Wat is kanker?
We denken altijd aan kanker als een kwaadaardige en machtige moordenaar, die een gezond lichaam met zijn brute kracht overmeestert.
Maar kanker is in werkelijkheid een zwakke, verwarde en misvormde cel, die beschadigd is geraakt en waarvan de programmering ontregeld is.
Een gezond lichaam produceert elke vier maanden triljoenen cellen en hernieuwt zichzelf compleet.
Sommige van deze cellen kunnen onrijp zijn of op een andere manier afwijken. Deze cellen worden dan snel door witte bloedlichaampjes die door het lichaam circuleren, gegrepen en vernietigd.
De signalen hiervoor komen uit ons brein. Bewust of onbewust sturen we de witte bloedlichaampjes er met onze eigen overtuigingen en gedachten op uit.


Het oncogen (‘onco’ is Grieks voor tumor) in onze genen kan zo beschadigd zijn dat in de programmering van de cel in plaats van groei ongecontroleerde en roekeloze vermenigvuldiging veroorzaakt wordt. De cel gaat woekeren, zonder zich iets van andere cellen aan te trekken.
Deze eerst zo zwakke cel verandert van karakter en wil nu de macht over het lichaam grijpen door snel te groeien en andere cellen te vernietigen.
In ieders lichaam worden kankercellen regelmatig geproduceerd, maar voordat ze de kans krijgen een kolonie te stichten, ook weer regelmatig vernietigd.

Lees hier over het Handboek KankerE 19,95

Zeven regels om de kans op kanker te verkleinen

Ken de beschermingsfactoren tegen kanker

Vermoeidheid na kanker door bijnieruitputting

cancercell, breastcancer

borstkankercel


We kunnen zoveel tegenslag in het leven hebben, dat we (tijdelijk) het gevoel hebben dat ons leven niet de moeite waard is. Daarmee blokkeren we onbewust de patrouille van witte bloedlichaampjes die ons beschermen.
We overladen ons lichaam soms ook met chemische, kankerverwekkende stoffen als alcohol, drugs of sigaretten.

Lees meer over electromagnetische straling

Stoppen met roken


Als onze witte bloedlichaampjes niet optimaal kunnen functioneren, kan een vreemde cel een zwak plekje in ons lichaam vinden om zich te nestelen.
Een kankercel is asociaal, hij denkt alleen aan zichzelf. Hij begint snel te groeien en houdt geen rekening met de ruimte van de andere cellen.
Tegen de tijd dat er een keihard knobbeltje in de borst kan worden gevoeld, bevat dit al een biljoen van deze cellen.
Tegen die tijd heeft hij zich al dertig keer vermenigvuldigd. De kanker is een vernietigende weg ingeslagen.
Na drieënveertig keer vermenigvuldigen kan de patiënt dood zijn.


Het groeitempo is echter bij iedereen verschillend. Als het immuunsysteem er in slaagt de cellen in bedwang te houden, kan een tumor jarenlang langzaam groter worden.
De nadruk die door artsen wordt gelegd op tijdige ontdekking, is terecht.

Lees om het immuunsysteem te versterken over Transfer Factor


Een tumor begint zijn eigen bloedtoevoersysteem, waardoor uitzaaiingen in het lichaam kunnen ontstaan.
Via de bloedtoevoer of lymfeklieren worden kankercellen naar andere delen van het lichaam vervoerd om daar andere kolonies op te zetten.
Zodra deze uitzaaiing een feit is, wordt het gevecht om het leven moeilijker omdat andere organen ook overrompeld worden.


cancer-cell-attack

kankercel valt aan

Kanker is een ziekte van de genen. Door allerlei oorzaken kunnen fouten in dit erfelijk materiaal ontstaan. Hierdoor gaan de cellen zich delen, zonder dat dit nodig is. Die fout in het erfelijk materiaal – het DNA- kan verschillende oorzaken hebben.

Ook wordt er steeds meer bekend over de psychische achtergronden van kanker. Om daar meer over te lezen, klikt u hier
Lees hier meer over het pijnlichaamIemand kan bij de geboorte al een fout gen hebben meegekregen. Maar het merendeel ontstaat door beschadiging van buitenaf. Zo wordt bijvoorbeeld longkanker meestal veroorzaakt door roken. Maar niet alle rokers krijgen kanker.

