KANKER PREVENTIE ZOALS TOEGEPAST DOOR H.C. BOTMA.

by H.C. Botma
(Delfgauw, Nederland)

Omstreeks 1972 las ik in het boek The Sleeping Profhet, een biografie over de beroemde paranormaal begaafde Edgar Cayce dat met de door Cayce doorgegeven informatie een aantal mensen waren genezen van kanker. En dat hij min of meer terloops had gezegd dat je niet voor kanker hoefde te vrezen als je per dag twee of drie amandelen zou eten. Nu, dat was niet zo moeilijk en haast niet te geloven maar de reputatie van Cayce was wel zodanig dat ik het serieus nam en vanaf die tijd stond er een pot met amandelen op de ontbijttafel en daar at ik per dag drie van op met een hap brood. Het was eigenlijk niet eens omdat ik bang was dat ik anders wel eens kanker zou kunnen krijgen want dat was in mijn familie nog nooit gebeurd. Ik sprak er dan ook zelden over.
Maar toen, in begin 2002, werd bij mijn jongste zus een fatale darmkanker geconstateerd en later in het jaar stierf zij. Het jaar daarop kreeg mijn oudste broer ook darmkanker maar die was er snel bij en hoefde alleen maar een stuk darm te missen. Hij is daarna ook amandelen gaan eten maar bezweek in 2009 aan een hartaanval.
In 2013 ontstond er naast mijn linkeroog een klein gezwelletje dat per dag iets groter werd en omdat het toch wel eens kanker zou kunnen zijn, vergrootte ik het aantal amandelen van 3 naar 5 per dag. Het had geen merkbaar effect op het groeien van dat gezwelletje. Inmiddels wist ik dat het effect van de amandelen ontstaat door de aanwezigheid van amygdaline. Dat is een natuurlijk stofje in heel veel planten, met name in pitten van vruchten. De moleculen daarvan zijn opgebouwd als een ring van koolstofatomen met 2 uitlopers. De ene bestaat uit 2 delen sucrose en de andere is een cyanide. Als die sucrose er door het alleen in kankercellen voorkomende enzym beta glucosidase is "afgesnoept" om er melkzuur van te maken dan is het restant van dat molecuul dodelijk voor de kankercel. Toen bedacht ik dat die enzymen (beta glucosidase)wel eens de sucrose die door het bloed wordt aangevoerd zouden kunnen prefereren en dat het dan zaak is om de aanvoer daarvan minimaal te maken. Dus al helemaal niet om samen met de amandelen brood met zoet beleg te eten zoals ik altijd deed want dat levert veel "losse" sucrose. Stel nu dat de hoeveelheid beta glucosidase is afgestemd op de gemiddelde dagelijkse aanvoer van glucoe dan is er een overcapaciteit van die enzymen in de ochtend want dan is het bloedsuiker gehalte op zijn laagst. En dan willen die enzymen de wellicht minder aantrekkelijke gebonden glucose ook wel aanpakken. Om dat idee te testen at ik de amandelen op de nuchtere maag. En zowaar, na twee dagen barstte het gezwelletje open, er kwam een druppel bloed uit en weldra was er niets meer van te zien. Dus van die tijd eet ik de amandelen altijd op de nuchtere maag. (Kort daarna kreeg ik in een speciale droom een soort bevestiging van dit eten op de nuchtere maag).
Op internet las ik dat bittere amandelen meer amygdaline bevatten dan de gewone zoete amandelen en dat abrikozenpitten (in feite de kernen van die pitten) er het rijkst aan zijn. Die bleken goed leverbaar en niet duur zodat ik nu 2 amandelen en 2 abrikozenpitjes per ochtend eet. Op internet verder zoekende naar amygdaline en kanker vond ik een boekje van ene dokter Binzel die met succes kanker behandelde met laetrile dat een sucrosegroep minder heeft dan amygdaline. Hij gebruikt behalve die laetrile een heel speciaal voedings patroon en legt er de nadruk op dat Laetrile en amygdaline alleen in de kankercellen kunnen komen met behulp van het metaal zink. Meestal komt er via onze voeding wel voldoende zink naar binnen maar voor de zekerheid slik ik elke dag een vitamine-metalen tablet waarin ook zink zit.
In 2015 werd ik enige tijd verdacht van het hebben van CLL of wel chronisch lymfatische leukemie maar daar was de oncoloog na enige tijd niet meer zo zeker van en ik mocht stoppen met zijn medicatie. In de tussentijd had ik tijdelijk wel 3 in plaats van 2 amandelen en abrikozenpitten gegeten.
Omdat ik er heilig van overtuigd ben dat op deze manier een goede preventie tegen kanker bestaat heb ik geprobeerd om er meer bekendheid aan te geven via de Stichtingen die zich bezighouden met inzamelen van geld voor genezing en preventie van kanker. Maar daar wil men er niet aan want men stelt dat amygdaline giftig is en dat er geen kanker mee kan worden genezen. Dat hoeft ook niet als het als preventie wel effectief is. Binzel laat trouwens zien dat het in vele gevallen wel genas. Vrije cyanide is inderdaad giftig maar die gebonden cyanidegroep van amygdaline is in gezonde cellen niet giftig, net zo min als het gebonden chloor in keukenzout giftig is.
Dat is allemaal bangmakerij. Boze tongen beweren dat het een kwestie van geld is want stel je eens voor dat deze preventie met succes op grote schaal werd toegepast. Dan zou een "bedrijfstak" van vele miljarden vrijwel werkloos worden. Dat is pas een ramp!


