Borstkanker operatie en toch geen bestraling.

by Cindy
(Amsterdam)

Is bestraling of chemotherapie soms niet schadelijker?
Specialisten hebben verteld, dat er geen garantie is dat er cellen onbeschadigd blijven. Hierdoor zou er opnieuw kanker kunnen ontstaan.
Iemand adviseerde mij om 'zuurzak tegen kanker' op te zoeken op internet.
Sinds ik de thee drink gaat het prima met mij.
De artsen staan nog steeds voor een raadsel. Ik ben schoon en ga zo verder.

fingerpant@hotmail.com

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to UW verhaal.