Lees mee in mijn leven met melanoomkanker

by Monique
(Nederland)

Via mijn blogs kan iedereen meelezen die dat wil.

www.freedom1963.hyves.nl

Comments for Lees mee in mijn leven met melanoomkanker

Average Rating starstarstarstar

Click here to add your own comments

Jun 21, 2014
Rating
starstarstarstarstar
Melanoom
by: Anonymous

Jammer dat het niet gewoon te
lezen is. Ik ben er twee Mnd geleden mee geconfronteerd.
moet er nog veel van leren weten en hoe nu verder.
Maar ik wil niet op Hyves
Sterke met alles

Jan 30, 2011
Rating
starstarstar
Jammer
by: theo muller

Jammer dat het verhaal van Monique kennelijk alleen op Hyves staat en zo voor deze trotse medebezitter van een uitgezaaid melanoom niet bereikbaar is.
Alle goeds toegewenst

doordrammer@xs4all.nl

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to UW verhaal.