Kanker ? ....nou en

by tine dekkers
(Rijkevorsel BelgiƩ)

Mijn kanker verhaal.
Op 40 jarige leeftijd kreeg ik baarmoederhals kanker.
De operaties die volgden waren nodig, omdat mijn darmen verbrand waren door de bestralingen.Vele kilo's lichter begon ik aan mijn verwerkings en overlevings proces.
Ik regelde alles wat nodig zou kunnen zijn om afscheid te nemen.
Mijn toenmalige echtgenoot bleef op de zijlijn
We hadden door zijn werk een weekend huwelijk en de kinderen ,zoon en dochter, hadden vriend en vriendin waar ze regelmatig naar toe gingen.
Veel alleen, dus tijd genoeg om na te denken hoe of wat verder.
Ik merkte dat ik veranderde, waren de medicijnen , dieet of bestralingen de oorzaak ?
Ook mijn gevoeligheid was vreemd, horen, zien, ruiken, dat ik dat nu pas ontdekte, het gaf mee een rijk vrij en intens blij gevoel of was ik gek aan het worden, dit kende ik nog niet en had er ook nooit van gehoord.
Hierdoor voelde ik me afgeschreven door iedereen, we verstonden elkaar niet meer
Daarna volgde scheiding, ontslag, kinderen de deur uit en 4 jaar alleen om te proberen weer aan het werk te komen,wat steeds niet lukte, het woord kanker vormde voor vele in die tijd een bedreiging.
Op mijn 50e ontmoette ik Karel en zijn gehuwd.
ik ben veel mensen om heen verloren, niet door overlijden maar door afgunst of jaloezie op mijn positieve levens instelling
Nu ik 70 ben en terug kijk,heeft kanker mijn leven verrijkt. me wakker gemaakt.
Ik kijk nu anders naar het leven en zorg goed voor mezelf.
De opgedane ervaring kan ik met weinig mensen delen en vond heel toevallig deze site.
Wel heb ik het idee, ondanks de vele publiciteit, dat er npg steeds angst is voor ziekte en dood, het bespreken en /of voorbereiden.
Ik voor mij heb geen angst meer , het ga me goed, geniet van het leven en overwin tegenslagen met een glimlach.
Met volle teugen geniet ik nu van mijn ontdekte schilderkunst
Warme groet van Mevr. Tine Hermans - Dekkers

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to UW verhaal.