Borstkanker genezen

by Ronald
(België)

Dag lieve mensen,

Bij mijn vriendin is ongeveer drie maanden geleden (begin juni) kwaadaardige borstkanker vastgesteld door middel van een mammografie/echografie/MRI/biopsie. De oncoloog/chirurg drong erop aan zo snel mogelijk een mastectomie uit te voeren, gevolgd door chemo en bestraling. Een 'second opinion' bevestigde dit advies.

Puur toevallig ontdekten we, een dag voor de geplande operatie, een theorie over kanker: German New Medicine (GNM). Schoorvoetend besloten we de operatie uit te stellen om dit spoor uit te diepen.

Eind juli besloten we het conventioneel traject te verlaten en verder te gaan met GNM, aangevuld met een speciaal dieet dat onder andere bestond uit Amygdalin, 10gr vitamine c per dag, algen, enzovoort, en vertrouwen in de Kracht/Intelligentie die ervoor zorgt dat in elke cel van ons lichaam (50-70 triljoen in totaal) 100.000 processen per seconde gelijktijdig plaatsvinden - beter bekend onder de naam 'God'.

Officieel luidde het dat we de klassieke behandeling afgewezen hadden en dat we de voorkeur gaven aan een 'watch and see' aanpak.

Ondertussen hebben we heel wat achtergrondinformatie over kanker opgespoord. Zo is ondermeer bekend dat grootschallig onderzoek uitgewezen heeft dat 22% tot 33% van vroegtijdig ontdekte borstkanker, zonder behandeling (dus zonder operatie, chemo, bestraling) vanzelf weer verdwijnt.

Dit sterkte ons in de overtuiging dat de GNM-theorie klopt. We hebben trouwens ook een 7 uur durende lezing hierover bijgewoond en mensen bezocht die de werking van GNM aan de lijve ondervonden hebben (een ervan was een vrouw bij wie zich in de loop van ongeveer 2 1/2 jaar een tumor onwikkeld had in haar rechterborst, van 8 cm x 4 cm. Ondanks (of beter, doordat) zij en haar man tientallen jaren in de gezondheidssector gewerkt hadden, wilden ze niets weten van een conventionele behandeling. Eerst later kwamen ze in contact met GNM en herkende hierdoor het ontstaans- en genezingsverloop van haar tumor).


Drie maanden later (op donderdag 24 september 2009) toonde een follow-up echografie aan dat de beelden van de eerste echografie niet meer terug te vinden zijn. De dokter/radioloog kon zijn ogen niet geloven toen wij hem de cd's van de eerder genomen echografies toonden en stond er op zijn onderzoek over te doen. Dit keer ging hij nog grondiger te werk (hij wist nu precies waar de tumors zich bevonden - een van 11mmx9mm en een van ongeveer 5mmx5mm). Na wat een eeuwigheid leek haalde hij echter zijn schouders op en zei: "Tja, dan is't weg hè...".

We hebben het volledige, door onze huisdokter uitgeprinte, dossier in ons bezit (inclusief het resultaat van de biopsie).

Wij beseffen terdege dat ons verhaal moeilijk te bevatten is, maar ik zou het niet in mijn hoofd halen dit te verzinnen en daarmee mensen in gevaar te brengen. De beslissing om 'alternatief' te gaan moet grondig afgewogen worden en kan iemand enkel zelf nemen.

Toen ik aan de man die de lezing over GNM gaf, vroeg (smeekte, bijna): "raad u ons echt aan met GNM verder te gaan?" antwoordde hij dat wij dit enkel zelf konden beslissen en dat we er dan wel echt moesten in geloven (omdat het enorm moeilijk is de levenslange conditionering te doorbreken die bijna iedereen doodsangst bezorgd bij het aanhoren van de diagnose: "KANKER".)

Wij wensen iedereen hier nog veel succes en sterkte toe.

Comments for Borstkanker genezen

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Mar 17, 2015
Rating
starstarstarstarstar
Thanks
by: Theresa

Breast cancer can be cured if it is diagnosed in the earlier stages itself. In most of the cases it’s the late diagnosing that makes the cases worse and non-curable. And reading this article, I bet that it would definitely help a lot of people.

Jan 20, 2013
Rating
starstarstarstarstar
Borstkanker en GNM
by: Anonymous

Een reactie op het bericht van Ronald,
Ook ik heb in juni 2011 de diagnose borstkanker gekregen en volgens de inzichten van de GNM gewerkt. Heb geen enkele reguliere behandeling of operatie gedaan en wil zeggen dat het erg goed met mij gaat en ik een hoop geleerd heb over mezelf en conflicten heb opgelost die ervoor gezorgd hadden dat ik 'ziek' werd.

