Inhoud:


-De cultus van het uiterlijk
-De wijsheid van de schildpad
-Probleem bij conventionele kankertherapie
-Boek ’Alarm, u wordt vergiftigd’


Lieve mensen,


Veel mensen ondersteunen een kankerbehandeling met een alternatieve therapie als meditatie of yoga.
Uit Amerikaans onderzoek is gebleken dat yoga inderdaad kan helpen. Gedurende tien weken volgde een groep van 22 vrouwen met borstkanker lessen herstellende yoga, terwijl 22 andere vrouwen met borstkanker geen yoga deden. Uiteraard was er sprake van vergelijkbare gevallen van kanker.
Vergeleken met de controlegroep bleken de yogini’s minder vermoeid en positiever gestemd. De helft van de vrouwen die aan yoga deden hadden minder last van depressieve gevoelens. Ook ervoeren ze aanzienlijk meer rust en zingeving dan de controlegroep.


In deze nieuwsbrief nogmaals een artikel over de symptoombehandeling die de conventionele medische wereld kankerpatiënten biedt, met daarbij ook de uitleg wat kanker werkelijk is. Het verhaal kan niet vaak genoeg verteld worden, zodat steeds meer mensen het gaan begrijpen. Lees het voorbeeld over de lekkende stuwdam.De cultus van het uiterlijk


Elk mens heeft zijn eigen innerlijke geaardheid: bepaalde mensen hebben een lang en smal ‘karakter’, anderen hebben een kort en rond ‘karakter’, weer anderen hebben een breed en struis ‘karakter’.
Elk karakter legt zich neer in een specifieke lichaamsvorm. Het is aan de mens om zichzelf te durven zijn, naar ziel en lichaam.
De aard van een mens wil zich uitdrukken in een hiermee overeenstemmende lichaamsvorm. Lang of kort, dik of dun. Alle vormen zijn goed en gezond, wanneer de mens maar zichzelf is.


In onze Westerse maatschappij zijn mensen bang om te ‘verdikken’; de man is bang om een buikje te hebben en de vrouw is bang voor elke millimeter vet.
Vet wordt ten onrechte als ongezond of lelijk aangezien, terwijl het in feite om iets zeer natuurlijks en gezonds gaat.
Naarmate we ouder worden, vervet het lichaam.


Een lichaam creëren om te behagen aan de normen van een of andere maatschappij is een leugen en leidt onvermijdelijk tot ziekte.
Er wordt dan macht gegeven aan de ‘buitenwereld’ , aan de schijn om er anders uit te zien dan je van nature bent.
Als je weigert te luisteren maar je ware aard, neem je ook afscheid van waarheid en leven.
Naar waarheid leven met jezelf, in de goedheid van je unieke natuur: dat is mooi zijn.
Een andere regel is er niet.


Misschien heb je er nog nooit zo over nagedacht.
Onze geest zit immers volgestampt met heel andere overtuigingen en indoctrinaties.
We moeten ons bewust worden van het feit dat als we eten naar het oog van de buitenwereld we ons eigen organisme ontwrichten.
Vanuit je hart voeding geven aan jezelf, in de sfeer van dankbaarheid en zonder schrokkerige hebberigheid.De wijsheid van de schildpad


Wij mensen kunnen soms veel van schildpadden leren.
Zo weten schildpadden zich bijvoorbeeld doeltreffend tegen gevaren te beschermen, en passen ze zich aan hun omgeving aan .
Schildpadden zijn buitengewoon sober; ze kunnen wekenlang zonder voedsel en slaan water langdurig op.
Schildpadden weten wat rust is en kennen stress noch prestatiedruk, burn-out noch depressies.
Elk mens zou zich denk ik wel eens van de hedendaagse stress willen bevrijden.


