Back to Back Issues Page
Nieuwsbrief Kankervoorbij
November 20, 2014Dag lieve lezers,


Allemaal ervaren we stress in het leven: we haasten ons om de file te vermijden. We ploeteren om een klus op tijd klaar te krijgen, we rennen om op tijd op een volgende afspraak te verschijnen. Soms is het fijn een beetje stress te ervaren. Het pept je op en het maakt je alert om een situatie tot een goed einde te brengen.
Biologisch gezien bestaat er echter niet zoiets als 'positieve stress'.
Een stressreactie is van oudsher bedoelt om ons leven te redden - vechten of vluchten - in geval van nood.
Tegenwoordig kan dit systeem al aanslaan bij alledaagse (kleine) bezigheden. Ook al is er geen letterlijke noodzaak om te vechten of te vluchten, het stresssysteem wordt net zo goed geactiveerd en de lichamelijke reactie is hetzelfde. Gevolg: onrust in je hoofd en lijf. Het lichaam maakt zich klaar voor actie: ons bijniermerg scheidt adrenaline en noradrenaline uit, die de bloeddruk verhogen en het hart sneller doen kloppen.
Daarna geeft de hypofyse de bijnieren de opdracht om cortisol te produceren, dat je bloedsuiker doet stijgen en de stofwisseling versnelt. Hierdoor beschik je over de energie die je nodig hebt om de situatie aan te kunnen. Als de oorzaak van stress vervolgens niet weggaat, of als je niet herstelt, blijft het lichaam in een staat van stress.
Dit kost energie die het lichaam beknibbelt op het immuunsysteem, waardoor we op den duur kwetsbaarder worden voor ziektes.


'Geduld is alle kracht die een mens nodig heeft.' (Sai Baba)


Verder in deze nieuwsbrief:


-Handboek kanker
-Onbekende boomaantasting
-De kracht van het hart
-Mindfulness en kanker
-Ontwikkeling van de geestHandboek kanker


Ongeveer 70% van de Nederlanders gaat bij kanker op zoek naar alternatieven maar durft of kan daar met zijn oncoloog niet over praten. Daardoor blijven mensen met veel vragen zitten.
Het 'Handboek Kanker' is geschreven door Henk Fransen om je een overzicht te geven van je mogelijkheden en hoe die te combineren voor optimale resultaten.
Door middel van enkele scorelijsten kun je bepalen wat belangrijk voor je is.
Het 'Handboek Kanker' bundelt vijfentwintig jaar ervaring met integratieve geneeskunde, het beste uit de reguliere en alternatieve geneeskunde.
Het is een zeer informatief en leesbaar boek omdat het met hoofd en hart is geschreven door een expert op dit gebied.

In het 'Handboek Kanker' vind je o.a. antwoorden op de volgende vragen:
-Waar zijn deskundigen het over eens bij kanker?
- Wat zijn de meest bewezen alternatieve middelen?
- Hoe kun je reguliere en alternatieve behandelingen combineren?
- Wat zijn de beste combinatie-therapieȅn?
- Zijn er alternatieve behandelingen die chemo kunnen tegenwerken?
- Hoe verklein je de terugkeer van de ziekte?
- Waarom is het belangrijk om behandelingen te kiezen waar je achter staat?


In het Handboek Kanker ook meer informatie over de Diamond Foundation

Vertraag je leven en geniet meer.


Onbekende boomaantasting


In de gemeente Alphen aan de Rijn heeft men samen met de Universiteit van Wageningen en de Plantenziektekundige dienst tussen 2007 en 2011 een groot onderzoek gehouden naar 'onbekende boomaantasting'. Daarna zijn er symposia georganiseerd waar diverse deskundigen lezingen hebben gegeven die duidelijke bewijzen hebben geleverd dat EMF (Elektromagnetische velden) als de belangrijkste oorzaak worden gezien van 'onbekende boomaantasting'.