Oct 13, 2011
Rating
starstarstarstarstar
Alles nog steeds prima
by: Ronald

Hoewel ik nauwelijks nog actief ben op forums, en dergelijke, i.v.m. kanker (je moet uiteindelijk zelf beslissen of je bijvoorbeeld de verificaties van GNM, zoals gepubliceerd op tal van GNM-websites, overtuigend vindt), maar wil toch nog even vermelden dat tot op heden de gezondheid van mijn, jammer genoeg ondertussen ex-vriendin, nog altijd prima gaat.

Ronald

Aug 10, 2011
Rating
starstarstarstarstar
genezen van kanker door hypnotherapie
by: Anonymous


Hallo,
ja, het is inderdaad vreemd dat mensen niet reageren op zo'n zaken, maar ik heb dat ook.

Kanker kan inderdaad genezen worden. Ik ben hypnotherapeut en werk ongeveer op de wijze methode van Gerald Kein, hypnotherapeut uit Florida.

2 sessies en de kanker is verdwenen. Genezen door het eigen immuunsysteem. Het geheim hierachter is dat kanker een veelal emotionele oorzaak heeft, gebaseerd op wat gebeurtenissen en meer nog personen je hebben aangedaan.
Deze oorzaak sporen we op en behandelen we. Daarna heeft de kanker geen reden van bestaan meer (kanker is inderdaad een signaal en niets meer).


Groeten

Bernard Rapol

http://bernardrapol.webs.com

Nov 27, 2010
Rating
starstarstarstarstar
Hoe geloof je welzijn beïnvloedt
by: Ronald

Meer recentelijk stootte ik op het werk van Prof. Bruce Lipton. Heb ondertussen twee boeken van hem aan mijn privé-bib toegevoegd:

'The Biology of Belief: Unleashing the Power of Consciousness, Matter, & Miracles'

en

'Spontaneous Evolution: Our Positive Future (and a Way to Get There from Here)'

Ook heb ik verschillende DVD's van hem.

Op 'YouTube' kan je meer te weten komen over zijn bevindingen i.v.m. hoe 'genen' voor het overgrote deel aan- en uitgezet worden door omgevingsfaktoren (in de eerste plaats 'emoties', 'gevoelens', en hoe bij de meeste mensen reeds van kort na hun geboorte het 'slachtoffer-bewustzijn' geprogrammeerd wordt). Mantra's zoals 'als je ziek bent kan de dokter je genezen' - een conditionering die trouwens maakt dat je je al beter voelt als je in de wachtkamer van de dokter plaatsneemt, hetzelfde geldt voor de tandarts...

Een goed video-fragment om te beginnen vind ik persoonlijk het volgende:

http://www.youtube.com/watch?v=VYYXq1Ox4sk

of Google op: 'Bruce Lipton The Power Of Consciousness YouTube'

Ook heb ik een poging gedaan om wat informatie in een site te steken: www.ronaldvanlooy.be

Veel plezier ermee.

Ronald

Nov 27, 2010
Rating
starstarstarstarstar
GNM
by: Ronald

Een paar leerrijke sites zijn:

http://www.gnm-nl.be (of Google: 'gnm-nl)

http://www.pilhar.com/ (of Google: 'helmut pilhar')

http://learninggnm.com/home.html (of Google: 'learninggnm')

Het was het interview tussen Dr. Hamer en prof. J. Miklosko, prorector aan de universiteit van Trnava in Slowakije, dat ik ontdekte de nacht voor de geplande mastectomie bij mijn vriending, hetgeen ons leven een drastische wending heeft gegeven.

(http://www.gnm-nl.be/index.php?option=com_content&view=article&id=377:gesprek-tussen-prof-miklosko-en-dr-hamer&catid=916:dr-hamer&Itemid=108)

De commentaren (in het Duits) bij volgende link zijn zeer verhelderend wat betreft het feit dat GNM na ongeveer 30 jaar van heftige tegenstand vanuit de conventionele medische hoek nog steeds niet getest is (GNM is wel reeds ongeveer 30 keer geverifieerd door allerlei dokters/proffesoren, in ziekenhuizen, zelfs in een universiteit - Trnava - maar dit wordt eveneens niet erkend door de gevestigde medische autoriteiten).

http://blog.br-online.de/report-muenchen/2010/09/27/dudiose-germanische-wunderheiler.html#comment-2343

Als deze link niet gepubliceerd wordt op deze site kan je met Google zoeken op volgende tekst:

'report-muenchen/2010/09/27/' en het video-fragment aanklikken met de titel 'Die Diagnose Krebs stürzt viele Menschen in ...'

