Kankervoorbij: het is tijd voor verandering!

Kankervoorbij: Over Kanker, Voeding, Vechten, Veranderen en Leven

Blijf Betrokken en Actief

Maak uw eigen Persoonlijke Gezondheids Programma


Kankervoorbij is een website die gaat over alle facetten van het leven die door kanker worden aangeraakt.
Kankervoorbij gaat over beleving, behandeling, verwerking, relaties, werk, dieet, energie en opnieuw het leven aangaan.
Kankervoorbij gaat over gezondheid, en wat je zelf kunt bijdragen om gezond en vitaal te blijven.


Om een goede beslissing te nemen over de te volgen weg is het belangrijk om bij de diagnose 'kanker' je te verdiepen in zowel de reguliere als de niet-toxische tumortherapie.
Daarnaast vindt u op deze website ook informatie over de psychische achtergronden van kanker.


Bij het woord 'Kanker' wordt vaak gedacht aan een lokale tumor, chemotherapie en/of bestraling en dood. Kanker is echter veel meer dan dat.
Kanker kan gezien worden als een ziekte van het hele metabolisme, voornamelijk geconcentreerd op de lever die de opeenhoping van giftige stoffen niet kwijt kan raken.
Naarmate het lichaam meer vergiftigd raakt, kan het zich ook minder gemakkelijk verdedigen en vermindert het zelfgenezend vermogen.
Kanker is een chronische ontaardingsziekte, die alle belangrijke organen aantast en waarbij het lichaam zo vergiftigd raakt dat het geen rijpe cellen meer kan produceren, maar alleen maar cellen in het embryonale stadium, die niets anders kunnen dan zichzelf reproduceren.


Kanker is een degeneratieproces.
Regeneratie is alleen mogelijk door het metabolisme zelf. Het is zwaar werk om dit te herstellen, maar het is noodzakelijk en vormt de laatste kans voor vergevorderde ziektegevallen.
Misschien is kanker wel de noodklok van de natuur.
Het is tijd om de redenen om in leven te willen blijven eens op een rijtje te zetten.
Maar bovenal is het tijd voor verandering.
Het is tijd om voor jezelf te zorgen en om jezelf belangrijk genoeg te vinden.


Met deze website wil ik niet alleen graag kankerpatienten ondersteunen, maar ook de mensen in hun nabijheid.
Daarnaast hoop ik dat gezonde mensen inzicht krijgen in het proces dat kanker in het leven teweeg brengt, maar ook dat je zelf veel kunt doen om kanker te voorkomen.
Voor de kankerpatient is het van het grootste belang om na te gaan of hij zijn eigen leven leeft, of dat er sprake is van leven volgens van buitenaf opgelegde patronen.
Kanker is, naast een levensbedreigende ziekte ook een luide 'wake-up call'.
Het is erop of er onder, nu of nooit.
Vecht, verander, ga ervoor!

Mijn boek


In mijn boek "Regenbogen en Sterrenlicht" vindt u mijn persoonlijke verhaal.
Een zoektocht naar gezondheid, maar ook een spiegel naar de samenleving.
Een boek over emoties, maar ook inzichten in mijn persoonlijke leven over het onstaan van kanker.

Telefonische hulplijn 0900-0511 box 3624


Hebt u behoefte om even te spreken met een ervaringsdeskundige, of heeft u vragen?
Weet u als naaste niet goed hoe u met de situatie om moet gaan?
Via mijn telefonische hulplijn ben ik bereikbaar voor u. (90 c/pm)

Versterk uw immuunsysteem


Het is wetenschappelijk vastgesteld dat naarmate we ouder worden, ons immuunsysteem zwakker word.
Bijna niemand weet, dat na een operatie onder volledige narcose, het immuunsysteem 6 tot 10 maanden plat ligt.
Daarom op deze website informatie over een uitstekend product wat het immuunsysteem stimuleert en repareert!!! De naam van dit product is Transfer Factor.

Hoe het begon:


'In een oogwenk van een seconde sneed de immense schrik van het heldere weten door me heen, terwijl ik in gedachten tegen mezelf schreeuwde: “Nee! Niet ik! Niet in dit lijf! Niet in dit mooie sterke lijf!”
Maar natuurlijk wist ik het al lang: dit was fout.
Helemaal fout!'


Nog nooit had ik zo’n scherpe schrik in mijn lichaam gevoeld als op het moment dat ik ontdekte dat ik borstkanker had.
En ik, die veertig jaar kerngezond was geweest, kwam terecht in een medische wereld waarvan ik geen enkel besef had dat die bestond.
De boodschap die mijn intuïtie me gaf, was “Handelen”, niet ”Je gaat dood”.
Over hoe ik gehandeld heb in de zware jaren die volgden, gaat deze website.
Over wat de ziekte kanker in je leven teweeg brengt, over wat er gebeurt in je omgeving, over voeding, dieet, innerlijke strijd, boeken en dromen.
Want door vast te houden aan je dromen grijp je je vast aan het leven en lever je een bijdrage aan je genezing.


Mijn artsen in het ziekenhuis gaven aan dat het voldoende was om met de behandeling de kwaal aan te pakken. Ik had “gewoon” pech gehad dat ik op mijn 41e kanker kreeg.
Zelf zat ik op een totaal ander spoor. Als een mens ziek is, is zijn hele wezen ziek .
Met kanker valt niet te spotten. Ik wist dat het nodig was mijn leven volledig onder de loep te nemen.


