Back to Back Issues Page
Nieuwsbrief Kankervoorbij
May 13, 2014Dag lieve lezers,


Dikwijls wijzen wij het leven af en dan denken we dat het leven ons afwijst. Als we ziek worden of op de proef worden gesteld, zijn we boos op het leven.
Maar soms zijn deze zware omstandigheden het gevolg van ons eigen gedrag, of zijn ze bedoeld om ons in beweging te brengen. Omdat we het leven, de verandering en de werkelijkheid niet toelaten, doemen er heel wat hindernissen op. Die zorgen ervoor dat we een ontwikkeling doormaken.
Dat we gaan beseffen dat er iets niet klopt in ons bestaan. Dat we onbewust een gebeurtenis die we niet willen aanvaarden, hebben verdrongen. Maar al te vaak sluiten we ons liever af voor deze hindernissen, door ze te ontkennen en ons eraan te ergeren, dan dat we ze duiden als signalen van het leven.
Een wijze meester heeft eens gezegd: "Verlang niet dat de dingen gebeuren zoals jij ze wenst, maar wens ze zoals ze gebeuren, en je zult gelukkig zijn".Onderwerpen in deze nieuwsbrief:


-Aandacht
-De Orgaanklok
-De genezende kracht in de mens
-Kanker, hoe verder
-Ik bestaAandacht


Geen enkele ervaring is nuttig als er niet bewust aandacht is voor het hier en nu.
Gebrek aan aandacht veroorzaakt lichamelijke en emotionele problemen en beperkt onze spirituele ontwikkeling. Train jezelf om aandachtig te zijn. Houd je hoofd bij alles wat je doet.
Door ervoor te zorgen dat je in het hier en nu leeft, kun je veel fysieke en emotionele problemen voorkomen, maar zal ook je hart opengaan, je relatie met anderen verbeteren, en je spirituele ervaringen zullen sterker worden.
Want de kwaliteit van de aandacht die we geven, heeft haar weerslag op de elektrische spanning in de hersenen en die heeft weer invloed op het hele organisme: op de spierspanning, op het hart- en ademritme, maar ook op de waarneming, het geheugen en het welbevinden.
De kwaliteit van onze aanwezigheid in de wereld is bepalend voor ons emotionele, mentale en spirituele evenwicht.
Pas als we echt aanwezig zijn en opgaan in de ontmoeting met anderen en de wereld ervaren we een gevoel van verbinding met het grote geheel.
Aandacht hebben in het hier en nu voor wat we doen, wat we voelen en wie we zijn, is een van de belangrijkste sleutels tot het goede leven.De orgaanklok

De term 'orgaanklok' heeft zijn oorsprong in de traditionele Chinese geneeskunde en gaat ervan uit dat het menselijk lichaam elke dag een bepaalde energiecyclus volgt.
Elk orgaan kent een moment van topactiviteit en ook een belangrijke periode van rust. Zo kunnen we bijvoorbeeld weten wanneer we het best wat kunnen eten. Maar ook kan een probleem dat altijd op een bepaald moment van de dag optreedt, op een verstoring in een orgaan wijzen.
Hoe weet de lever hoe laat het is? Net zoals we een ritme kennen van dag en nacht, heeft ook elk orgaan, en zelfs elke cel, een eigen tijdsindeling.
Ons hele lichaam werkt in een ritme van 24 uur. Het respecteren van dit ritme zal positief op de gezondheid uitwerken.

Lothar Ursinus beschrijft in dit boek de werking van de afzonderlijke organen en hun onderlinge werking in het lichaam.
Wanneer ook jij je lichaam en zijn werking en signalen beter wilt leren begrijpen, zal dit boek een waardevolle hulp zijn."Het allerbelangrijkste is om erachter te komen wat het allerbelangrijkste is. "De genezende kracht in de mens


Aanstaande zaterdag 17 mei spreekt Johanna Priester in Den Haag over dit thema.


Gezondheid is iets dat telkens weer veroverd moet worden, letterlijk bij elke ademteug.
Voortdurend dreigt er wel iets in lichaam of ziel eenzijdig te worden. Soms subtiel en onmerkbaar, soms op dramatische wijze. Het is als lopen op een koord: je kunt er aan beide kanten afvallen. Gelukkig is er dan telkens weer een kracht die het midden zoekt en terugvindt waardoor we niet vastlopen en het leven door kan gaan.


