Mijn ervaring en idee voor een kankervrije wereld.

Helaas ben ik sinds mei zelf kankerpatient.Niet meer te genezen zoals men zegt.

Wat voor mij als een paal boven water staat dat je een betere kans maakt om de kanker de wereld uit te krijgen is dat er samenwerking MOET komen tussen de gewone geneeskunde en de alternatieve.

Diagnose kanker wil zeggen chemo,bestraling etc en dan op een gegeven moment niets meer...u bent uit behandeld.

Maar er is zoveel mogelijk met alternatieve behandelingen.!
Bundel de krachten maar maak het ook betaalbaar..... Daar loop ik tegen aan er zijn zoveel mogelijkheden.

Maar heel belangrijk is ook laat de mensen opnieuw de liefde voor zichzelf en anderen voelen.
Leef in het nu en vergeet alle stress.


Liefs
Betty van Kuilenburg

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Samen tegen kanker.