Samen tegen kanker
Onze gezondheid

Om gezonde lichaamscellen te produceren hebben we zuurstof nodig uit schone lucht, schoon helder water en enzymen, vitaminen en mineralen uit vers, onbewerkt, ongeraffineerd en niet-vergiftigd voedsel.

In de hedendaagse, commercieel georiënteerde maatschappij die op winst uit is, lijkt dit een hele opgave.

Het doel is het verkopen van veel chemische stoffen en aardolieproducten.

Als resultaat daarvan raken mensen hun gezondheid kwijt en krijgen kanker.

Dit leidt weer tot operaties en behandelingen met nog meer giftige chemicaliën en bestralingen: giftige stoffen om ziektes te bestrijden die in eerste instantie juist door giftige stoffen werden veroorzaakt.

Het lijkt een absurde logica.

Onze voeding

Het gebruik van hormonen in rundvlees en kippenvlees en ter bevordering van de melkproductie bij melkkoeien is een probleem van grote omvang.

Koeien die bij wijze van experiment werden behandeld met een nieuw groeihormoon kregen mastitis, uierontsteking.

Daarna kregen ze weer antibiotica om de ontsteking die door het hormoon werd veroorzaakt, tegen te gaan.

Daarna worden de hormonen en antibiotica aan de consument doorgegeven in het vlees en in de melk.

Als een hormoon de uier van een koe irriteert en ontsteekt, wat doet dit dan bij de consument die de melk drinkt en het vlees eet?

Ook de moderne supermarkt is geen veilige plek meer, maar een leverancier van vele soorten gif en kankerverwekkende stoffen in wat vroeger gewoon ‘eten’ was.

Onze landbouw

Kunstmest, dat in de landbouw wordt gebruikt, geeft geen nieuw leven aan de grond, wat natuurlijke mest en compost wel doen.

Het leidt tot een op olieproducten gebaseerde landbouw, die planten kweekt op slechte, futloze grond die smakeloze producten aflevert.

De aarde houdt de plant eigenlijk alleen maar rechtop, zonder de vitaminen en mineralen te geven die hij nodig heeft om gezond te worden.

Deze miezerige, zieke planten zijn hun natuurlijke immuniteit tegen insecten kwijtgeraakt en worden aangevallen.

Natuurlijk worden er weer andere chemische stoffen gebruikt als bestrijdingsmiddelen om de insecten en schimmels te doden.

De producten van deze zwakke planten, die door toedoen van de moderne chemische mogelijkheden toch gezond lijken, worden daarna met ‘plastic’ nog mooier gemaakt, zodat ze prachtig glimmen.

Uiteindelijk worden ze dan naar de supermarkt vervoerd ten behoeve van de argeloze consument: wij allemaal.

Ons milieu

Er bevinden zich miljoenen ponden aan synthetische stoffen in ons milieu.

Het zit in ons voedsel, in onze lucht, in onze wereldzeeën en in ons drinkwater.

Hoewel onze lichamen in feite niet zijn veranderd sinds het Pleistoceen, bevinden we ons nu in het ‘Plastic Tijdperk’.

Lichamelijk zijn we niet gemaakt om olieproducten en kunststoffen in te ademen of ze in ons lichaam ingebracht te krijgen.

Ons leven

Hoe zijn we in zo’n meelijwekkende situatie verzeild geraakt, dat de commerciële belangen van het verkopen van chemische stoffen de overhand krijgen boven het belang dat voeding voor ons allen heeft?

En intussen stijgen de kankerpercentages gestaag en worden onze kostbare gezondheid en ons leven vernietigd.

Wanneer dringt het tot ons door welk een stupide leefwijze wij ons eigen gemaakt hebben?

En wanneer houden we op onze verwachtingen, hoop en vertrouwen bij mensen of instanties buiten onszelf te leggen?

Geen leider, geen land, geen leger, geen regering, geen bondgenootschap en zeker geen industrie zal ons ooit vrede en gezondheid brengen.

De kracht die dat zal realiseren ligt in onszelf, in ieder van ons. En wij zullen de verantwoordelijkheid daarvan weer moeten leren dragen.

Er zijn miljarden uitgegeven in de strijd tegen kanker. En zeker is daar iets mee bereikt.

Maar wordt het niet eens tijd dat we geld uitgeven aan onderzoek hoe wij kanker kunnen voorkomen?

Als we daar daadwerkelijk voor durven te kiezen, zullen we uiteindelijk een andere samenleving creeeren.

Een samenleving, waarin we op een andere manier met onszelf, met anderen, met dieren en het milieu zullen omgaan.

Een schonere, kalmere wereld, waarin onze lichamen weer gezonde lichaamscellen kunnen produceren.
1001 ideeen voor een leefbare aarde
E 12,95

Een verzameling inspirerende en verrassende ideeën hoe we beter voor de toekomst van de aarde kunnen zorgen. Klimaatverandering en bodemuitputting dreigen. Wat kunnen we hiertegen doen? Veel!

-een boek vol praktische ideeën

-vrolijk en toch serieus

-om cadeau te geven of te krijgen


Graag uw bijdrageVele miljarden zijn er de afgelopen jaren besteed aan onderzoek naar geneesmethoden voor kanker. Maar meer dan ooit is kanker een gesel voor de (Westerse) mens. De sterftecijfers zijn niet gedaald, en steeds meer mensen krijgen deze gevreesde ziekte.

Wat kunnen wij samen doen om de samenleving van kanker te verlossen? Heeft u een idee of een persoonlijke bijdrage waar de bezoekers van deze website iets aan kunnen hebben?

Wat kunnen wij doen om preventief actie te ondernemen om kanker te voorkomen?

Wat moet er veranderen in de maatschappij en hoe kunnen we dat bewerkstelligen?

Kanker is een ziekte die je niet wilt hebben. En ook de behandeling voor kanker trekt diepe sporen in een mensenleven.

Heeft u een bijdrage of een idee voor een kankervrije wereld?


Alleen samen kunnen we verder komen in het begrijpen van het ontstaan van kanker.
Hoe kunnen we leven in gezondheid, zonder bang te hoeven zijn om kanker te krijgen?

Geef uw verhaal, idee, reactie voor de bezoekers van Kankervoorbij.com en help mee om te evolueren naar een toekomst die de kanker voorbij is.

[ ? ]

Upload 1-4 Pictures or Graphics (optional)[ ? ]

 

Click here to upload more images (optional)

Author Information (optional)

To receive credit as the author, enter your information below.

(first or full name)

(e.g., City, State, Country)

Submit Your Contribution

  •  submission guidelines.


(You can preview and edit on the next page)

Wat andere bezoekers lieten weten

Klik hieronder om de bijdragen van andere bezoekers te lezen....

naar jezelf luisteren....! 
30 jaar geleden werd ik opgenomen vanwege een heftige baarmoederlijke bloeding. Er werden onderzoeken gepleegd en ik vermaakte me uitstekend in het …

Mijn ervaring en idee voor een kankervrije wereld. Not rated yet
Helaas ben ik sinds mei zelf kankerpatient.Niet meer te genezen zoals men zegt. Wat voor mij als een paal boven water staat dat je een betere kans …

Click here to write your own.