Nederland hoort tot de top-10 van de landen waar borstkanker het meest voorkomt. Een goede verklaring is er nog niet. Wel is zeker dat het veel met de vrouwelijke hormonen te maken heeft. Met de leeftijd waarop vrouwen kinderen krijgen, het aantal kinderen, de leeftijd van menstruatie en overgang.

Kanker heeft voor driekwart met onze eigen leefstijl te maken. Als we niet zouden roken, zou dat 30 % minder kanker betekenen. Hetzelfde geldt voor voeding, maar dat is ingewikkelder. In voeding zitten zowel kankerbevorderende stoffen als stoffen die tegen kanker beschermen. Eet gezond, gevarieerd en veel groente en fruit, is de boodschap.

Andere boosdoeners zijn alcohol, te veel zon en virussen. Erfelijkheid speelt in 5 à 10 % een rol. Als bekend is hoe een bepaalde vorm van kanker wordt veroorzaakt, is het vaak mogelijk er zelf iets tegen te doen.

Ook als er uitzaaiingen zijn, is kanker nog te behandelen. Wat het effect van die behandeling zal zijn, is afhankelijk van de soort kanker en de uitgebreidheid van de uitzaaiingen. Belangrijk is dat de klachten in de hand worden gehouden en de kwaliteit van leven zo lang mogelijk goed blijft. Kanker is niet besmettelijk. Kankercellen kunnen niet van de ene op de andere mens worden overgebracht.

Kanker is wel een levensgevaarlijke vijand. Daar tegenover moet een mens gezet worden, die zichzelf het beste gunt: de beste behandeling, de beste supplementen, de beste ondersteuning. Een mens, die zegt: "Kanker, je hebt in mij een geduchte tegenstander". Zo'n mens moet gewapend zijn met liefde voor zichzelf en kennis.

Er zijn voortdurend nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen, waardoor de overlevingskans op kanker steeds groter wordt. Ook worden er nieuwe trajecten ontwikkeld, die een ondersteuning zijn bij het ziekteproces. Er wordt gekeken naar de mens achter de ziekte, en men is gericht op de verbetering van de kwaliteit van leven. Tevens is er aandacht voor angst en sterven.


Van 'kanker' naar de 'aard van genezen'

Niet meer genezen.

Ieder mens die de diagnose 'Kanker' krijgt gaat het gevecht aan voor zijn leven. Helaas is het nog steeds een ziekte van leven en dood. De uitkomst kan onvoorspelbaar zijn en de kwaal kan een tragische wending nemen, hoe hard iemand ook zijn best doet om beter te worden. Soms geeft het leven ons geen antwoord op onze vragen...

Ongeveer de helft van de mensen met kanker krijgt op een bepaald moment te horen, dat zij niet meer kunnen genezen. Voor sommigen gaat het leven nog jaren door, voor anderen slechts enkele maanden of weken.

Mensen reageren heel verschillend op de boodschap dat zij niet meer beter worden. Verschillende mensen, verschillende reacties; de ene manier van reageren is niet beter of slechter dan de andere. Maar voor bijna iedereen is het een nare, verwarrende, onzekere periode. Er zullen ongetwijfeld veel vragen zijn. Blijf niet met die vragen zitten, maar ga in gesprek met artsen, familie, vrienden of de hulp- en informatielijnen van KWF Kankerbestrijding.

Het gaat er dan om ervan te maken wat er van te maken valt. Binnen de grenzen van wat nog mogelijk is, maakt u zelf uw keuzes. Het gaat om úw leven. Ga voor uzelf na wat u nu nog belangrijk vindt, écht belangrijk.De kracht die in je schuilt
E 23,75

Psychische krachten kunnen kanker en andere ziekten beïnvloedenWilt u meer blijven lezen over het totaalproces wat kanker is, abonneert u zich dan hieronder op de gratis nieuwsbrief.

Nieuwsbrief Kankervoorbij

Please note that all fields followed by an asterisk must be filled in.Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.