Gezondheid en ziekte gaan zodoende voortdurend hand in hand en zijn niet totaal verschillend. Je kunt op een gezonde manier met ziekte omgaan en het kan gezondmakend werken om eens goed ziek te zijn……Door ziek te zijn in het ene gebied van je mens-zijn, kan je misschien juist extra vrij en gezond functioneren op een ander gebied.
Kortom, verwarring alom: wat is gezond?


De wil om te streven naar een zo stevig mogelijk evenwicht staat natuurlijk altijd voorop! Hoe zorgen we dat ziekte minder ‘nodig’ is of minder hard aan ons trekt? En hoe zorgen we dat we altijd méér zijn dan onze ziekte? Dat we een ziekte, beperking of eenzijdigheid dragen maar niet zijn?


Plaats: Vredeskapel, Malakkastraat 1-3, 2585 SG Den Haag
Tijd: 15u tot 17u (vanaf 14.45u welkom en koffie of thee)
Kosten: €5 voor leden en €7,50 voor niet leden
aanmelden: duindoorn@antroposana.nl of tel. 070 7371333
Kanker...hoe verder?


Graag wil ik jullie attent maken op een bijzondere informatieve en praktische website, van een bijzondere vrouw.
De website is gemaakt door Anneke, die op 1 maart 2012 de diagnose “ongeneeslijke longkanker kreeg – nog een paar maanden te leven – met chemo héél misschien een paar maanden extra”.
Die chemo heeft ze na enig aarzelen geweigerd –ze wist dat dit haar kwaliteit van leven waarschijnlijk volstrekt zou vernietigen : het was een zware chemo, de lijst van bijwerkingen loog er niet om! “Kwaliteit van leven is ook een punt”, zei haar arts begrijpend en ze respecteerde de keuze van Anneke.
Sindsdien heeft Anneke zich voluit gestort in het alternatieve circuit – ze wist daar eigenlijk niets vanaf en er ging een wereld voor haar open : de wereld van kanker alternatief behandelen.
Anneke maakte haar eigen keuze uit het grote aanbod van verschillende therapieȅn, en Anneke leeft nog. Ze is (nog) niet genezen tot op heden, maar wel behoorlijk vooruit gegaan ; een volgens de artsen volstrekte onmogelijkheid die haar huisarts al de term “medisch wonder” ontlokte.
Medisch gezien kan ze momenteel zeggen dat ze nu “in remissie” is. De kanker heeft zich niet uitgebreid, en lijkt minder te worden!


Uit alle informatie die Anneke heeft verzameld, heeft ze een website gemaakt, voor iedereen die er voor open staat.
"Dat jullie maar allemaal mogen ontdekken dat kanker niet dodelijk hoeft te zijn – en dat er mogelijkheden zijn om niet alleen geholpen te worden, maar vooral ook om daarnaast jezelf te helpen – of de mensen te helpen die je na staan!"
Anneke's website is www.kankerhoeverder.nlIk besta


Op 24 mei 2014 is er een themadag voor mensen die in aanraking zijn gekomen met kanker.
Het thema is IK BESTA, dit komt uit de Latifa-meditatie die de 7 subtiele levenskwaliteiten laat voelen en zien.
Die kwaliteiten zijn als eerste dus IK BESTA, daarna Ik verlang, Ik hoop, Ik geloof en vertrouw, Ik laat los, Ik heb lief en ben geliefd, Ik ben bereid.
De combinatie zingen/bewegen/innerlijk werk(mediteren) is heel doeltreffend in het genezingsproces.


Deze themadag vloeit voort uit Zingen voor je Leven in Frankrijk, voor meer informatie zie www.zingenvoorjeleveninfrankrijk.nl(Lees)tips:


Stoppen Zwitsers als eersten met mammografie?

Ontgiften: Blijf aandacht hebben voor het ontgiften van je lichaam.
Yes™ Kruidenmix capsules om negatieve effecten van schadelijke toevoegingen aan voedsel en andere gifstoffen in het milieu te helpen minimaliseren:Om een toekomst te hebben, moet je de hoop opgeven
ooit je verleden te kunnen veranderen." (M. Stedman)Dat was het weer voor deze keer.
Stuur deze nieuwsbrief gerust door aan personen die behoefte hebben aan deze informatie.


Een hartelijke groet,


Foekje Meijer-Linstra


www.kankervoorbij.com
www.regenbogen-en-sterrenlicht.com


Nieuwsbrief Kankervoorbij
Mei 2014

Back to Back Issues Page