Pieter van dijk

L.S
Wat een mooi initiatief deze site als steun bedoeld voor uw medemens.
Om uw zienswijze op kanker en equivalenten kompleter te maken raad ik u aan in,alle bescheidenheid, kennis te nemen van de biologische wetenschappelijke zienswijze van Dr.R.G.Hamer.
Informatie kunt u vinden op de onderstaande site.

WWW.GNM-NL.BE
Vriendelijke groet,
Pieter en Ina van Dijk.
telf 0345-575368

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to UW verhaal.