Verplicht chemo om handelsbelangen te beschermen

by Willeke
(Nederland)

Bij mij is verleden jaar borstkanker geconstateerd. Ik wilde geen operatie of andere behandelingen waarbij ik op mijn levenskwaliteit moet inboeten.
Er wordt vaak (ten onrechte) gedeclameerd dat wij in Nederland vrijheid van therapiekeuze hebben. Dit is echter niet helemaal (of helemaal niet) waar. Waar dure chemische behandelingen klakkeloos vergoed worden, blijft de huidige ziektekostenverzekering ernstig in gebreke.
De regering en ziektekostenverzekeraars zijn op de stoel van de dokter gaan zitten en de dokters op de stoel van God. En de ambtenaren verschuilen zich achter de regeltjes die zorgvuldig zijn opgesteld om de (farmaceutische) handelsbelangen te beschermen.

Ik moet maar zien hoe ik het red, en heilzame behandelingen die slechts een fractie van de chemische behandelingen kosten (maar voor mij nog altijd te hoog zijn om te dragen) worden mij onthouden. Door alleen chemische behandelingen te vergoeden, die weer zorgen voor bijwerkingen die gelukkig ook chemisch bestreden kunnen worden, ben niet alleen ik, maar zijn wij allen slachtoffer van een veel te hoog ziektekostensysteem.

Een half jaar geleden heb ik een persbericht rondgestuurd, waar op nul en generlei wijze gereageerd is. Mijn enige 'uitlaatklep' is mijn website en forum, in de hoop dat men eindelijk gaat beseffen dat er mensen achter de kanker zitten.

http://kanker.diamental.nl

http://positiefalternatief.web-log.nl/

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Chemotherapie.