Psychologische betekenis van onze organen



organen


De oorsprong van ziekte speelt zich niet uitsluitend af op stoffelijk/fysiek niveau.
De kiem, de werkelijke oorzaak waarom men een bepaalde ziekte ontwikkelt bevindt zich op het psycho-emotionele vlak.
De psyche en de emoties spelen dus een belangrijke rol bij het ontstaan én de genezing van ziekten.
Begrijpen we de oorzaak van onze ziekte, dan kunnen we actief meewerken aan onze genezing.



De taal van de organen
E 16,90

Hieronder de psycho-emotionele betekenis van onze organen:


Hart :Gekwetst, teleurstelling, niet toegeven aan emoties


Dunne darm :Verloren, kwetsbaar, onzeker, onderdrukte gevoelens


Schildklier :Instabiel, verwardheid, achterdocht


Bijnieren :Wanhoop, zwaarmoedig, wisselende emoties


Prostaat :Onderdrukte gevoelens, uitgeput, slecht geheugen


Ovaria :Niet nadenken, spijt, berouw, misbruikt, laten gebruiken


Milt/Pancreas :Gebrek aan zelfvertrouwen, afhankelijk, bezorgd


Maag :Overbezorgd, teveel focus op zichzelf, teleurstelling


Long :Verdriet, verlies, depressie, hoogmoed


Dikke Darm :Dogmatisch, rigide, vasthouden aan regels, schuldgevoelens


Nier :Angst, onzeker, weinig vertrouwen, achterdocht


Blaas :Besluiteloos, wisselend, ongeduld, bang om anderen te kwetsen


Lever :Boosheid, teleurstelling, frustratie, opgekropte emoties


Galblaas :Verbittering, onredelijk, niet kunnen vergeven, agressie



Bestel ook het gratis boek over de lever



Wat onze organen ons te vertellen hebben
E 19,90



Meditatie tegen kanker