Preventie
Bouw bescherming op tegen de ontwikkeling van kanker

Op basis van het boek van Ard Pisa: Wat Angelina niet wist over kanker.... begrijpen we wat kanker is, wat het veroorzaakt en wat we kunnen doen om het te voorkomen.


Dit boek biedt je de informatie om de grootst mogelijke bescherming op te bouwen tegen de ontwikkeling van kanker of het opnieuw ontwikkelen van kanker na een herstel van die ziekte.


Preventie is de enige mogelijkheid om de strijd tegen kanker te winnen. Als je in staat bent te voorkomen dat mensen een ziekte krijgen, dan heb je de meest fundamentele oorzaak van die ziekte ontdekt.


Door preventie bespaar je jezelf en je dierbaren de narigheid van deze ziekte.


De belangrijkste preventiefactoren kun je terugbrengen tot 3 items: gezonde voeding, voldoende lichamelijke buitenactiviteit en emotioneel welzijn.


"De primaire oorzaak van kanker is zuurstof tekort in de lichaamscel" (Nobelprijswinnaar Prof. Dr. Otto Warburg, Dr. Brian Peskin)


Ken de beschermingsfactoren!!!!!!Beschermingsfactor 1: Zuurstof


Het lichaam kan zijn werk alleen maar goed doen als het zwemt in zuurstof. Ga naar buiten, drink zuurstofrijk water en zorg dat je zuurstofmagneten (vetzuren) binnenkrijgt.


Beschermingsfactor 2: Zuiver water


Water en zuurstof vullen elkaar aan. Water is noodzakelijk om een vochtig milieu te creȅren waar uitwisseling van stoffen mogelijk is.
Voed je lichaam dagelijks met natuurzuiver water


Beschermingsfactor 3: Emotionele stabiliteit


Emoties hebben een directe invloed op de gezondheid van ons lichaam omdat emotionele blokkades meer zuurstof vereisen en de energiehuishouding in het lichaam blokkeren.
Los je interne en externe conflicten tijdig op om de energie weer vrijuit in je lichaam te laten stromen.


Beschermingsfactor 4: Lichamelijke activiteit


Lichamelijke activiteit bevordert de zuurstofopname en de waterconsumptie.
Ons lichaam heeft vooral water en zuurstof nodig om zichzelf te kunnen opbouwen en ziektes te kunnen afweren.


Beschermingsfactor 5: Zonlicht


Ga naar buiten op zonnige dagen voor de belangrijke vitamine D aanmaak in je lichaam.
Om te voorkomen dat je teveel zonlicht krijgt kun je jezelf insmeren met kokosolie.


Beschermingsfactor 6: gezond en gevarieerd plantaardig en dierlijk voedsel.

Eet zo gevarieerd, vers en heel mogelijk. Met een juiste variȅteit en hoeveelheid aan voedingsstoffen creȅer je evenwicht in je lichamelijke functies en systemen.


Beschermingsfactor 7: voldoende zuurstofmagneten in de juiste verhouding omega 6 en omega 3

Om een maximaal zuurstoftransport- en opname naar de cel te handhaven is het noodzakelijk voldoende essentiȅle vetzuren basis omega 6 en omega 3 in te nemen in de juiste verhouding. Het mengsel van Yes vetzuren hieronder wordt in dit kader aanbevolen.
Beschermingsfactor 8: Voldoende mineralen


Zorg dat je genoeg koper, ijzer, chroom, borium, magnesium, mangaan, selenium en zink in een echt biologische vorm binnenkrijgt.
Door de uitgeputte grond, ontstaan door overbewerking, is het moeilijk ervan verzekerd te zijn dat je zonder voedingssupplementen genoeg kankerwerende mineralen binnenkrijgt.

Beschermingsfactor 9: Voldoende eiwitten


Zorg dat je op dagelijkse basis voldoende dierlijke eiwitten krijgt uit biologische of natuurlijke bron, bijv. biologische eieren, kaas, hȕttenkase, zure room etc.


Beschermingsfactor 10: Geen alcohol


Geen alcohol (m.u.v. rode wijn, 1 glaasje per dag), geen drugsgebruik, niet roken, geen cafeȉne.
Deze stoffen vertragen de zuurstofopname en het zuurstoftransport en tasten direct je afweersysteem aan.


Beschermingsfactor 11: Vermijd zoveel mogelijk medicijnen en vaccins


Ga bewust om met medicijngebruik en vaccins.
Veel van deze middelen kunnen (ernstige) bijwerkingen veroorzaken en/of het risico op ziekten flink vergroten.
Laat je goed informeren over medicijnen door je arts of ga zelf op onderzoek uit. Er is veel misleiding en belangenverstrengeling op dit gebied.


Beschermingsfactor 12: Ontgifter


Een ontgifter doet wat de naam al zegt: het helpt je lichaam om schadelijke stoffen te verwijderen die je met eten wellicht naar binnen hebt gekregen.
Er zijn verschillen ontgiftingsformules verkrijgbaar. Hieronder vind je een goed en krachtig supplement.

Wijze les

Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.