Dit zijn de 6 geheimen van de schildpad:
- Langzaam : neem overal de tijd voor
- Bestendigheid: geef nooit op
- Veranderbaarheid: durf mee te bewegen
- Soberheid: leef eenvoudig en sober
- Vredelievendheid: wees zachtaardig voor jezelf en anderen
- Ingekeerdheid: blijf volledig bij jezelfProbleem bij conventionele kankertherapie


Een van de meest voorkomende problemen bij kankerpatiënten die ervoor kiezen conventionele kankertherapie te ondergaan is de terugkeer van de ziekte. Zij denken de kanker te hebben verslagen met chemotherapie, radiotherapie of chirurgie om echter te ontdekken dat een paar jaar later de ziekte weer de kop opsteekt, meestal in de longen, de hersenen of zelfs in de voortplantingsorganen.

De reden waarom dit fenomeen plaatsvindt is eigenlijk zeer simpel: de traditionele kanker behandeling betreft alleen de symptomen van kanker (tumor en celgroei) en niet de oorzaak. Er wordt totaal niets gedaan om de patiënt te helpen een gezond afweersysteem te laten herwinnen.

Technisch gezien is een tumor geen ziekte. Het is een symptoom van een onderliggende onbalans bij de patiënt. Tenzij je deze onderliggende onbalans behandelt en omkeert zul je nooit de oorzaak en terugkeer van kanker elimineren. Je zult continu meer tumoren aan blijven treffen en complicaties zelfs als je de eerste tumor succesvol hebt kunnen verwijderen of bestralen.


Om het duidelijk te maken dit voorbeeld: veronderstel dat je een dam hebt die het water tegenhoudt in een stuwmeer. Op een dag begint de dam door slecht onderhoud te lekken.
In de wereld van conventionele kankerbehandeling zullen ze zeggen dat het water het probleem is en ze zullen het water gaan ‘behandelen’. Ze zullen proberen het water te laten verdampen of het waterniveau in het meer te verlagen om te voorkomen dat de vallei onder loopt.
Het probleem is echter niet het water dat door de dam lekt maar de structuur van de dam zelf.
Alleen als je het probleem bij de dam in kaart brengt en repareert zul je kunnen voorkomen dat het water doorlekt terwijl de volledige functie van de dam in tact blijft.

Hetzelfde is waar voor kanker. Uitsluitend als de onderliggende integriteit van het immuunsysteem hersteld wordt en daarmee het zelfherstellende vermogen van het lichaam, zul je de oorzaak aanpakken in plaats van symptomen te blijven najagen. Je kunt alle kankertumoren in de wereld succesvol bestrijden maar ze keren terug indien je de oorzaak niet aanpakt.

De chemotherapie industrie blijft onwetend van nuttige behandelingen. Verbazingwekkend, na decennia van onderzoek en miljarden dollars die werden gespendeerd aan onderzoek blijft de chemotherapie industrie vergeetachtig wat betreft de simpele waarheid over kanker. Ze onderwijzen mensen niet in kankerpreventie! Ze geloven niet in kankergeneeswijzen ondanks dat er vele bestaan. Ze blijven stug de tumoren bestrijden zonder de oorzaak te behandelen.


Boek: Alarm, u wordt vergiftigd


Voor de lezers van de Nieuwsbrief Kankervoorbij is het boek ‘Wat iedereen moet weten over zijn lever’ gratis aan te vragen. Inmiddels zijn honderden van deze boeken in pdf-file aan lezers toegestuurd.
Onze lever moet alle vergif wat wij binnenkrijgen, en ieder jaar wordt dit meer, onschadelijk zien te maken.
Daarom heb ik het boek ‘Alarm, u wordt vergiftigd’ op Kankervoorbij gezet.
Ons voedsel, onze woonomgeving, zelfs de lucht lijkt vergiftigd.
In dit boek wordt duidelijk gemaakt welke invloed de vervuilende industrie, uitlaatgassen, kappen van regenwouden e.d. op onze levens hebben.
Te bestellen via de pagina
BoekenOok op kankervoorbij.com:
Goed om te weten: De aard van genezing


Dat was het voor deze keer.
Ik hoop dat iedereen goede herinneringen heeft aan de zomer.
Wees dankbaar voor het leven, geniet zoveel mogelijk, dat zijn de meest helende energieen die er zijn.


Warme groet,


Foekje
www.kankervoorbij.com
www.regenbogen-en-sterrenlicht.com


Nieuwsbrief Kankervoorbij
september 2009