kanker met humor !

by Dominic
(Nederland)


Het begin van het einde ...
Draai het gewoon om !!!

Denk maar niet dat jij je eige gaat doodlachen ... Dat word je niet gegund .

Humor en eten ...

Geneest alles ... Wie ben je !
Wie wil je zijn !
Wat eet je !
Wat weet je !
Wil je iets weten !
Wat ...
Hoe ...
Wanneer ...

Bedank de dag , bedank voor het lekkere eten . Bedank dat je wakker mag worden . Zeg dank je wel tegen jezelf .

Word vervolgd

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to UW verhaal.