Ik wil de lezer graag meenemen op die reis, waarin ik op alle facetten van het leven aan de slag ging.
Over de zoektocht om mijn energie terug te winnen, over middelen als Noni en Transfer Factor, die mijn immuunsysteem opbouwden.
Er is informatie over het kankerdieet van dr. Houtsmuller en over de beste manier om vitaminen op te nemen in het lichaam.
Deze site is niet volledig zonder borstkanker informatie, maar vooral ook wil ik vertellen over mijn persoonlijke ontwikkeling, over hoe ik creativiteit in mijn leven liet stromen en verantwoordelijkheid nam voor de creatie van mijn eigen leven.
Ik volgde met succes een opleiding voor Sociaal-Spiritueel hulpverlener en leidde mijn carriere in een andere richting.


De kanker is tot op de dag van vandaag niet terug gekomen.
Ik ben een ander mens dan de vrouw die in 1997 borstkanker kreeg.
Ik sta dichter bij het leven dan toen ik nog volop participeerde in onze prestatiegerichte samenleving.
Op die manier bekeken is kanker niet alleen maar negatief.


Kanker heeft me geleerd schoon schip te maken.
Kanker heeft me bevestigd dat ik van koers moest veranderen.
Kanker toont aan dat de belangrijkste pijlers in een mensenleven vertrouwen en liefde zijn.
Maar bovenal heeft kanker me laten beseffen dat mijn vertrouwen in een allesomvattende kracht onverwoestbaar is.
Dat ik een deeltje ben van die kracht.
Dat ik een klein mens ben, maar dat ik in die kleinheid groot mag zijn.
Uiteindelijk zal kanker ervoor zorgen dat ik mijn vleugels uit zal slaan en dat ik word wie ik wezenlijk ben.

Belangrijk


De inhoud van deze website weerspiegelt mijn persoonlijke ervaringen met bepaalde keuzes die ik gemaakt heb.
Als u tips of informatie uit deze site haalt, moet u weten dat ze bedoeld zijn als aanvulling op en niet als vervanging van het advies van uw arts of van andere professionele hulpverleners, die u in alle gevallen dient te raadplegen voor alle symptomen die een diagnose of medische aandacht vereisen, of voordat u ophoudt of begint met een bepaalde medicatie, behandeling of dieet.

Uw gastvrouw op deze website,

Foekje Meijer-Linstra

P.S. Aan deze website wordt regelmatig gewerkt.

Kankervoorbij
De weg naar herstel na de diagnose 'kanker'.
Het verzwegen verhaal over kanker
Het verzwegen verhaal over kanker
Transfer Factor als onmisbare ondersteuning voor het immuunsysteem
Transfer Factor ondersteunt en repareert het immuunsysteem
Mijn boek Regenbogen en Sterrenlicht
Bestel mijn boek: Het autobiografische verhaal van Foekje
Handboek Kanker
Handboek Kanker
Kanker
Wat is kanker?
Preventie voor kanker
Preventie bij kanker
Informatie over borstkanker
Informatie over borstkanker
Beleving van kanker
Beleving van Kanker
Behandeling van Kanker
Behandeling van Kanker
Chemo
Chemo? Of kan ik zelf kiezen?
Spontane genezing
Spontane genezing, de mogelijkheid van het onmogelijke
Wat hebben alternatieve geneeswijzen gemeen?
Wat hebben alternatieve geneeswijzen gemeen?
Water, een goedkoop medicijn
Water, een goedkoop medicijn
Keltisch zeezout
Keltisch zeezout zuivert het lichaam
Minerale celzouten
Minerale celzouten, een veilige natuurgeneeskundige therapie
Hoe zorgt stress voor gezwellen?
Hoe zorgt stress voor gezwellen?
Ziek door electrosmog
Worden wij ziek door electrosmog?
Psychische achtergronden van kanker
Wat zijn de psychische achtergronden van kanker?
Dieet
Dieet
Voeding
Voeding is een belangrijk element in gezond zijn.
Vitaminen en Mineralen
Vitaminen en Mineralen
Contact
Contact kankervoorbij
De Bekers der Wijsheid
De Bekers der Wijsheid
Activiteiten
activiteiten
Levenskunst
Levenskunst
Nieuws
Laatste nieuws over Kankervoorbij
Dansen in de duisternis
Dansen in de duisternis
De patiente en de therapeut
De patiente en de therapeut
gedicht
gedicht
Omgaan met energieproblemen
Omgaan met energieproblemen
boeken over kanker
boeken over kanker
Kanker draagt de boodschap veranderen met zich mee
Wat moet veranderen als u kanker heeft?
Gezondheid en vitaliteit
Gezondheid en vitaliteit
Eigen bedrijf
Hoe start ik een eigen bedrijf?
Schrijven
Schrijven helpt bij verwerking
Leven
Wat is leven?
Genieten
Juist in een moeilijke periode is het belangrijk om te genieten.
Links
Links over gezondzijn en welbevinden
Samen tegen kanker
Samen tegen kanker
Uw verhaal
Uw verhaal op Kankervoorbij.com
Disclaimer
Disclaimer
Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.