na-borstkanker/

Vrouwen


Kiwi, een voedzame vrucht


De kiwi is een klimplant die oorspronkelijk afkomstig is uit Zuid-China. Het waren de missionarissen die de plant in het begin van de vorige eeuwnaar Nieuw-Zeeland hebben gebracht waar ze uitstekend groeit.
De kiwiplant kent nauwelijks ziekte en wordt dan ook meestal niet met pesticiden behandeld.
Kiwi is een van de weinige vruchten die groen wordt als hij rijp is. De diepgroene kleur wijst op de aanwezigheid van grote hoeveelheden chlorofyl.
Chlorofyl heeft een kankerremmende werking omdat ze kankerverwekkers bindt en daardoor uitschakelt.
Bovendien zijn er goede substanties aanwezig als vitamine C en magnesium, dat de kiwi in een kankerdieet zeker niet mag ontbreken. Het sap van de kiwi verhindert vorming van nitrosamine, een mogelijke kankerverwekkende stof uit nitraten. Flavonoȉden, fenolzuren en carotenoȉden leveren evenzeer een bijdrage in de strijd tegen kanker.
Lees hier meer over chlorofyl


Vanwege regelmatige belangstelling nogmaals dit boek in de nieuwsbrief:'Waarom luister je met meer aandacht naar de herrie
van de wereld dan naar de stilte van je ziel?'


Ik wens iedereen mooie antwoorden met het luisteren naar jezelf!


Tot de volgende keer.Hartelijke groet,


Foekje Meijer-Linstra


www.kankervoorbij.com
www.regenbogen-en-sterrenlicht.com


Nieuwsbrief Kankervoorbij
Mei 2013

Back to Back Issues Page