mijn moeder is overleden aan borstkanker

by rebecca
(belgium)

voor de mensen die mijn vorige blog lazen ik moet u met spijt mede delen dat mijn moeder ondertussen is overleden op 13 augustus 2009.
Het kwam heel hard aan omdat mij is gezegd geweest dat ze nog een jaar te leven had maar dit is ingekort naar zes weken.
De kanker is vastgesteld op 24 juni 2009.
Ze zijn ook gestart met bestralingen en daar door is het eigelijk zo snel gegaan met haar.
mvg rebecca

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to UW verhaal.