Inhoud:


-Voeding en kanker
-PET-scan en huidkanker
-Nanomedicijnen
-Chlorofyl
-Kanker Voorbij als netwerk

Lieve mensen,


Elk onderdeel van de mens is constant in beweging. Een beweging die ooit bij het ontstaan van de dingen is begonnen.
Zowel de ruimte tussen de sterren en planeten alsook elk orgaan van mens en dier en plant, het bloed, het weefsel, de organen tot aan de kleinste cel, alles beweegt en leeft.
Organismen staan niet op zichzelf maar communiceren met andere organismen.
Atomen, moleculen, de kleinste deeltjes van ons bestaan zitten vol met energie. Alles bestaat op grond van tegenpolen die elkaar in stand houden.
Alles is energie!
Als deze energie echter verstoord wordt door andere vormen van energie dan is de oorspronkelijke toestand beschadigd of geblokkeerd.


In deze nieuwsbrief opnieuw aandacht voor de rol die voeding speelt bij onze gezondheid.
Dit onderwerp wordt steeds meer besproken, ook in universiteitskringen.
Jullie speciale aandacht wil ik vragen voor Kanker Voorbij als netwerk!Voeding en kanker


In september heeft het VUmc Cancer Center in Amsterdam een symposium georganiseerd met de titel ‘Voeding en Kanker’.
Door diverse binnenlandse en buitenlandse sprekers werd de aftrap gegeven voor de ‘Food for life-dagen, waarin het om gezonde voeding , lifestyle en kanker draait.
Thema’s daarbij waren:
-Welke rol speelt voeding bij preventie en behandeling van kanker?
-Leidt gezond(er) eten tot een minder grote kans op kanker?
-En zorgt goede voeding bij patiënten met kanker voor betere behandelingsresultaten?


Volgens Jaap Seidell, hoogleraar voeding en gezondheid, is het al heel lang bekend dat er een verband is tussen voeding en kanker.
'Zo blijkt dat kanker in een derde van de gevallen veroorzaakt wordt door ongezonde voeding.'
Ook Jacqueline Langius, diëtist-onderzoeker in VUmc op het gebied van voeding en kanker, benadrukte het belang:
'Goede voeding is belangrijk in het voorkomen van kanker.
Daar komt bij dat als mensen kanker hebben, het cruciaal is om al in een zo vroeg mogelijk stadium te zorgen voor voldoende energie en voedingsstoffen om de behandeling zo goed mogelijk te doorstaan.
De kanker vergt immers veel van het lichaam en een optimale conditie zorgt voor een betere prognose en kwaliteit van leven.'


Wat exact de rol van voeding is bij kanker is niet geheel duidelijk.
Het is moeilijk harde wetenschappelijke feiten over voeding en kanker te scheiden van halve waarheden en hele onwaarheden.PET-scan en huidkanker


Onderzoek met een PET-scan naar het stadium en uitzaaiingen van de huidkanker melanoom levert betere resultaten op dan een CT-scan.
Dat blijkt uit een onderzoek onder 251 patiënten in vijf Nederlandse ziekenhuizen onder leiding van medewerkers van het Universitair Medisch Centrum Groningen.
Tijdens het onderzoek werden lijders aan het melanoom met uitzaaiingen (stadium 3) zowel met een CT- als een PET-scan onderzocht.
Beide apparaten gaven hetzelfde beeld van het stadium waarin de ziekte verkeerde.
Met de PET werden echter meer uitzaaiingen gezien, vooral in bot en huid.Nanomedicijnen


Om bijwerkingen van een chemokuur te voorkomen, willen artsen in de toekomst medicijnen verpakken in gouden nanodeeltjes.
Deze nanodeeltjes gaan pas open als ze op de plek van bestemming komen.
Nieuw onderzoek wijst uit dat dit moeilijker is dan gedacht.
Ons lichaam breekt lichaamsvreemde nanodeeltjes te snel af, waardoor het medicijn voortijdig vrijkomt.
Deze ontdekking zet de ontwikkeling van een werkend nanomedicijn enkele jaren terug.Chlorofyl


Door omstandigheden van verontreiniging, voeding, medicatie en behandeling blijven lichaamsvreemde stoffen achter in het lichaam. (Lees ook het gratis boek over de lever)
Het bekendste voorbeeld hiervan is wellicht de zeer schadelijke invloed van amalgaam in het gebit.
Door deze vergiftiging hebben patiënten vaak zeer ernstige klachten.
De stofwisselingsorganen waaronder de lever kunnen het verwerkingsproces niet meer aan.
De zware metalen, waaronder kwik, worden in het lichaam gestapeld en zetten zich gedeeltelijk om in vrije radicalen die direct weerstand en gezondheid uitermate ongunstig beïnvloeden.Chlorofyl is een zeer nuttig middel om ernstige klachten te voorkomen.
Bij veel onderzoeken kwam de verbazingwekkende effectiviteit van de stof naar voren.
De meest in het oog springende eigenschap is het uitdrijvende effect van zware metalen en andere schadelijke stoffen in het lichaam.
Voor meer informatie of bestellen kunt u lezen op Chlorofyl


Kanker Voorbij als netwerk


Sinds kort is er ook het netwerk Kanker Voorbij.
Dit netwerk is bedoeld voor ervaringsdeskundigen, betrokken dierbaren, therapeuten, specialisten, met als doel ervaringen uit te wisselen om te werken aan een wereld zonder kanker.
Dat kan alleen als we open voor elkaar staan, naar elkaar luisteren en ons verbinden.
Het is mogelijk groepen te creëren, bijv. over voeding, ervaringsverhalen, een specifieke soort kanker, behandelmethoden of bewustwordingsprocessen.
Ook is het mogelijk berichten uit te wisselen, vriendschappen te sluiten, adviezen te vragen, evenementen aan te kondigen, noem maar op.
Ik hoop op veel deelnames en reacties.
Meld je aan op www.kankervoorbij.ning.com
Dat was het voor deze keer.
Wil je reageren, of heb je een vraag, neem dan gerust contact op.
Blijf bewegen!
Hartelijke groet,


Foekje
www.kankervoorbij.com
www.kankervoorbij.ning.com
www.regenbogen-en-sterrenlicht.com


Nieuwsbrief Kankervoorbij
oktober 2009