SprayvitaminenOrale absorptie door sprayvitaminenWanneer men voedingssupplementen gebruikt, is het belangrijk dat deze optimaal door het lichaam worden opgenomen.

De wetenschap heeft allang ontdekt dat orale absorptie door sprayvitaminen de voorkeur heeft bij het doseren van vele medicijnen. Denk aan het tabletje onder tong bij een hartpatiënt. Orale spray absorptie zal in de toekomst steeds meer gebruikt worden voor tal van middelen, waaronder insuline, interferon en diverse dieetmiddelen. De spray vorm is er nu ook voor vitaminen en mineralen. Door deze voedingsstoffen in het mondslijmvlies te sprayen worden deze direct opgenomen in de cellen van het lichaam. Er zijn geen slikproblemen meer, terwijl het totale spijsverteringskanaal wordt ontzien. Bewezen en gedocumenteerd is dat de opname van spray vitaminen 90 – 95 % bedraagt binnen 22 seconden, terwijl de opname via pilvorm slechts 5 – 8 % bedraagt.


sprays, sprayvitaminen, vitaminen, kankerEr zijn 10 redenen om te kiezen voor spray vitaminen:

1 – snelle en hoge opname in het lichaam

2 – gemakkelijk mee te nemen

3 – overal zonder water in te nemen

4 – zuivere, pure ingrediënten

5 – geen spijsverteringsproblemen

6 – kosher, extra garantie voor zuiverheid

7 – geen vul- of conserveringsmiddelen

8 – geen slikproblemen

9 – veilig en zuinig in gebruik

10 – bereid onder de strenge kwaliteitseisen van de FDA en de NAC


vitaminenspray, vitamine C, borstkankerDe totstandkoming van de spray vitaminen was zo veelbetekenend dat op deze producten wereldwijd de patenten zijn verkregen.

Het gaat er immers niet om wat u inneemt, maar wat u opneemt!

Bent u geïnteresseerd, neemt u dan gerust contact met mij op via het contactformulier van deze website.

contactpagina


B12 tekort aanvullen

Klik hier voor het assortiment

vitaminensprays, voedingssupplementen, kankerShare this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.