In het onderzoek van de afdeling plantcelbiologie van de Universiteit Wageningen werden essen en verschillende kruidachtige planten zoals maȉsplanten, drie maanden lang blootgesteld aan zes in een proefopstelling geplaatste WiFi-accespoints, met frequenties tussen de 2412 en 2472 Mhz op 50 cm tot 300 cm afstand.
Bladeren kregen een loodglans-achtige kleur wat het gevolg blijkt te zijn van het afsterven van de boven-en onderzijde van de bladeren. Daarop volgde verdroging, achterblijvende groei en bladsterfte.
Het is natuurlijk evident dat wat voor het organisme van bomen en planten geldt ook geldt voor het organisme van mens en dier.
De piramide heeft een beschermende en helende werking bij straling.De kracht van het hart


Het boek 'De kracht van het hart' is net verschenen.
Het Institute of Heart Math vond dat het hart een elektromagnetisch veld om zich heen heeft dat 5000 keer krachtiger is dan het elektromagnetisch veld om de hersenen.
Een hart dat liefheeft produceert meer levenskrachtige hormonen en minder stresshormonen. Het maakt ook stoffen aan die tegen infecties beschermen.
En, als je je hart opent kom je vanzelf in emoties terecht die zowel je hersenfuncties als je lichaam positief beȉnvloeden.

Om te leren vanuit je hart te leven staan er allerlei oefeningen in het boek.
Het boek bevat veel stof tot nadenken en discussie. Als je naar je vriendenkring kijkt, wie is een hersen-mens en wie is een hart-mens? Of vergis je je daarin wel eens?


Neem elke dag minstens tien minuten vakantie.
Mindfulness en kanker


BeMind is een onderzoek van het Radboudumc Centrum voor Mindfulness en de instellingen voor psychosociale oncologie (IPSO) zoals het Helen Dowling Instituut.
Onderzocht wordt de effectiviteit van mindfulness voor de behandeling van psychische klachten bij kanker ten opzichte van de reguliere behandeling.
Aan dit onderzoek kunnen mensen meedoen die kanker hebben (gehad) en geen mindfulness therapie hebben gehad.
Het onderzoek wordt gesubsidieerd door Pink Ribbon.
Informatie op: BeMind.infoOntwikkeling van de geest


Bewaarders van oude wijsheid wisten dat de beste manier om de oneindige kracht van de geest te benutten is om hem gericht te houden op de hoogste aspecten van waarheid. Door mantra's, gebeden, liederen en bezinning trainden ze hun geest om een heldere blik te krijgen op de oneindige bron van hun onderbewustzijn.
Onze geest kan onze grootste medestander zijn en ook onze meest uitdagende vijand. Met onze geest focussen we de lens van ons wezen en met die focus groeit energie.
Train je geest om zich te richten op de positieve aspecten van het leven en open te blijven staan voor nieuwe ideeȅn en concepten.
Onderdeel van het ontwikkelen van de gave van onze geest is leren hoe te focussen en toch open te blijven staan voor hogere denkwijzen. We moeten de verleiding weerstaan om vast te blijven zitten in wat we denken te weten.
Blijf ontspannen en open voor de mogelijkheid dat er iets nieuws je geest binnenkomt.
Sta je geest gewoon toe om rustig te worden en de flow van het leven te volgen. Een rustige geconcentreerde geest kan zich gemakkelijker afstemmen op de beweging van de hogere begeleiding.
Ontdek naar welke creatieve, fantasierijke plaatsen je geest kan reizen als je hem vrijlaat.
Breidt je geest uit en laat hem vrij...... de rest volgt vanzelf.Zorg in je leven voor stressbestrijders

Prima als je jezelf afvraagt wat je van het leven wilt, maar wat wil het leven eigenlijk van jou?
Om daarachter te komen moet je momenten van stilte in je leven toelaten, want stilte kan je laten ontsnappen aan de mentale herrie die wij 'denken' noemen.
Dat was het weer voor deze keer.


Hartelijke groet,


Foekje Meijer-Linstra


www.kankervoorbij.com
www.regenbogen-en-sterrenlicht.com


Nieuwsbrief Kankervoorbij
November 2014

Back to Back Issues Page