Geen Kanker, maar Wel Groot leed

by Bastiaan
(Burgerveen)

Ik heb ook enige tijd een ziekte gehad, die ik ook, voorbij ben gekomen, door alle pijn, elk moment weer zelf te dragen, te ondergaan, en te zien, er is een grotere kracht dan die van jezelf die je erdoorheen helpt,

samen met praten tegen God, en een beetje meehelpen aan anderen die ook het moeillijk hebben.

Want door met god te praten, leer je ook alle andere dingen, langzaam te kunnen, zonder er een drempel voor te hebben of erg bang te zijn.

Mijn ziekte, was gedeeltelijk lichamelijk nog ononderzocht,
en gedeeltelijk, op zielsvlak, een groot gebrek aan
zelfwaardegeving.

Dat laatste heb ik nog steeds, ben meer bereidt vor anderen te doen, dan voor mezelf.

Een hele mooie website!
En veel sterkte en kracht toegewenst met je eigen bedrijf,

en met die springplank, ik verwacht een schone sprong met een zilveren medaille voor je werk!.

Dank je wel voor de goede moed op het pad naar vredig zijn.
en gelukkig zijn.

-Bastiaan

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to UW verhaal.