Griep of toch iets heel anders��.!!!

by CATHARINA
(NETHERLANDS)

Griep of toch iets heel anders��.!!!

In de zomer van 2004 ontstond er in mijn leven een zeer dramatisch conflict. Plaats en beleving hieromtrent staan in mijn geheugen gegrift. Dit conflict ervaarde ik min of meer isolatief en duurde voort tot aan april 2007.

Vanaf het ontstaan van het conflict begon er een tumor te groeien in mijn rechter borst die ik pas opmerkte na enkele maanden. Deze was 32 maanden later uitgegroeid tot 7cm lengte en 2 vingers breed.
Van de Germanische Neue Medicine van dr HAMER wisten we helemaal " NIETS"

Hoewel het conflict na die 32 maanden feitelijk niet opgelost was , keerde er wel een zekere vrede terug, welke werd vooraf gegaan door een vorm van berusting.

In de tweede week van april 2007 kreeg ik griep , dacht ik , maar het was wel een griep van de allerbovenste plank met dagelijks tot 40 graden koorts. Bij ondervraging over hoe of wat ik nou voelde zei ik steeds het zelfde, " het is " OORLOG IN MIJN HOOFD" . Ik had dus een daverende hoofdpijn, waarvan de locatie zeer goed aanwijsbaar was .
Deze crisis was zeer heftig en duurde 8 dagen lang , en al die tijd at ik niet maar
dronk veel .
Op de 9de dag trad er verbetering op , geen koorts meer en kon ik in een relaxstoel liggend de dag doorbrengen . Ik had wel een overweldigend gevoel van uitputting, die zelfs zo erg was dat ik dacht "DIT KOMT NOOIT MEER GOED"
Ik voelde me finaal gesloopt !

In de week van mijn"GRIEP"was ik 4,5 kilo afgevallen. Mijn eetlust was totaal weg en alleen onder grote aandrang en lekkere hapjes at ik ,dit wel met lange tanden en veel tegenzin. Wat me opviel en zeer verbaasde op dat moment was mijn HUNKERING NAAR KOFFIE, dit had ik nooit gehad. Normaal vind ik koffie lekker maar zeker niet meer dan dat. Deze situatie van extreme vermoeidheid en uitputting duurde een week , daarna nam de vermoeidheid langzaam af en kreeg ik mijn krachten terug .

Vanaf die tijd slonk de tumor en na ruim 3 maanden was hij niet meer te traceren , deze werd afgebouwd door de microben zoals we nu weten , maar toen wisten we dat niet.

Pas in dec 2007 kwamen we op het spoor van dr HAMER en konden we linken gaan leggen met mijn situatie en zijn ontdekkingen van de 5 biologische natuurwetten . Nu weten we dat de griep te maken had met de herstelfase die optrad nadat het biologische zorg/strijd conflict was opgelost, althans niet meer actief beleefd werd doordat er berusting was gekomen begin april 2007. In feite was de griep het eerste deel van de genezingsfase, die volgens de GNM bij elke ziekte maar bij verschillende ziekten steeds op verschillende wijze optreedt.

Na het eerste deel van de genezingsfase begon de tweede periode van de genezingsfase , waarin volgens de GNM zeer vaak sprake is van extreme vermoeidheid/uitputting ,lichaam in soms zeer diepe vagotonie, in tegenstelling tot de continue sympathicotonie tijdens de conflictactieve fase, waarbij de diepte van vagotonie mede wordt bepaald door de conflictmassa (=intensiteit/duur van het conflict). Deze extreme vermoeidheid is de reden geweest waarom mijn lichaam naar koffie snakte , een te diepe vagotonie is immers levensbedreigend voor een mens. Koffie brengt het lichaam naar de sympathicotone zijde. De pijn in mijn hoofd tijdens de griep is nu ook heel goed te verklaren; de Hamerse Haard in mijn hersenen werd gerepareerd en vervangen door gliacellen (bindweefsel) waarbij ook tijdelijk een oedeem gevormd werd dat druk uitoefende op de omliggende weefsels. Ik ben overigens rechtshandig, en de tumor zat ook rechts. Ik had een zorg/strijd conflict
met een nietbloedverwant, dit alles volledig in overeenkomst met de vijf biologische natuurwetten van de GNM.

Nog even dit : omdat wij geen levensbedreigende situatie ervoeren hebben we geen medische hulp ingeroepen , nog aan het begin nog aan het eind . Want mijn kracht nam niet af, mijn eetlust was normaal , slapen meestal goed , mijn gewicht bleef onveranderd en wij hadden geen bovenmaatse bezorgdheid in ons hart.
En voor griep haal je de dokter niet !!!

De grote les die wij leerden was deze :
MENSENKIND , LOS JE CONFLICTEN OP VOOR ZOVER HET VAN JOU AFHANGT , PRAAT ER OVER , IS DAT NIET MOGELIJK VERGEEF DIE ANDER DAN EN LAAT HET LOS , ZO NODIG 10 KEER OP EEN DAG !


Een zeer dankbare ervaringsdeskundige in de menopauze .

P.S.:ook voor de mammografie heb ik altijd vriendelijk bedankt,
niet uit eigen wijsheid maar vanwege een natuurlijke aversie
tegen r�ntgenstralen ,plus het idiote vangnet wat ze gebruiken .
Een paar foute cellen is al een reden om�����..!!!!!!!!!!!!!

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to UW verhaal.