Stoppen met roken
Roken en kanker


Het risico dat rokers kanker ontwikkelen is groter in verhouding tot de niet-rokers. Dat heeft niet alleen betrekking op longkanker, maar ook op andere soorten kanker. Er kunnen zich bijvoorbeeld als gevolg van het roken tumoren ontwikkelen in het gebied rond het hoofd en de hals. Daarbij kunt u denken aan het ontstaan van een tumor in de mond, maar ook aan tongkanker, keelkanker of kanker aan de slokdarm.


Rokers krijgen nicotine en andere giftige stoffen binnen en deze komen terecht in de longen bij het inhaleren. De giftige stoffen worden echter ook door het bloed opgenomen en kunnen daardoor cellen beschadigingen van onder meer de maag, lever en de alvleesklier. Hierdoor worden de lichaamscellen meer gevoelig voor de kankerverwekkende stoffen.


Stoppen met roken


Stoppen met roken is iets waar veel rokers erg tegenaan hikken. De meeste rokers zouden wel willen stoppen met roken en zijn er vaak ook wel van overtuigd dat ze ooit stoppen. De meeste sigaretten worden gerookt, niet omdat men dat nou zo lekker vindt, maar gewoon uit pure verslaving.


Als je denkt om te gaan stoppen met roken, maar nog twijfelt kan het volgende jou misschien een eindje op weg helpen om de keuze makkelijker te maken. Schrijf eens zoveel mogelijk redenen op waarom je eigenlijk zo graag zou willen stoppen met roken.
Maak ook een lijstje waar je de redenen opschrijft waarom je juist niet zou willen stoppen met roken. Als je de redenen goed met elkaar gaat vergelijken moet je jezelf eens afvragen aan welke redenen je nou het meeste waarde hecht. Je zou nu een dag kunnen gaan prikken om te stoppen met roken.


Een bijzondere en zeer effectieve manier om te stoppen met roken biedt het AOT Instituut


Dit gebeurt er met je lichaam als je stopt met roken !!!


Een vale huid, kortademig, weinig energie, een vies rochelhoestje. Je gezondheid heeft als roker veel te verduren.


Binnen 20 minuten
Geloof het of niet maar binnen een half uur verandert er al heel wat als je met roken stopt. Zo is je bloeddruk en je polsslag binnen 20 minuten weer normaal.


Binnen 2 uur
De behoefte aan nicotine speelt 2 uur na je laatste sigaret meestal weer op. Dit kan gepaard gaan met een gevoel van onrust, een sterk hongergevoel en een enorme behoefte om je volgende sigaret te roken.


Binnen 8 uur
Het niveau koolmonoxide in je bloed en ook het zuurstofgehalte worden normaal.


Binnen 24 uur
De kans op een hartaanval wordt minder.


Binnen 48 uur
Het vermogen om te proeven en te ruiken verbetert omdat de uiteinden van je zenuwen zich opnieuw groeperen.


Binnen 3 dagen
De nicotine is compleet verdwenen uit je lichaam. Het ademen wordt makkelijker.Binnen 2 tot 3 maanden
Je longcapaciteit verbetert met 30 procent. Je bloedcirculatie is verbeterd en je raakt minder snel buiten adem bij bewegen.


Binnen 1 tot 9 maanden
De trilharen die je longen tegen ’vuil’ beschermen groeien terug, waardoor je longen beter met slijm kunnen omgaan, weer schoon worden en infecties kunnen voorkomen. Je voelt dat je meer energie krijgt.


Binnen 2 jaar
De kans op een hartaanval is nu hetzelfde als een niet-roker.


Binnen 5 jaar
De kans op longkanker voor een roker die een pakje per dag rookt, is met de helft afgenomen. De kans op een beroerte is ook afgenomen. De kans op mond- en keelkanker is vergeleken met een roker voor de helft afgenomen.


Binnen 10 jaar
Het aantal doden aan longkanker is hetzelfde als bij personen die niet roken.


Binnen 15 jaar
De kans op hart- en vaatziekten is hetzelfde als bij een persoon die nog nooit heeft gerookt.


En als laatste: onthoud dat niet-rokers gemiddeld 14 jaar langer leven dan rokers.Stoppen met roken: zo lukt het wel.


Stop op maandag
Onderzoek heeft aangetoond dat mensen die op maandag stoppen hun poging langer volhouden omdat de dagen daarna gevuld zijn met werk of studie. In het weekend stoppen heeft minder zin, omdat er teveel verleidingen op de loer liggen.


Ga naar de sportschool
Beweging zorgt ervoor dat je minder snakt naar een sigaret doordat er dopamine en serotine vrijkomen in de hersenen. Deze stofjes stimuleren bepaalde zenuwcellen, net als een sigaretje dat doet.


Associeer rook met iets vies
Een recente studie suggereert dat roken minder fijn wordt wanneer er in de hersenen een negatieve associatie ontstaat. Denk de volgende keer dat je een sigaretje opsteekt dus eens aan een extreem vieze geur.


Ontspan
Omdat veel rokers sigaretten gebruiken als momentje van ontspanning, suggereert de Amerikaanse Mayo Clinic dat het vinden van andere kalmerende activiteiten zoals yoga of andere ontspanningsoefeningen hetzelfde effect kan hebben.


Doen, in één keer
Volgens wetenschappers werkt het beter om meteen te stoppen, in plaats van geleidelijk af te bouwen. Je zult aan het begin zeker ontwenningsverschijnselen ervaren, maar die zullen minder lang duren.


Wie schrijft, die blijft
Het Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention adviseert om vooral eerst eens na te denken waarom je wil stoppen. Is het voor je gezondheid? Voor je gezin? Is het te duur? Zoek naar motivaties en noteer deze als steuntje in de rug op moeilijke momenten.


Zoek steun
Licht je directe omgeving in over je plan om te stoppen. Zij kunnen er rekening mee houden en je om te beginnen geen sigaret meer aanbieden. Beter nog, vind iemand die ook wil stoppen!Van Stoppen met roken naar Handboek Kanker

Transfer Factor ondersteunt je immuunsysteem

Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.