Met mijn vriendin gaat het nog steeds prima.

Hoop dat je hier iets aan hebt.

groetjes,

Ronald

Nov 22, 2010
Rating
starstarstarstarstar
Borstkanker genezen
by: Saskia

Ha Ronald,

Wat een mooi verhaal.
Het maakt me erg nieuwsgierig!
GNM is mij niet bekend en ik vraag me dan ook af wat het inhoud. Is er een boek of website of zou je er zelf meer over kunnen vertellen?

Groetjes, Saskia

Sep 09, 2010
Rating
starstarstarstarstar
Update september 2010
by: Ronald

Weer 7 maanden voorbij, sinds het laatste echografisch onderzoek. Mijn vriendin voelt zich nog steeds prima.

Toch verbazingwekkend dat tot nog toe NIEMAND op dit bericht gereageerd heeft. Vreemd...

Apr 18, 2010
Rating
starstarstarstarstar
update
by: Ronald


Nog steeds geen enkel commentaar op ons 'verhaal', vreemd toch...

Enfin. We hebben ondertussen nog een echografie laten maken bij dezelfde dokter/radioloog die op 24 september 2009 officieel verklaarde dat de vroegere echografische beelden niet meer terug te vinden waren. Dit keer hadden we hem echter op voorhand het medisch dossier overhandigd (uitslag van de biopsie, enz.). Ook stond in het verwijsbriefje van onze huisdokter het verzoek om niet enkel hem, maar ook de oncoloog - die er van in het begin op gestaan had een mastectomie uit te voeren - op de hoogte te houden.

Gevolg was dat deze keer alle vriendelijkheid tijdens dit onderzoek ontbrak en er een zeer eigenaardig resultaat uit de bus kwam: de reeds bekende tumoren (die op 24 september verdwenen waren) waren nu 'niet meer duidelijk terug te vinden' en er was sprake van een nieuw tumoraal proces...

Op de foto's is inderdaad een vage vlek te zien, maar wel op de locatie waar men de eerste tumor ontdekt had. Toen ik deze dokter later op de dag telefonisch om uitleg vroeg (waarom hij nu tegen mijn vriendin gezegd had dat er nog iets zat en dat ze dat wel wist - ondanks het feit dat hij op 24 september verklaard had dat er niks meer zat), reageerde hij zeer bars: "kanker verdwijnt niet zomaar vanzelf!" In verband met het onderzoek op 24 september mompelde hij dat echografische beelden niet heel betrouwbaar waren...

Toen hij ook nog ontkende dat hij op 24 september 2009 onze huisarts telefonisch verzekerd had dat hij 100% achter zijn bevindingen stond, was voor mij de maat vol en heb ik de hoorn op de haak gegooid.

We zijn nu alweer een drietal verder (en een jaar na het eerste mammografische onderzoek dat heel dit circus in beweging gezet heeft) en mijn vriendin voelt zich uitstekend. Ook is op de plaats waar het letsel zich zou moeten bevinden (al een jaar) niets te zien of te voelen.

Beste wensen aan iedereen.

Ronald

Jan 14, 2010
Rating
starstarstarstarstar
geen commentaar
by: Ronald

Vreemd genoeg heeft nog niemand hier op ons verhaal gereageerd.

We zijn nu toch weer een viertal maanden verder en met mijn vriendin gaat alles nog steeds heel goed.

Waarschijnlijk laat ze deze maand nog een echografie nemen, hoewel ze me vandaag (14 januari 2010) nog toevertrouwde dat ze daar momenteel helemaal geen behoefte meer toe voelt.

Ik laat het aan haar over, maar heb zelf ook geen twijfels door het feit dat sinds de eerste mammografie al bijna 9 maanden verstreken zijn en 'voelbare knobbels' totaal ontbreken (de locatie waar deze zich aanvankelijk bevonden is bovenaan - op 11 en 12 uur, zoals dat in het medisch jargon heet - en dus heel zicht-/voelbaar).

groetjes aan iedereen,

Ronald

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to UW verhaal.