Comments for naar jezelf luisteren....!

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Sep 10, 2010
Rating
starstarstarstarstar
Zelfgenezing en GNM
by: Ronald

Dag Ineke,

inspirerend verhaal. Natuurlijk zullen de meeste mensen die dit lezen zeggen dat je verblijf in het ziekenhuis (operaties/chemo) je gered heeft van een gewisse dood. Je kan immers niet genezen van kanker - dat is tenminste de gangbare opvatting, gepromoot door de medische/farmaceutische instellingen/bedrijven.

Wij hebben ook ons verhaal op deze site gezet ('kanker genezen'), maar nu, meer dan een jaar later, heeft nog steeds niemand daarop gereageerd. Dit spreekt boekdelen...

Toch blij dat er nog mensen zijn die vertrouwen hebben in de natuur en zich niet laten verblinden door de praatjes van dokters/oncologen die na vijftig jaar research nog niet verder gekomen zijn dan kanker te lijf te gaan met puur vergif en bestraling (die beiden zelf kankerverwekkend zijn).

Groetjes,

Ronald

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Samen tegen kanker.

Return to naar jezelf luisteren....!.