H.C. Botma hcbotma$gmail.com (het apenstaartje doet het even niet, vandaar de $)

Comments for KANKER PREVENTIE ZOALS TOEGEPAST DOOR H.C. BOTMA.

Average Rating starstarstarstar

Click here to add your own comments

Feb 06, 2018
Rating
starstarstarstarstar
verkoop van abrikozenpitjes verboden
by: hcbotma@gmail.com

Zoals vrij algemeen bekend is kan men kanker voorkomen door te zorgen dat de voeding voldoende amygdaline bevat. Een simpele manier om door voor te zorgen is het dagelijks eten van een paar pitjes van abrikozen. Pas echter wel op, want het gif dat in de amygdaline zit doodt weliswaar heel selectief de kankercellen maar als men een flink aantal pitjes kort na elkaar eet dan komt het gif ook in de darmen al vrij en dat is gevaarlijk. Daarom staat er op de verpakking van de pitjes een waarschuwing om niet meer dan vijf pitjes in een keer te eten. Nu is vijf nog wel veilig maar een handvol pitjes is dat zeker niet.
Aangezien er soms mensen zijn die deze waarschuwing niet lezen of negeren is de verkoop van de pitjes in heel Europa recent verboden. Als gevolg hiervan wordt het veel moeilijker om kanker preventief tegen te gaan zodat helaas nog meer mensen slachtoffer van kanker zullen worden.
Om dat te vermijden zou de verkoop van tabletten of capsules van medicijnen met daarin amygdaline (of laetrile) op recept van een arts kunnen gebeuren. Hoe krijg je dat voor elkaar??


Nov 19, 2017
Rating
starstarstar
Aanvulling op preventie advies
by: H.C.Botma

Het preventie advies is bedoeld voor mensen die nog geen kanker hebben. Als er wel kanker wordt vermoed of als men moet wachten op een(volgende)behandeling ter genezing van kanker, dan is mijn advies om de dagelijkse dosis abrikozenpitjes op de nuchtere maag te verhogen tot 5 a 10 stuks, en een extra tablet met 15 mg zink. Indien mogelijk is het ook goed om een dag per week of per veertien dagen te vasten en dan met tussenpozen van iets minder dan 2 uren zo'n hogere dosis pitjes te eten. En op die dag een extra tablet met 15 mg zink.
Volgens de tegenstanders van het bestrijden van kanker met de amydaline in de pitjes is dit extra advies levensgevaarlijk maar dat is bangmakerij.
Daarom heb ik op 14 november gevast en 10 keer 10 =100 pitjes gegeten en daar totaal geen last van ondervonden. Na 2 uren is de amygdaline verteerd!

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to UW verhaal.