mijn verhaal heet NEI

by hanny poos
(kekerdom)


Wat een prachtige website en wat geef je goed weer dat kanker voorbij het verhaal gaat.
Mijn verhaal begint met borstkanker. Ook ik ja.
Zeven jaar geleden alweer. Ik was al op weg naar bewustwording, maar de stappen die ik mocht zetten door mijn proces aan te gaan zijn fenomenaal geweest.
Mijn verhaal... Ja, dat is me wel duidelijk geworden. Mijn verhaal over mijn borstkanker is luister naar jezelf. Luister naar dat wat zich in je afspeelt. De weg naar binnen en uiteindelijk ervaren dat er verlichting bestaat. Dat pad wil ik niet op. Maar het heeft er wel toe geleid dat ik nu een prachtige levensvervullende carriere switch heb gemaakt.
Door mijn verhaal te willen weten, ben ik met behulp van de techniek NEI zover gekomen. Nu is het mijn werk en begeleid ik iedereen die zijn eigen verhaal wil horen. Het ontworstelende proces en de helderheid die ik nu ervaar over de kracht van het bewuste zijn... het is prachtig.
Kak was wel de tijd waarin ik tastte in het duister, moe was en ellendig. Wist dat ik goed bezig was, maar er was nog gewoon teveel om onder ogen te zien.
Ik wens iedereen die deze pagina bezoekt het vermogen om echt op zoek te gaan naar het verhaal. Liefde, kracht en licht is daarbij nodig. Maar als je het aangaat, brengt het de balans waar je naar op zoek bent.
Hanny Poos.
Poositief is mijn dingetje zeg maar.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to UW verhaal.